Løsningen – The solution

21.09.2020

00:30 satt jeg og tenkte. Hva må til for at Josefine skal begynne å spise igjen? Hva har hun ikke hatt en negativ opplevelse med av mat? Jeg hadde prøvd morsmelketillegg for hund, geitemelk, Mush, Hjort/elg/andeburger for hund, lammekjøttdeig, vom og hundemat, startermousse, specific valpefor, Kingsmoor valpefor pluss noe som var lett fordøyelig for magen som jeg ikke kommer på navnet til akkurat nå.

0:30 I sat and thought about what does it take for Josefine to start eating again? What hasn’t she had a negative experience with regards to food? I had tried breast milk supplement for dogs, goat’s milk, Mush, Deer/elk/duck burger for dogs, lamb meat dough, vom and dog food, starter mousse, specific puppy food, Kingsmoor puppy food plus something that was easily digestible for the stomach that I don’t remember the name of right now.

Lammekjøttdeig var det jeg kom på som Josefine ikke hadde fått siden hun ble syk. Lammekjøttdeig er veldig magert, men bedre med mager mat enn ikke noe mat tenkte jeg. Som tenkt så gjort. Jeg brukte litt tid på å tine et par kjøttboller i hendene da jeg visste på forhånd at hun ikke ville ha lammekjøttdeig som var tint i mikroen da den ville blitt kokt.

Lamb meat dough was what I came up with that Josefine hadn’t gotten since she got sick. Lamb meat dough isn’t very fatty, but better with less fatty food than no food I thought. As thought so done. I spent some time thawing a couple of meatballs in my hands because I knew in advance that she would not have lamb meat thawed in the micro as it would have been cooked.

01:15 – spiste hun 2 kjøttboller av lammekjøttdeig. Turte ikke gi henne mer. Må innrømme at jeg nesten gråt litt da hun spiste som hun aldri hadde gjort det før.
03:15 – 1.5 lam kjøttboller.
06:10 – 1.5 kjøttboller. Hun har ikke lagt på seg noe, men hun har heller ikke gått ned slik at hun fortsatt veier 985 gr. Det var positivt i seg selv. I tillegg har jeg latt Gudny gi henne litt mat. Da gikk jeg og la meg noen timer.

1:15 – She ate 2 meatballs of lamb. I didn’t dare give her anymore. Must admit, I almost cried a little when she ate as she had never eaten before.
3:15 – 1.5 lamb meatballs.
06:10 – 1.5 meatballs. She hasn’t put on anything, but she hasn’t gone down either, so she still weighs 985 gr. It was positive in itself. In addition, I have let Gudny give her some food. Then I went to bed for a few hours.

To mødre som også var slitne – Two tired mothers

Skal si energien til Josefine eksploderte i dag. Det så jammen ut til at frøkna vil komme seg helt. Jeg må innrømme at jeg kjente det langt inn i hjerterota da jeg så henne leke med moren sin en lang stund. Jeg måtte filme litt av det altså. For en seier dette var. Hippie viste mye mer omsorg for Josefine etter den lekestunden.

I’ll can tell you that Josefine’s energy exploded today. It sure looked like the little would recover completely. I must admit, I felt it far into my heart root when I saw her playing with her mother for a long time. I had to film some of that. What a victory this was. Hippie showed much more care for Josefine after that play time.

Alle fire ville ut av bingen. Det var så godt å se Josefine i blandt dem igjen. Hun har sovet mye og ikke lekt like mye med dem, men det vil rette seg nå.

All four wanted to get out of the bin. It was so good to see Josefine among them again. She has slept a lot and not played as much with them, but it’ll be more of that now

Selvfølgelig er ikke formen helt på topp enda, men for en forskjell det var på Josefine i dag i forhold til igår. Jeg lot henne få være sammen med de andre helt til jeg oppdaget at hun begynte å bli trøtt. Da delte jeg bingen igjen og lot Hippie være hos Josefine igjen, men først lot jeg Josefine få litt mat av Gudny.

Of course, isn’t Josefine back to normal yet, but what a difference it was to see Josefine today compared to yesterday. I let her be with the others until I discovered she was getting tired. Then I split the bin again and left Hippie with Josefine again, but first I let Josefine get some food from Gudny.

Da klokka var 20:00 klarte jeg ikke å vente med å veie henne lengre. Da fikk jeg en positiv overraskelse. JOSEFINE VEIDE 1007 gr. Hun hadde rundet 1 kg. YEAH

8 pm: I couldn’t wait to weigh her anymore. Then I got a positive surprise. JOSEFINE WEIGHED 1007 gr. She had rounded 1 kg. YESSSSSSSS

Alvin er veldig glad i beina sine, det var visst Julie også. Det så nesten ut som om han ba om hjelp til å bli kvitt den stiftemaskinen som satte seg fast i tærne hans. Dessverre hadde jeg ingen vernesko som passet til Alvin.

Alvin is very fond of his feet, it seems Julie was too. It almost looked as if he was asking for help getting rid of the stapler that got stuck in his toes. Unfortunately, I didn’t have any protective shoes that suited Alvin.

22.09.2020

Pia og Gunn (Eierne til Josefine) tok noen fine portettbilder av jentegjengen.

Pia and Gunn (Josefine’s owners) took some nice portrayals of the girl gang.

17:05 måtte jeg bare veie Josefine igjen. Denne gangen veide hun 1025 gr. Dette går riktig vei.

17:05 I just had to weigh Josefine again. This time she weighed 1025 gr. This is going the right way.

23.09.2020

De fire små ønsket nå å komme ut til de voksne. Det ble en liten tissetur ut, etter det hadde jeg bestemt at de skulle sove litt.

The four little ones wanted to go out to the grown-up. The small ones got to go out to do their business and after that, I had decided that they should sleep a little.

De var visst ikke helt enige disse små så det ble en lekestund inne før det sovnet. Vel Josefine hadde ikke lyst til å leke med moren sin denne gangen.

Apparently they didn’t quite agree with me these little ones so there was a play time before they fell asleep. Well Josefine didn’t want to play with her mother this time.

Jammen er de søte når de sover for da behøver jeg ikke være redd for ledninger eller at en av de store hundene skal trå på dem. De ser jo så fredlige ut disse små ullnøstene. F… der oppdaget jeg at jeg manglet en valp. Josefine lå sammen med moren sin. Det var verre med Julie. Jeg visste at da jeg stengte verandadøra var det fire valper inne, men akkurat nå så det ikke slik ut. Jeg labbet ut døra for å se om Julie var ute alene og lekte. Jeg fant henne ikke. Jeg saumfarte bikkjerommet og alle burene, men det var ingen Julie der heller. En erfaring hadde Berit lært meg og det var å se igjennom bamsene til Alvin. Det var ingen Julie der heller. Nå var det gått nesten tre kvarter og Julie var søkk vekk. Jeg prøvde å kallepå henne ved å bruke lyden jeg bruker for å kalle dem til meg når da skal ha mat, men det var ingen reaksjon fra noen av valpene.

Sure, they’re cute when they sleep because then I don’t have to be afraid of electric wires or one that of the big dogs would step on them. They look so peaceful these little wool lentils. F… there I discovered that I was missing one puppy. Josefine slept with her mother. It was worse with Julie. I knew that when I closed the veranda door there were four puppies inside, but right now it didn’t look like that. I got outside to see if Julie was out alone playing. I couldn’t find her. I saw search the dog room and all the cages, but there was no Julie there either. My experience with Berit had taught me one thing and that was to look through Alvin’s teddy bears. There was no Julie there either. By now it was almost three quarters since I saw her. Julie was gone. I tried to call her by using the sound I use to recall them when I’m giving them food, but there was no reaction from any of the puppies.

Ser du, ingen Julie der heller. Hun har pleid å legge seg oppi de bamsene, men ikke denne gangen.

You see, no Julie there either. She’s has been falling asleep on those teddy bears earlier, but not this time.

Ved nærmere ettersyn fant jeg fortsatt ikke Julie. Hvor f… kan en slik liten en gjemme seg? Nå begynte jeg å bli redd for at Perleugla hadde klart å snappe henne med seg.

At a closer inspection, I still couldn’t find Julie. Where the f… can such a little one hide? Now I started to get scared that the Boreal owl had managed to snatch her.

Siste forsøk fra meg ga resultater. Der lå frøkna. Det ver neimen ikke lett å finne henne. Det var så vidt jeg så ansiktet hennes nede under bamsens bein.

The last attempt from me gave me a positive result. There was a little miss. It’s not easy to find her. As far as I could barely see her face down under the bear’s legs.

Hviletiden var og og da ville Josefine ut. – The rest was over and Josefine wanted to go outside.

God natt! – Good night!

Skrevet i 09 September 2020 | Merket med , , , , , , , | 2 kommentarer

Mat, mat og mat – Food, food and food

18.09.2020

02:52 veide Josefine 945 gr. Hun hadde kun gått ned et gr siden igår kl. 23:15. Jeg lot henne få melk av Gudny, men hun la ikke på seg noe. Jeg prøvde å henne litt geitemelk utblandet med startermousse. Fikk dessverre i henne bare litt. Jeg prøvde annenhver time, men det var lite hun spiste i natt.

2:52, Josefine weighed 945 gr. She had only lost one gr since yesterday at 11:15 p.m. I let her have some milk from Gudny, but she didn’t put on any weight. I tried to give her some goat’s milk mixed with starter mousse. Unfortunately, she only ate just a little. I tried every two hours, but there was little she ate last night.

De siste dagene har som sagt ikke Hippie brydd seg så altfor mye om Josefine. Hippie godtar fortsatt at Josefine legger seg inntil henne, men etter en stund går Hippie unna. Josefine puster fortsatt tungt og energinivået hennes er veldig lavt. Jeg lar Josefine bestemme om hun ønsker å være sammen med de andre. Det er sjelden hun orker det slik at hun sover veldig mye alene i bingen. Jeg tvinger Hippie til å være der da Josefine virkelig trenger henne nå.

The last few days, as I said, Hippie hasn’t cared too much about Josefine. Hippie still accepts that Josefine is lying down next to her, but after a while, Hippie walks away. Josefine is still breathing heavily and her energy levels are very low. I’ll let Josefine decide if she wants to be with the others or not. She sleeps very often alone in the bin. I’m forcing Hippie to be there because Josefine really needs her now.

Morgenkos – Morning cuddle

Frokosten til de små er klar og den ble servert. Det er ikke store posjonene i disse skålene, men det er mer enn nok til de små. Josefine ville ikke ha noe, hun spiste på halen til Jenny istedenfor. 09:40 veide hun 953 gr. Josefine hadde gått opp litt og denne gangen var det melk i fra Hippie.

Breakfast for the little ones is ready and it was served. These are not big potions in these bowls, but it is more than enough for the little ones. Josefine did not eat anything, she chewed on Jenny’s tail instead. 09:40 did Josefine weigh 953 gr. Josefine had gained some weight and this time she got milk from Hippie during the night.

Sola skinte og verandadøra kunne stå åpen til stor glede for de små. Ut på trappa og inn igjen.

The sun was shining and the veranda door could be left open to the delight of the little ones. Out on the stairs and back in.

12:05 veide Josefine 949 gr. Jeg lot henne få litt melk at Gudny igjen. da økte vekten hennes til 962 gr.

12:05, Josefine weighed 949 gr. I let her have some milk from Gudny again. Now her weight increased to 962 gr.

Ludvig (Idris av Jarobas) kom en tur på besøk sammen med sin eier Victoria. Dette er helbroren til Ike.

Ludvig (Idris av Jarbobas) came for a visit together with his owner Victoria. He is from the same litter as Ike.

Ike og Ludvig gikk veldig godt sammen og de lekte fint sammen med småsøstrene sine.

Ike and Ludvig played together very well and they played nicely with their little sisters too.

Veldig spennende med slike små – Very exciting with such small ones

Leken startet. Ludvig var nok ikke helt sikker på hvordan han skulle leke med disse små da han aldri har møtt noen som var mindre enn ham selv. Sikkert rart å måtte bøye seg så langt ned for å lukte på dem og at de kunne gå under magen hans.

The game started. Ludvig probably wasn’t quite sure how to play with these little ones as he’s never met anyone who was smaller than himself. Probably strange to have to bend so far down to smell them and that they could go under his stomach.

Jeg synes det var lenge siden Ike og Ludvig var så små, men det er jo ikke det. Litt over et år de løp rundt i hagen her og lekte med de to andre brødrene sine. Nå lekte de med sine småsøstre. Gudny godtok det uten problemer. Hun syntes nok det var greit å se igjen en annen av sine sønner også, ikke bare Ike.

I think it’s been a long time since Ike and Ludvig were so small, but it’s not. Just over a year ago they ran around in the garden here and played with their other two brothers. Now they were playing with their little sisters. Gudny accepted it without any problems. She probably thought it was okay to see another of her sons too, not just Ike.

Julie av Jarobas, Jorunn av Jarobas and Idris av Jarobas

Jippi, Josefine spiste litt mat av en skje to ganger i dag og da Josefine gikk bort til matkoppen ved et seinere måltid ble jeg utrolig glad. Hun slikket litt på maten før hun gikk sin vei. Det var bedre enn å ikke slikke på maten.

Jippi, Josefine ate some food from a spoon twice today and when Josefine walked over to the food bowl at a later meal I was incredibly happy. She licked the food a little before she walked away. It was better than not licking the food.

Måltid to – Meal two
Måltid tre – Meal three

Etter uttallige forsøk på å få Josefine til å spise i dag var vekten hennes gått ned til 958 gr da klokka var 21:50. Jeg skjønte at en ny våkenatt vår på agendaen.

After countless attempts to get Josefine to eat today, had her weight dropped to 958 gr by 9:50 p.m. I realized that a new night with little sleep was on the agenda again.

19.09.20

00:20 lå vekten på 956 gr og den økte til 968 gr etter et måltid fra Gudny. 04:00 lå vekta fortsatt på 968 gr. Hun var nødt til å ha fått litt melk fra Hippe ellers ville vekten synket. 08:00 hadde vekten sunket til 966 gr. Jeg prøvde å mate henne, men denne gangen spiste hun ikke noe.

0:20 a.m., the weight was 956 gr and it increased to 968 gr after a meal from Gudny. 4:00 a.m. She had to have got some milk from Hippe otherwise the weight would have dropped. By 8:00 a.m., the weight had dropped to 966 gr. I tried to feed her, but this time she didn’t eat anything.

To som ikke forlot matkoppen var Julie og Jenny. Julie hadde til og med spart litt oppå hodet for seinere bespisning.

Two who didn’t leave the bowl were Julie and Jenny. Julie had even saved a little on top of her head for later dining.

11:30 tvangsforet jeg Josefine med sprøyte igjen. Før måltidet veide hun 959 gr, etter måltidet 962 gr. Hun er nødt til å få i seg noe, men ikke nok. Det var ikke mye melk Gudny slapp ned til Josefine. Etter måltidet gikk hun og la seg. Hun fant seg en fin liggestilling. Det var kanskje litt lettere å puste på den måten.

11:30, I forced Josefine to eat from a syringe again. Before the meal, she weighed 959 gr, after the meal 962 gr. She’s got to get something in, but not enough. There wasn’t much milk Gudny dropped down to Josefine this time. After the meal, she went for a nap. She found herself a nice lying position. Maybe it was a little easier to breathe that way.

13:45 vide hun 956 gr og etter måltidet fra Gudny veide hun 962 gr. 17:06 veide hun 958 gr og etter mat fra Gudny steig vekta til 964 gr. 19:50 veide hun 960 gr, etter mottak av Gudny’s melk veiede hun 965 gr. 21:45 veide Josefine 962 gr. Ingen vektøkning etter å ha fått melk i fra Gudny.

13:45 she weighed 956 gr, and after the meal from Gudny she increased her weighed to 962 gr.
5:06 p.m., she weighed 958 gr., and after food from Gudny she gained weight to 964 gr.
7:50 p.m., she weighed 960 gr., after receiving Gudny’s milk she weighed 965 gr.
21:45 Josefine weighed 962 gr. No weight gain after getting milk in from Gudny.

Josefine er veldig fæl til å slikke oss på munnen. Da ble dette gjort som et forsøk. Godt Hege Marie klarte det. Jeg klarte det ikke og brakk meg bare jeg så på dem.

Josefine loves to lick on the mouth. Then this was what we tried to get her to eat. Well Hege Marie did it. I couldn’t do it as I almost through up when I even just looked at them.

20.09.2020

00:32 veide Josefine 963 gr. Så var det Gudnys tur til å gi litt melk igjen. Hippie fulgte nøye med på at hennes datter ikke led noen overlast. Ingen vektøkning.

0:32 was Josefine’s weight 963 gr. Then it was Gudny’s turn to feed Josefine again. Hippie closely watched that her daughter did not suffer. Josefine did not gain any weight.

Hege Marie sto opp annenhver time og munnforet Josefine. Jeg sto for veiingen. 05:14 962 gr før måltid. 976 gr etter måltid fra Gudny og Hege Marie.
10:10 978 gr. Ingen vektøkning.
12:40 973 gr før mat og etter mat fra Gudny og Hege Marie 983 gr.
16:15 975 gr før mat, 978 gr. etter mat fra Gudny og Hege Marie.
21:40 980 gr før mat, 985 gr. etter mat fra Gudny og Hege Marie.

Hege Marie got up every two hours and mouth-fed Josefine. I was weighing.
05:14 962 gr before meal. 976 gr after meal from Gudny and Hege Marie.
10:10 978 gr. No weight gain.
12:40 973 gr before food and after food from Gudny and Hege Marie 983 gr.
16:15 975 gr before food, 978 gr. after food from Gudny and Hege Marie.
21:40 980 gr before food, 985 gr. after food from Gudny and Hege Marie.

God natt! – Good night!

Skrevet i 09 September 2020 | Merket med , , , , , , , | Legg igjen en kommentar

Fortsatt ikke nok – Still not enough

17.09.2020

Det var herved klart at de små syntes at morgensteller burde startet slik at de kunne få litt mat i kroppen. Dermed var det bare å sette igang den vanlige morgenrutinen med valper ut av bingen og valper ut av bingen. Kaste ut innholdet som bestod av tepper og tisselaken. Vaske og legge inn reint underlag og tepper. Så var det frokosten som ble servert. Jeg må håndmate Josefine, for hun vil fortsatt ikke ha noe særlig mat. Hun suger fortsatt litt av Gudny for å fylle på litt i den vesle kroppen.

It was hereby clear that the little ones thought that morning routine should have started so that they could get some food in their bodies. Now it was only to start the usual morning routine with puppies out of the bin and puppies out of the bin. Throw out the contents consisting of carpets and pee sheets. Wash and put clean surfaces and blankets into the bin. I have to hand-feed Josefine, because she still doesn’t want to eat. She still sucks a little of Gudny to fill up a little in her little body.

Klokken 12:00 spiste Josefine litt av Gudny. Før hun startet å spise veide Josefine 936 gr. Etter måltidet veie hun 936 gr. Den matmengden var jeg fornøyd med. Det tok ikke lange stunden for Josefine fikk litt mer energi og lekte litt med de andre. Er det noe Josefine ikke finner seg i er det å være tyggebein for en av de andre valpene.

At 12:00 Josefine drank a little milk from Gudny. Before she started eating, Josefine weighed 936 gr. After the meal, she weighs 936 gr. I was happy with that amount of food. It didn’t take long for Josefine to get a little more energy and play with the others. If there’s anything Josefine does hate is it being chewing bones for one of the other puppies.

Klokken 15:00 spiste Josefine litt av Gudny igjen. Før hun begynte å spise veide Josefine 933 gr. Da hun var ferdig veide hun 940 gr. Jeg ga henne litt tillegg også.

At 3:00 p.m., Josefine got a little milk from Gudny again. Before she started eating, Josefine weighed 933 gr. When she was done, she weighed 940 gr. I gave her some extras, too.

Julie hadde funnet seg en yndlingsplass til Alvins store fortvilelse. Dette er jo bamsene hans, men det brydde ikke Julie seg noe om.

Julie had found herself a favorite place to Alvin’s despair. These are his teddy bears, but Julie didn’t care.

Litt mat i kroppen hjelper raskt på energinivået til Josefine. Nå var det mamma Hippie som skulle få gjennomgå.

A little food in the body quickly helps at the energy level of Josefine. Now it was Mom Hippie who was going to get it.

Klokken 20:00 veide Josefine fortsatt 940 gr. Dermed hadde hun fått litt mat av Hippie. Ikke mye, men akkurat nok til å holde vekten til Josefine slik at hun ikke gikk ned. Josefine fikk melk av Gudny pluss litt startermousse utblandet med morsmelktillegg. Jeg ga henne med sprøyte i munnen. Josefine har nå begynte å snurpe munnen sammen slik som man lukket de gamle tobakkspungene. Hun vil ikke under noen omstendigheter spise det jeg prøvde å gi henne. Jeg klarer allikevel å få i henne tablettene hun skal ha, men det foregår ikke uten en kamp.

At 8 p.m., Josefine still weighed 940 gr. She had been eaten som milk from Hippie. Not much, but just enough to keep the weight of Josefine so that she did not lose any. Josefine got milk from Gudny plus some starter mousse mixed with breast milk supplement. I gave her with a syringe in her mouth. Josefine has now started to close her mouth together as one closed the old tobacco purses. Under no circumstances will she eat what I tried to give her. I manage get her to eat the tablets she’s supposed to have, but it doesn’t happen without a fight.

Jorunn fant seg fire stolper i dag som faktisk endte opp i et vennlig hode. Gleden var stor da Jorunn oppdaget hodet på toppen.

Jorunn found herself four poles today that actually ended up in a friendly head. The joy was great when Jorunn discovered the head on top.

Hvor mange måltider Josefine hadde fått i dag er jeg ikke sikker på, men jeg veide henne før og etter tre til fire måltider i dag for å sjekke om Josefine fikk i seg noe mat i det hele tatt. Jeg passer også på å gi henne en eller to ml med vann også.

I’m not sure how many meals Josefine had received today, but I weighed her before and after three to four meals to check if Josefine got any food at all. I also make sure to give her one or two ml of water.

Josefine, Gudny and Hippie

Natten ankom og sovetiden ble inført nok en gang. – The night came and a sleeping time was required ones more.

Gudny and Jorunn

23:15 veide Josefine 946 gr. Hun hadde altså gått ned 9 gr. siden forrige måltid. Kjente jeg ble frustrert og fortvilet nå. Jeg lot henne få melk av Gudny igjen, men denne gangen økte ikke vekten til Josefine i det hele tatt. Hun veide fortsatt 946 gr. etter at hun var ferdig med å spise. Jeg prøvde å få i henne litt tillegg, men denne gangen gikk ikke det så bra heller. Har egentlig bare lyst til å grine akkurat nå.

23:15 Josefine weighed 946 gr. She’d lost 9 gr. since the last meal. I felt frustrated and despairing now. I let her get milk from Gudny again, but this time the weight of Josefine did not increase at all. She still weighed 946 gr. after she had finished eating. I tried to get her to eat a little supplement, but this time it didn’t go so well either. I really just want to cry right now.

God natt! – Good night!

Skrevet i 09 September 2020 | Merket med , , , , , , | Legg igjen en kommentar

Ett gram her og ett gram der – One gram here and one gram there

14.09.2020

Som vanlig ble morgenrutinen gjennomført. Da merket jeg at Josefine pustet litt vel tungt. Både Jenny, Julie og Jorunn er litt snørrete, men Josefine pustet mye tyngre enn de andre. Det jeg nå begynte å mistenke var lungebetennelse, men jeg klarte ikke å høre noen surkling inne i henne bare øverste del i halsen og nesa. Jeg sa i fra til eieren til Josefine at jeg kom til å ta Josefine og de andre valpene med til veterinær for en sjekk.

As usual, the morning routine was carried out. Then I noticed that Josefine was breathing a little heavy. Jenny, Julie and Jorunn are both a little snotty, but Josefine breathed much heavier than the others. What I now began to suspect was pneumonia, but I couldn’t hear any lashing inside her just the top part of her throat and nose. I told Josefine’s owner that I was going to take Josefine and the other puppies to a vet for a check-up.

Josefine ville ikke ha noe særlig mat til frokost i dag. Jeg prøvde å håndmate henne, men det ville hun ikke ha noe av. Jeg ga henne RawFood. Josefine la seg med hodet høyt. Det gjorde det nok lettere å puste.

Josefine didn’t want any food for breakfast today. I tried to hand-feed her, but she didn’t want any of that. I gave her RawFood. Josefine lied her head high. It might have made it easier to breathe.

Josefine oppdaget noe nytt i dag. Hun har hale. Problemet var at det ikke var så lett å få tak i den pinnen som stakk opp/ut bak. Hun har en flott kort hale og når man er litt for liten til å nå helt bak forsvant den jo når hun prøvde å fange den.

Josefine discovered something new today. She’s got a tail. The problem was that it was not so easy to get hold of the stick that stuck up/out at her rear end. She has a great short tail and when you’re a little too small to get to the back it disappeared when she tried to catch it.

Jammen har jeg fått en Griffondachs tror jeg for denne var lang. Den skiftet visste farge på midten så det ut til siden den var helt sort bakerst. Har aldri hatt en slik en i huset før. 😉

WOW, I got a Griffondachs I think for this one was long one. It had to change color on the middle because it looked like it was completely black in its rear end. I’ve never had one like this in the house before. 😉

Josefine ligger fortsatt med hodet høyt – Josefine still lies with her head high

Josefine ville ikke ha lunsj. Hun bare snudde hodet bort. Jeg hadde heldigvis en boks igjen av Starermousse i kjøleskapet og prøvde den. Hun ville ikke ha det heller. 14:30 veide jeg henne og da veide hun 906 gr.

Josefine didn’t want her lunch. She just turned her head away. Luckily, I had a can of Starermousse in the fridge and tried it. She didn’t want that either. At 2:30 p.m., I weighed her, and then she weighed 906 gr.

Da vi kom til veternæren ble alle fire båret inn. Veterinæren var kjempekoselig og måtte innrømme at firerbanden var veldig søte. Hun lyttet lenge på dem og da viste det seg at Josefine hadde lungebetennelse. Josefine fikk en sprøyte med antibiotika og kortison pluss at jeg fikk med antibiotikatabletter hun skulle ha. De andre tre var bare skikkelig snørrete. Veterinæren sa at jeg heldigvis hadde kommet tidlig med Josefine slik at hun trodde Josefine ville overleve.

When we got to the vets, all four were carried in. The vet was very nice and had to admit that the four-band was very cute. She listened to their breathing for a long time and then it turned out that Josefine had pneumonia. Josefine got a shot with antibiotics and Cortisone plus that I got some antibiotics pills. The other three were just really snot. The vet said that I had come early with Josefine so she thought she would survive.

Ifjor da jeg var i Danmark og besøkte mine danske venner mistet jeg Theo i akutt lungebetennelse. Nå kjente jeg redselen komme da veterinæren sa at Josefine hadde lungebetennelse.

Last year when I was in Denmark visiting my Danish friends I lost Theo to acute pneumonia. Now I felt the fear coming when the vet said Josefine had pneumonia.

Min vakre Theo – My beautiful Theo

Berit og Rune har en merkelig connection angående mat. Kan vel si at Berit ikke er kresen. Hun spiser alt og gjerne det Rune har på tallerknen. Berit lar seg ikke overse.

Berit and Rune have a strange connection regarding food. I guess that Berit isn’t picky. She eats everything and gladly what ever Rune has on his plate. Berit can’t be overlooked.

Berit klarer alltid å få kontakt med Rune. Hun bare stirrer til seg kontakt med ham.

Berit always manages to connect with Rune. She just stares at him until she gets an attention from him.

15.09.2020

Det var heldigvis litt liv i et par av dem denne morningen. Jenny og Josefine ønsket bare å sove. Kjenner jeg er mer bekymret for Josefine nå. Jeg klarer ikke å få i henne mat annet enn å tvangsfore henne. Det å få i henne tablett er heller ikke lett. Takk og lov for at den er liten. Måten jeg gjør det på er å putte den lengst bak i munnen hennes og så gir jeg henne litt vann med sprøyte. Da forsvant den rett ned. Noe fungerte som det skulle, heldigvis.

Luckily, there was some activity in a couple of them this morning. Jenny and Josefine just wanted to sleep. I feel more worried about Josefine now. I can’t get her to eat other than forcing her. Getting her to eat the pill is also not easy. Thank God it’s small. The way I do it is to put it at the back of her mouth and then I give her some water with a syringe. Then it disappeared right down. Something worked properly.

Hippie har lite melk og vil helst ikke ha noe særlig med Josefine å gjøre. Jeg skjønner den for er en valp ordentlig syk hender det at moren nekter å ha noe med valpen å gjøre. Nå fjernet jeg Gudny fra sine valper et par timer for så å la Josefine suge melk av henne. Det fungerte bra. Dermed fikk Josefine i seg litt mat i hvert fall. Fortsatt puster hun tungt.

Hippie does not have much milk left and would not have anything to do with Josefine. I understand that. Is a puppy really sick sometimes it happens that the mother refuses to have anything to do with the puppy. Now I removed Gudny from her puppies for a couple of hours and then I let Josefine get milk from her. It worked well. Josefine got some food at least. She’s still breathing heavily.

Ikke lett å være liten og snørrete. De benyttet hviletiden godt disse små nå om dagen. Trillingene har ikke blitt dårligere, heldigvis. Det er verre med Josefine. Hun sover veldig mye om dagen.

Not easy to be small and snot. They used the rest time well these little ones these days. Thankfully the triplets haven’t gotten any worse. It’s worse with Josefine. She sleeps very much during the day now.

Klokken 23:00 klarte jeg å få i Josefine 8 ml væske med sprøyte i form av morsmelktillegg. Da hadde vekten økt til 930 gr.

At 23:00 I managed to get in Josefine 8 ml of liquid with syringe in the form of breast milk supplement. By then, the weight had increased to 930 gr.

16.09.2020

02:15 veide Josefine 925 gr. Dette vil si at hun har gått ned 5 gr. Jeg lot Josefine spise melk i fra Gudny pluss at jeg fikk i henne 5 ml med morsmelktillegg.

02:15, Josefine weighed 925 gr. This means that she has lost 5 gr. I let Josefine eat milk from Gudny plus I forced her to drink 5 ml of breast milk supplement from a syringe.

11:00 veide hun 926 gr. Hun pustet litt bedre nå. Klokken 12:00 veide hun fortsatt 926 gr. Josefine fikk mat av Gudny igjen og da hun var ferdig med å spise veide hun 936 gr. Altså et godt måltid denne gangen.

At 11:00 a.m., she weighed 926 gr. She was breathing a little better now. At 12:00 a.m., she still weighed 926 gr. Josefine was fed by Gudny again and when she finished eating she weighed 936 gr. This was good meal.

Igår begynte jeg å la trillingene suge av Hippie i håp om at melkeproduksjonen hennes ville øke igjen.

Yesterday I started to let the triplets suck milk from Hippie in the hope that her milk production would increase again.

Josefine er ute og går litt innimellom, men leken er hun ikke. Hun bare rusler rundt og hilser på de andre.

Josefine is out walking a little bit, but she’s not playful. She just walks around and greets the others.

Jorunn og Ike er i farte. Det er med en skrekkblandet glede Jorunn leker med Ike. Uansett ser det ut til at de har det gøy sammen. Snørra ser nå ut til å være på vei ut av trillingene.

Jorunn and Ike are not calm. It is with a horror mixed joy Jorunn plays with Ike. Either way, it looks like they’re having fun together. The triplets are less snotty now.

Elsa synes dette med valpene er stas inntil en viss grense. Gudny passer på da Elsa kan være litt hardhendt når hun sier i fra, men i dag var hun flink.

Elsa thinks it is fun with the puppies up to a certain limit. Gudny make sure that Elsa isn’t too tough when she tell the puppies to stop what they are doing, but today she was good.

Elsa er et merkelig lite individ. Hun kan godt si i fra til valpene, men Alvin som bare er snill passer hun på slik at han ikke får være sammen med dem. Elsa jager både Alvin, Colin og Eva unna valpene. I de tilfellene Elsa prøver seg må jeg passe på. Elsa trenger ikke påta seg ansvaret for valpene. Gudny, Hippie og jeg klarer godt å passe på dem. Er du interessert i hundens språk kan du lese mye ut i fra hvordan Elsa oppfører seg frem til jeg stopper henne.

Elsa is a strange little individual. She may well tell the puppies off, but Alvin, who is just kind, does she chase away from the puppies. Elsa chases Alvin, Colin and Eva from the puppies. In those cases Elsa tries, I have to watch out. Elsa doesn’t have to take on the responsibility of the puppies. Gudny, Hippie and I can take care of them. If you’re interested in the dog’s language, you can read a lot from how Elsa behaves until I stop her in this video.

Alvin er vel noe av det mest tålmodige som finnes. Jeg blir nesten litt usikker på om han liker de små eller ikke. Får vel bare trøste meg med at om han ikke liker dem ville han vel gått. De små kunne ikke fått en bedre onkel altså. Jeg kan se dette i Ike om dagen. Han vokste jo også opp med Alvin og Colin. Tror jeg kan takke de to for at Ike liker å leke med småsøstrene sine.

I guess Alvin is one of the most patient dogs there is. I almost get a little unsure if he likes the little ones or not. I can’t help it but has to comfort myself with that if he doesn’t like them, he’d probably go. The little ones couldn’t have a better uncle. I can see that in Ike these days. He was lucky and grew up together with both Alvin and Colin. I believe I have to say a big thanks to both Alvin and Colin for being so nice with the puppies and that Ike loves his sisters because of them.

Når gjengen synes det blir litt mye med de små klumper de seg sammen i sofaen. Det er visste det tryggeste stedet for disse små stiftemaskinene som flyr rundt på gulvet.

When the gang thinks it gets a bit too much with the little ones they clumping together on the sofa. Now the sofa is the safest place for the grown dogs to get away from these small staplers that are running around on the floor.

Stakkars Gudny, hun får aldri mat da disse små stjeler det de kommer over av mat. De spiser ikke alt, men de vil gjerne smake.

Poor Gudny, she never gets food as these little ones steal what they come across. They don’t eat everything, but they’d like to taste while Gudny waits patiently until they are finished.

God natt! – Good night!

Skrevet i 09 September 2020 | Merket med , , , , , , , | Legg igjen en kommentar

Bursdag – Birthday

13.09.2020

Slagmarken var offiselt åpnet for dagen og frokosten ble servert. Denne gangen tenkte jeg å være smart og fore dem før jeg gjorde reint. Gudny måtte selvfølgelig stå rett på utsiden av bingen og se sultent på de fire matskålene til valpene. Dermen var de mer opptatt av at moren deres var på utsiden enn at de hadde fått mat. Det endte med at jeg måtte sette meg ned sammen med dem å få dem til å spise litt. Det gikk heldigvis bra.

The battlefield was officially opened and their breakfast was served. This time I thought I’d be smart and give them food before I cleaned their bin. Of course, Gudny had to stand right on the outside of the bin and look like she was starving. Now the puppies were more concerned that their mother was on the outside than they that had food. I ended up having to sit down with them to get them to eat a little. Luckily, it went well.

Maten spist og bingen reingjort. Dermed var tiden for soving kommet og den gjennomførte de med glans.

The food was eaten and the bins was cleaned. The time for sleeping had come and they carried it out with brilliance.

Josefine syntes nok det var på tide at Hippie skulle fikse skjegget sitt. Det gikk over etter hvert og frøkna sovnet hun også.

I think Josefine thought it was time for Hippie to fix her beard. It eventually passed and she fell asleep, too.

Sovetiden gikk raskt over og da var det på tide med litt lek. Når Gudny setter igang storkoser de små seg av skrekkblandet fryd. Det gikk litt roligere for seg inne hos Hippie og Josefine der de lekte i bakgrunnen.

Their sleeping session quickly passed and then it was time for playing. When Gudny gets started, the little ones enjoy the horror-mixed joy. Hippie and Josefine had a little more calm way to play n the background.

Da jeg flyttet opp i Norde Oppdalen for ti år siden var det syv stykk av disse som løp rundt på jordene her oppe. I dag er det kun fire igjen og her er tre av dem. Dette er mor med to årskalver. Det er også en bukk som har travet rundt her innimellom, men nå har jeg ikke sett den på en stund.

When I moved up to Norde Oppdalen ten years ago, seven of these ran around the fields here. Today there are only four left and here are three of them. This is a mother with two calfs that was born this year. There’s also a buck that’s been trotting around here from time to time, but now I haven’t seen him in a while.

Etter lekestunden og lunsj var det en ny sovetid for de små. De er litt søte der de ligger synes jeg.

After the playtime and lunch, there was a new sleeping time for the little ones. I think they’re a little cute when they sleep.

Hippie gravde seg godt ned etter lekestunden med datteren sin før de sovnet.

Hippie dug herself into the blankets after the playing time was over and then they fell asleep.

k

Tallulah (mitt barnebarn) har hatt bursdag og den måtte feires. Tiden for pakkeåpning var kommet og spenningen var stor da pakkene skulle pakkes opp.

Tallulah (my grandchild) has had her birthday and we were to celebrate today. The time for her gifts had come and the excitement was great when the gifts were to be given to her.

Både latter og glede – Both laughing and joy

Tallulas pappa Roy Are (min eldste) så ganske tankefull ut. Skulle likt å vite hva det var han tenkte på. Jeg er ikke nysjerrig skjønner du!

Tallula’s dad Roy Are (my eldest) looked pretty thoughtful. I’d love to know what he was thinking. I’m not nosy you know!

Roy Are

Kent – Marius (min yngste) og hans pappa i en dyp samtale så det ut til.

It look like Kent – Marius (my youngest) and his dad has a serious conversation.

Kent-Marius and Jan Petter

Kent-Marius, William og Nina stakk en tur innom etter bursdagsfeiringen var over. De ønsket å hilse på valpene. De hadde aldri sett så unge valper før. Det ble nok litt overrasket begge to tror jeg over hvor små valpene var.

Kent-Marius, William and Nina stopped by after the birthday celebrations were over. They wanted to greet the puppies. Nina and William had never seen such young puppies before. I think they was a little surprised both of them, about how small the puppies were.

Jeg er som de fleste oppdrettere veldig opptatt av at valpene skal få en bra oppdragelse og en av øvelsene i den oppdragelsen er å spise skolisser. Dette har de faktisk blitt veldig dyktig til. Dette gjelder på alle gjesters sko også.

Like most breeders I’m concerned about the right way to give the puppies a good upbringing and one of the exercises in that upbringing is to learn them to eat shoelaces. In fact, they’ve become very good at this. This applies to all guests’ shoes as well.

God natt! – Good night!

Skrevet i 09 September 2020 | Merket med , , , , | Legg igjen en kommentar

Trøtt – Tired

11.09.2020

Det er morgen og klokken er slagen 08:00, men det er ikke alle som har lyst til å stå opp i dag. Jenny var en av dem.

It’s morning and it’s 8:00 a.m., but not everyone wants to get up today. Jenny was one of them.

Trøtt.no – Tired.com

Jorunn var også i samme kategori som Jenny i dag. Hun labbet like godt inn til Josefine og la seg på plassen hennes.

Jorunn was also in the same category as Jenny today. She walked into Josefine and lay down in her place.

Det var ikke så store farten på de små heller denne morningen.

It was like that the small ones moved in slow motion this morning.

https://youtu.be/6_mOftWWWq0

Den eneste det var litt fart i i dag var Julie. Hun hadde bestemt seg for å gå helt egne veier.

The only one there was a little lively today was Julie. She had decided to go her own way.

Josefine fant akkurat ut at vannkopper er til for å spises. Det er mulig hun var for trøtt til å skjønne hva hun drev på med.

Josefine just found out that water bowls is nice to eat. It’s possible she was too tired to know what she was up to.

https://youtu.be/r1sVk5kGJ08

Lurer på hva som gikk av gjengen i dag. Ingen hadde egentlig lyst til å stå opp, inklusiv meg selv.

I wonder what went off with the gang and I today. No one really wanted to get up this morning, including myself.

Jeg ligger på sofaen om natten for å følge med de små. Da jeg sto opp og skulle slippe ut gjengen valgte de å hoppe rett opp i sofaen istedenfor å gå ut. Det var nesten så jeg måtte måke dem ut.

I lie on the sofa at night to accompany the little ones. When I got up and let the gang out of their cages to get them to go out. They chose to jump straight up into the sofa instead of going out. It was almost so I had to muck them out.

Hvis jeg lar være å strippe reste av Ike slipper han å gå med genser til vinteren. Hvis du ikke vet hva det vil si å strippe en hund kan jeg fortelle deg at det betyr å nappe pelsen av hunden . Dette gjøres på strihårede hunder slik som Strihåret Dachs, Riesenschnauzer, Griffon Belge og Griffon Bruxellois pluss mange andre raser.

If I don’t strip the rest of Ike, he won’t have to wear a sweater for the winter. If you don’t know what it means to strip a dog can I enlighten you with that you pull off the dog’s fur. It is done on Wired haired dogs like Wired haired Dachs, Riesenschnauzer, Brussels Griffon, Griffon Belge, and many more Wired haired breeds.

I dag ble det langtur på oss. Vi besøkte min mor og hennes mann. To timer i bli gikk veldig fint med de små. De sov hele veien.

Today were we going for a long drive. We visited my mother and her husband. Two hours in the care went very well with the little ones. They slept all the way.

Da vi kom frem og hadde parkert ble de to mødrene og deres avkom luftet.

When we arrived and had parked the car, the two mothers and their offspring were to go out.

En av naboene til mamma kom og hilste på. Da var Hippie der med en gang for det å få kos er ikke noe den damen sier nei til. Josefine oppdaget at mamman sin og spurtet bort hun også. Det gjorde visst ikke vondt å hilse på fremmede.

One of my mom’s neighbors came and greeted the dogs. Hippie greeted her right away because having a cuddle isn’t something that this lady says no to. Josefine discovered where her mom were and heard the neighbors nice voice so she ran over to them also. I don’t think it hurt to meet strangers.

Julie løp også bort og fikk litt kos. Gudny var mer opptatt av å rydde opp etter Julie som hadde lagt i fra seg en kabel.

Julie also ran over and got some cuddles. Gudny was more concerned with cleaning up after Julie that had put down a little brown one.

Jenny var mer av den diskré typen. Hun gjemte seg godt da hun måtte gjøre sitt fornødne.

Jenny was more of the discreet type. She hid well when she had to let her brown thing out.

Hvor er Jenny? – Where is Jenny?

På vei hjem bestemte jeg meg for å kjøpe meg en Kroneis, noe jeg gjorde. Jeg tok av papiret og gledet meg til første bit. Jeg syntes den så litt rar ut, men i min distré verden tok jeg en bit og da skjønte jeg at jeg hadde kjøpt katta i sekken. Jeg hadde kjøpt en Litago is. Må bare fortelle at den lever opp til navnet sitt angående smak for den smakte Lite godt.

On the way home, I decided to buy myself a Kroneis (icecream), which I did. I took off the paper and looked forward to the first bite. I thought it looked a little weird, but in my absent-minded world I took a bite and then I realized I had bought something er in Norway call «the cat in the bag». (It something we say when we buy something we do not like or it is wrong, bad etc.) I had bought a Litago (Small good) ice cream. Just have to tell you that it lives up to its name regarding taste for the tasted Little Good (bad).

12.09.2020

Bingen rengjort og frokosten servert. Nå kunne de besøkende bare ankomme.

The bin was cleaned and the breakfast served. Now the visitors could come when they wanted.

I dag fikk vi besøk av fire fine damer. Jeg spurte om de ville mate de små noe de gjorde med glede. De så meget bestemte ut der de prøvde å få i de små mat.

Today we got a visit from four nice ladies. I asked if they would feed the little ones something they did with pleasure. They looked very determined where they were trying to get some food into the puppies.

Hege Marie er et fast inventar og i dag var det hennes trøtthetsdag. Berit og Tutta kranglet litt om hvem som skulle få ligge oppå Hege Marie da hun hvilte.

Hege Marie is a regular inventory and today it was her day of tiredness. Berit and Tutta argued a little about who should be allowed to lie on top of Hege Marie when she rested.

I dag syntes jeg valpene virket litt snørrete så nå får jeg passe litt ekstra på de små. Vil ikke at de skal bli syke.

Today I thought the puppies seemed a little snotty so now I get to take a little extra care of the little ones. I don’t want them to get sick.

God natt! – Good night!

Skrevet i 09 September 2020 | Merket med , , , , , , , | Legg igjen en kommentar

Et da for f… – Eat for f…’s sake

09.09.2020

Klokka var 07:30 og Jorunn mente nå det var på tide å åpne bingen. Det var tiss og bæsj der og da ville hun ikke være der lengre. Hun så nesten desperat ut der hun satt.

It was 7:30 a.m. and Jorunn thought it was time to open the bin. There was pee and poop there and then she wouldn’t be there anymore. She looked almost desperate where she was sitting.

Litte seinere på dagen når sola hadde fått varmet opp litt ute fikk de komme ut. De stortrives ute og leken gikk like godt der som inne.

A little later in the day when the sun had warmed up a little outside they got to get out. They enjoyed it by playing and fooling around.

Da utetiden var over og de hadde sovet en stund fikk de løpe rundt i stua. Stakkars Julie, hun skjønte ikke at bingen av åpen. Dermed ble hun sittende helt alene og kikke ut igjennom gitteret.

When the outdoor time was over and they had been sleeping for a while they were allowed to run around the living room. Poor Julie, she didn’t realize that the bin was open. Now she was left all alone and peeked out through the lattice.

10.09.2020

Tid for frokost. Det å få dem til å spise var ikke så lett. Josefine hadde visst misforstått helt der hun prøvde å spise halen til Jenny. Den var visst bedre enn innholdet i matskåla.

Time for breakfast. Getting them to eat wasn’t so easy. Apparently, Josefine had misunderstood everything because she was trying to eat Jenny’s tail. I think she thought it was better than the contents of the food bowl.

Jeg prøvde og dytte matskålene bort i ansiktet deres, men det skulle de ikke ha noe av. Det er ikke Jorunn jeg løfter i denne videoen, det er Josefine. Jeg gikk visst litt i surr angående navnene.

I tried to push the food bowls near their faces, but they shouldn’t have any of that. It’s not Jorunn I lift in this video, it’s Josefine. I guess I went a little confused about the names.

Fortsatt kaos – Still caos

Da frokost og leketiden av over var det på tide å sove litt. Josefine var ikke fornøyd med jobben Hippie hadde gjort. Dermed prøvde hun å fikse sengen denne gangen.

The breakfast was over and it was time for a nap. Josefine wasn’t happy with the job Hippie had done. Josefine tried to make the bed this time.

Litt søt da, er hun ikke? – A bit sweet, isn’t she?

Hviletiden var over og da kom utetiden igjen for disse små. Jeg satte opp en grind som var åpen slik at den ville bremse store ikke fikk løpt ned de små nøstene. Lunsjen ble servert ute.

Their resting time was over and now it was time to get out. I put a out bin that was open so that the grown dogs couldn’t step on the small ones if they started to run. It would slow them down. The lunch was served outside.

Hva tenker hun på tro? – What is she thinking?
Jenny fant ikke åpningen – Jenny didn’t find the opening
Det ble så varmt at hun faktisk peste litt – It got so hot that she actually pant a little

Det å bli spist opp var vel ikke det Josefine regnet med da hun kom ut. Jorunn burde vært mett for hun hadde akkurat spist.

I guess being eaten up wasn’t what Josefine was counting on when she came out. Jorunn should have been full because she had just eaten.

God natt! – Good night!

Skrevet i 09 September 2020 | Merket med , , , , , , , | Legg igjen en kommentar

Gress – Gras

08.09.2020

Siden valpene flyttet igår ville jeg ikke ta dem med ut selv om været var strålende. Da hadde de nok med å undersøke de nye omgivelsene inne. I dag derimot ble det en tur ut på den grønne matta utenfor.

I moved the puppies yesterday and because of that, I did not want to take them outside. They had enough with experience their new environment inside. But today they are going outside on the green blanket.

Alle fire i et bilde var ikke dårligAll four in one picture isn’t bad

Jenny ble plutselig student. Hun satt stille lenge og studerte de nye om givelsene imens nesa gikk i alle retninger.

Jenny suddenly became a student. She sat quietly for a long time and studied her new surroundings while her nose went in all directions.

Jorunn var litt mer på føler’n. Jeg var ikke så sikker på om hun likte følelsen av gress under beine, men det gikk raskt over. Hun likte det!

Jorunn was a little more on the feeling side. I wasn’t so sure if she liked the feeling of grass under her paws, but it quickly passed. She liked it!

Julie sto så fint opp mot kneet mitt, men da jeg trykket på mobilen for å ta bilde ble dette resultatet. Disse små skal da ikke være så raske?

Julie leaned so nicely against my knee, but when I pressed my phone to take a picture, this was the result. These little ones aren’t supposed to be so fast, are they?

Hun var her!She was here!

Fire minutter ute holdt før jeg bar dem inn igjen. De voksne derimot lå og nøt solvarmen. For en fantastisk dag.

Four minutes out was enough before I carried them back in. The adults, on the other hand, were enjoying the sun. What an amazing day.

Elsa, Tutta, Misha and Hilde

Jeg hadde visst ikke gjort god nok jobb i følge Jenny. Hun ordnet opp i det jeg trodde var en bra jobb. Det er godt noen passer på.

I guess I hadn’t done good enough work, according to Jenny. She sorts out what I thought was a good job. It is good that someone knows how it should be.

Josefine satt der mer som en primadonna og så på at Jenny ordnet opp. Julie og Jorunn prøvde å rive ned hengekøya i bakgrunnen.

Josefine sat there more like a primadonna and watched Jenny sort it out. Julie and Jorunn tried to tear down the hammock in the background.

Så var rottefangeren igang. Julie klarte å drepe den slik at hun var fornøyd.

Then the rat catcher was on. Julie managed to kill it so she was happy.

Misha ble levert på Hønefoss til Astrid Krog og etterpå rakk disse tre og jeg en tur på et jorde.

Misha was delivered at Hønefoss to Astrid Krog and afterwards these three and I made a walk on a field.

De har god fart disse små. – They have good speed these little ones.

God natt! – Good night!

Skrevet i 09 September 2020 | Merket med , , , , , | Legg igjen en kommentar

Første – First

07.09.2020

Josefine likte helt de besøkende hun fikk inn i bingen sin i dag. Siden det kun er en dag i mellom dem burde dette gå greit etter hvert. De har jo vært sammen flere ganger, men nå begynner det å bli skikkelig fart i dem alle sammen. Josefine så nesten litt fornærmet ut til å begynne med over å få boligen sin invardert.

Josefine didn’t like the visitors she got into her bin today. Since there is only one day in between them this should go smoothly. They’ve been together several times, but now they’re starting to get really wild. Josefine looked almost a little offended at first over having her home invaded.

Så var dagen kommer hvor vi flyttet opp til Rune, Alvin og Colin igjen. Vel for valpene var det første kjøretur og flytting. Colin har vært hos meg en tur og sett på valpene.

The day for moving back to Rune, Alvin, and Colin is here. This will be the puppies’ first drive. Colin has been at my place and seen the puppies.

Da jeg hadde puttet alle inn i buret sammen med Gudny la Jenny seg til å sove med en gang. Jorunn og Julie derimot var litt mer våkne. De var nok litt forundret over at en binge kunne bli så liten.

Once I had put everyone in the cage with Gudny, Jenny fell asleep right away. Jorunn and Julie, on the other hand, were a little more awake. They were probably a little surprised that a bin could be so small.

Josefine kikket også litt forundret rundt seg. Da hun hadde fått gått en hel runde rundt buret satte hun seg ned ved siden av Hippie. Kanskje hun hermet etter Hippie som satt så fint og stirret ut!

Josefine also looked a little puzzled. After a whole round around the cage, she sat down next to Hippie. Maybe she canned after Hippie who sat so nice and stared out!

Deres nye hjem var klart med litt ny innredning. Hippie var den første til å undersøke hva som hadde havnet i bingen hennes. Josefine lurte nok på hvor mamma var blitt av.

Their new home was ready with some new décor. Hippie was the first to investigate what had ended up in her bin. Josefine was probably wondering where my mom had gone.

Det var en lite spennende dag for Josefine der hun satt alene og kikket på at de andre lekte på andre siden av gjerdet. Det måtte jeg gjøre noe med.

It was an unexciting day for Josefine, sitting alone, watching the others play on the other side of the fence. I had to do something about that.

Dermed var det bare å fjerne midtveggen slik at ingen hindring var i veien. Nå har jeg vært litt treig angående dette med barnedåp på disse små så Jenny fikset det. «Jeg døper deg til…..» sa Jenny. Josefine tok det veldig fint og er herved ikke registrert i den norske Statskirke bare i Norsk Kennel Klub.

It was only to remove the middle wall so that no obstacle was in the way. I’ve been a little slow about baptism on these little ones so Jenny fixed it. «I’ll baptize you for…..» said Jenny. Josefine took it very well and is hereby not registered in the Norwegian State Church only in the Norwegian Kennel Club.

Onkel Colin stakk en snarttur bortom bingen og tenkte nok bare: «Å nei, ikke flere av dennes sorten.» Så gikk han. Imens de små sto igjen og peip.

Uncle Colin took a quick visit to the bin and probably just thought, «Oh no, no more of this sort.» Then he left. Meanwhile, the little ones stood and cried when he walked away.

Josefine syntes røret var en flott soveplass. – Josefine liked the tunnel as a nice to sleep.

Hippie ble nesten litt engstlig da hun syntes at Josefine hadde vært borte lenge nok. Hun måtte inn og sjekke om det sto bra til med datteren.

Hippie was almost a little anxious when she thought Josefine had been gone long enough. She had to go in and check if her daughter was okay.

Alvin måtte også sjekke ut de små. Han syntes det var nok med en sniff før han jumpet opp i sofaen . Han hadde ikke glemt at Tutta prøvde å ta en bit av hans edlere kuler bak da han lå og sov da hun var liten. Jeg må bare opplyse deg om at i den forbindlese kan en Engelsk Bulldog reagere veldig raskt.

Alvin also had to check out the little ones. He thought it was enough with a sniff before he jumped up into the sofa. He hadn’t forgotten that Tutta had tried to take a bite of his nobler parts in his rear end when he was asleep when Tutta was little. I just have to inform you that an English Bulldog can react very quickly.

Så kom kvelden og roen senket seg. Julie krabbet inn i hengetunnelen. Hun krabbet litt for langt inn og endte opp med hodet hengende ut.

It was bedtime and the small ones fell asleep. Julie crawled into the paddock. She crawled a little too far in and ended up with her head hanging out.

God natt! – Good night!

Skrevet i 09 September 2020 | Merket med , , , , , , | Legg igjen en kommentar

Agilityhelg – Agility weekend

05 og 06 September 2020

Jeg har aldri gått på et videregående agilitykurs før så denne helgen skulle bli min første innenfor det emnet da jeg kun har vært med på noen videregående kveldstreninger. Elsa var min medstudent og Misha var med som publikum. Elsa var den eneste Griffon Bruxelloisen, resten av Petit Brabancon (rød). Kjempekoselig å skulle være sammen med andre som liker rasen en har selv. For deg som ikke vet det så er Griffon Bruxellois, Griffon Belge og Petit Brabancon samme rase. På grunn av pelsvariant og farge har de forskjellige navn.

I’ve never attended a agility class for those who has been in a beginners class before so this weekend was going to be my first. Elsa was my fellow student and Misha was our audience. Elsa was the only Brussels Griffon, the rest of the four legged students were Petit Brabancon (red). It’s great to be with others who like the breed you have yourself. For those who don’t know, Brussels Griffon, Griffon Belge and Petit Brabancon are the same breed. Due to the fur variant and color, they have different names.

Første skoledag var over og både Kristin Lium og jeg følte oss litt som to lefser. Du vet to gamle kjerringer i vår alder er ikke ungdommer lengre. De firbeinte derimot syntes visst ikke at de hadde fått nok oppmerksomhet i løpet av første dagen på kurs.

The first day of the agility class was over and both Kristin and I felt a bit like two lefser. You know two old bitches of our age aren’t youngsters anymore. The four-legged, however, did not seem to have received enough attention during the first day of the class.

Kristin og jeg satt litt ute før vi dro på kurset i dag og da kom denne flokken med ender flygende. Retningen var sydover. Dermed endte sommeren i Norge sine dager for dette året. Det var egentlig litt trist.

Kristin and I sat outside a little before we went to the class today and then this herd of ducks came flying. The direction was south. Now, the summer ended in Norway for this year. It was really a little sad.

Sydover – South

Dag to begynte med teori. Ole, vår instruktør sa at teorien bare skulle vare i rundt ti minutter. Problemet med Griffonfolket var at vi alle er født med åpen munn med lyd og da holdt det ikke med ti minutter. 😀

Day two began with theory. Ole, our instructor said the theory would only last about ten minutes. The problem with the Griffon people was that we were all born with their mouths open with sound so ten minutes was not enough. 😀

Elsa og meg – Elsa and me

Målet med dette kurset for Elsa og meg var å få Elsa til å få frem halen under jobbing på et fremme sted. Vi klarte å få frem halen igår. En annen ting som var kjempekult var at Elsa ville være med ut av bilen etter å ha vært inne i hallen en gang og trent. Liker Elsa seg ikke på et nytt sted vil hun helst bli i bilen. Denne helgen ble hun med frivillig ut hver gang det var hennes tur. Dessverre startet en skurtresker utenfor hallen og da klappet hun litt sammen. Det bråkte noe aldeles forferdelig, så det tok litt tid før hun løsnet litt igjen. Hun ble med frivillig inn i hallen etter det også.

The goal of this class for Elsa and me was to get Elsa to get her tail high while she was working at a new place. We managed to get the tail high yesterday. Another thing that was awesome was that Elsa wanted to get out of the car after being inside the hall once and training. If Elsa doesn’t like a new place, she’d rather stay in the car. This weekend, she voluntarily came out every time it was her turn. Unfortunately, a combine harvester started outside the hall, and then she wasn`t sure if she wanted to work anymore. It was a terrible noise outside of the hall, so it took a while for her to loosen up a little bit again. She voluntarily entered the hall after that, too.

Tusen takk alle sammen som gjorde denne helgen så flott. Takk til Ole instruktør i Bingen Agility for en koselig og morsom helg. Godt med instruktører som tør å si i fra om man gjør noe galt. Tusen takk til Astrid Krog for lånet av hus og seng. 🙂

Thank you all who made this weekend so great. Thanks to Ole the instructor in Bingen Agility for a cozy and fun weekend. It’s good to have an instructor who dares to let you know if you do something wrong. Thank you Astrid Krog for lending me your home and a bed. 🙂

Så vare kurshelgen over og da var det godt å komme hjem til disse små. Jammen hadde de utviklet seg mye siden torsdag. Tusen takk Hege Marie for barnpass.

Now the Agility class weekend came to an end and then it was nice to come home to these little ones. Sure, they had evolved a lot since Thursday. Thank you Very much Hege Marie for babysitting them.

God natt! – Good night!

Skrevet i 09 September 2020 | Merket med , , , , , , | Legg igjen en kommentar