Fortsatt ikke nok – Still not enough

17.09.2020

Det var herved klart at de små syntes at morgensteller burde startet slik at de kunne få litt mat i kroppen. Dermed var det bare å sette igang den vanlige morgenrutinen med valper ut av bingen og valper ut av bingen. Kaste ut innholdet som bestod av tepper og tisselaken. Vaske og legge inn reint underlag og tepper. Så var det frokosten som ble servert. Jeg må håndmate Josefine, for hun vil fortsatt ikke ha noe særlig mat. Hun suger fortsatt litt av Gudny for å fylle på litt i den vesle kroppen.

It was hereby clear that the little ones thought that morning routine should have started so that they could get some food in their bodies. Now it was only to start the usual morning routine with puppies out of the bin and puppies out of the bin. Throw out the contents consisting of carpets and pee sheets. Wash and put clean surfaces and blankets into the bin. I have to hand-feed Josefine, because she still doesn’t want to eat. She still sucks a little of Gudny to fill up a little in her little body.

Klokken 12:00 spiste Josefine litt av Gudny. Før hun startet å spise veide Josefine 936 gr. Etter måltidet veie hun 936 gr. Den matmengden var jeg fornøyd med. Det tok ikke lange stunden for Josefine fikk litt mer energi og lekte litt med de andre. Er det noe Josefine ikke finner seg i er det å være tyggebein for en av de andre valpene.

At 12:00 Josefine drank a little milk from Gudny. Before she started eating, Josefine weighed 936 gr. After the meal, she weighs 936 gr. I was happy with that amount of food. It didn’t take long for Josefine to get a little more energy and play with the others. If there’s anything Josefine does hate is it being chewing bones for one of the other puppies.

Klokken 15:00 spiste Josefine litt av Gudny igjen. Før hun begynte å spise veide Josefine 933 gr. Da hun var ferdig veide hun 940 gr. Jeg ga henne litt tillegg også.

At 3:00 p.m., Josefine got a little milk from Gudny again. Before she started eating, Josefine weighed 933 gr. When she was done, she weighed 940 gr. I gave her some extras, too.

Julie hadde funnet seg en yndlingsplass til Alvins store fortvilelse. Dette er jo bamsene hans, men det brydde ikke Julie seg noe om.

Julie had found herself a favorite place to Alvin’s despair. These are his teddy bears, but Julie didn’t care.

Litt mat i kroppen hjelper raskt på energinivået til Josefine. Nå var det mamma Hippie som skulle få gjennomgå.

A little food in the body quickly helps at the energy level of Josefine. Now it was Mom Hippie who was going to get it.

Klokken 20:00 veide Josefine fortsatt 940 gr. Dermed hadde hun fått litt mat av Hippie. Ikke mye, men akkurat nok til å holde vekten til Josefine slik at hun ikke gikk ned. Josefine fikk melk av Gudny pluss litt startermousse utblandet med morsmelktillegg. Jeg ga henne med sprøyte i munnen. Josefine har nå begynte å snurpe munnen sammen slik som man lukket de gamle tobakkspungene. Hun vil ikke under noen omstendigheter spise det jeg prøvde å gi henne. Jeg klarer allikevel å få i henne tablettene hun skal ha, men det foregår ikke uten en kamp.

At 8 p.m., Josefine still weighed 940 gr. She had been eaten som milk from Hippie. Not much, but just enough to keep the weight of Josefine so that she did not lose any. Josefine got milk from Gudny plus some starter mousse mixed with breast milk supplement. I gave her with a syringe in her mouth. Josefine has now started to close her mouth together as one closed the old tobacco purses. Under no circumstances will she eat what I tried to give her. I manage get her to eat the tablets she’s supposed to have, but it doesn’t happen without a fight.

Jorunn fant seg fire stolper i dag som faktisk endte opp i et vennlig hode. Gleden var stor da Jorunn oppdaget hodet på toppen.

Jorunn found herself four poles today that actually ended up in a friendly head. The joy was great when Jorunn discovered the head on top.

Hvor mange måltider Josefine hadde fått i dag er jeg ikke sikker på, men jeg veide henne før og etter tre til fire måltider i dag for å sjekke om Josefine fikk i seg noe mat i det hele tatt. Jeg passer også på å gi henne en eller to ml med vann også.

I’m not sure how many meals Josefine had received today, but I weighed her before and after three to four meals to check if Josefine got any food at all. I also make sure to give her one or two ml of water.

Josefine, Gudny and Hippie

Natten ankom og sovetiden ble inført nok en gang. – The night came and a sleeping time was required ones more.

Gudny and Jorunn

23:15 veide Josefine 946 gr. Hun hadde altså gått ned 9 gr. siden forrige måltid. Kjente jeg ble frustrert og fortvilet nå. Jeg lot henne få melk av Gudny igjen, men denne gangen økte ikke vekten til Josefine i det hele tatt. Hun veide fortsatt 946 gr. etter at hun var ferdig med å spise. Jeg prøvde å få i henne litt tillegg, men denne gangen gikk ikke det så bra heller. Har egentlig bare lyst til å grine akkurat nå.

23:15 Josefine weighed 946 gr. She’d lost 9 gr. since the last meal. I felt frustrated and despairing now. I let her get milk from Gudny again, but this time the weight of Josefine did not increase at all. She still weighed 946 gr. after she had finished eating. I tried to get her to eat a little supplement, but this time it didn’t go so well either. I really just want to cry right now.

God natt! – Good night!

Skrevet i 09 September 2020 | Merket med , , , , , , | Legg igjen en kommentar

Ett gram her og ett gram der – One gram here and one gram there

14.09.2020

Som vanlig ble morgenrutinen gjennomført. Da merket jeg at Josefine pustet litt vel tungt. Både Jenny, Julie og Jorunn er litt snørrete, men Josefine pustet mye tyngre enn de andre. Det jeg nå begynte å mistenke var lungebetennelse, men jeg klarte ikke å høre noen surkling inne i henne bare øverste del i halsen og nesa. Jeg sa i fra til eieren til Josefine at jeg kom til å ta Josefine og de andre valpene med til veterinær for en sjekk.

As usual, the morning routine was carried out. Then I noticed that Josefine was breathing a little heavy. Jenny, Julie and Jorunn are both a little snotty, but Josefine breathed much heavier than the others. What I now began to suspect was pneumonia, but I couldn’t hear any lashing inside her just the top part of her throat and nose. I told Josefine’s owner that I was going to take Josefine and the other puppies to a vet for a check-up.

Josefine ville ikke ha noe særlig mat til frokost i dag. Jeg prøvde å håndmate henne, men det ville hun ikke ha noe av. Jeg ga henne RawFood. Josefine la seg med hodet høyt. Det gjorde det nok lettere å puste.

Josefine didn’t want any food for breakfast today. I tried to hand-feed her, but she didn’t want any of that. I gave her RawFood. Josefine lied her head high. It might have made it easier to breathe.

Josefine oppdaget noe nytt i dag. Hun har hale. Problemet var at det ikke var så lett å få tak i den pinnen som stakk opp/ut bak. Hun har en flott kort hale og når man er litt for liten til å nå helt bak forsvant den jo når hun prøvde å fange den.

Josefine discovered something new today. She’s got a tail. The problem was that it was not so easy to get hold of the stick that stuck up/out at her rear end. She has a great short tail and when you’re a little too small to get to the back it disappeared when she tried to catch it.

Jammen har jeg fått en Griffondachs tror jeg for denne var lang. Den skiftet visste farge på midten så det ut til siden den var helt sort bakerst. Har aldri hatt en slik en i huset før. 😉

WOW, I got a Griffondachs I think for this one was long one. It had to change color on the middle because it looked like it was completely black in its rear end. I’ve never had one like this in the house before. 😉

Josefine ligger fortsatt med hodet høyt – Josefine still lies with her head high

Josefine ville ikke ha lunsj. Hun bare snudde hodet bort. Jeg hadde heldigvis en boks igjen av Starermousse i kjøleskapet og prøvde den. Hun ville ikke ha det heller. 14:30 veide jeg henne og da veide hun 906 gr.

Josefine didn’t want her lunch. She just turned her head away. Luckily, I had a can of Starermousse in the fridge and tried it. She didn’t want that either. At 2:30 p.m., I weighed her, and then she weighed 906 gr.

Da vi kom til veternæren ble alle fire båret inn. Veterinæren var kjempekoselig og måtte innrømme at firerbanden var veldig søte. Hun lyttet lenge på dem og da viste det seg at Josefine hadde lungebetennelse. Josefine fikk en sprøyte med antibiotika og kortison pluss at jeg fikk med antibiotikatabletter hun skulle ha. De andre tre var bare skikkelig snørrete. Veterinæren sa at jeg heldigvis hadde kommet tidlig med Josefine slik at hun trodde Josefine ville overleve.

When we got to the vets, all four were carried in. The vet was very nice and had to admit that the four-band was very cute. She listened to their breathing for a long time and then it turned out that Josefine had pneumonia. Josefine got a shot with antibiotics and Cortisone plus that I got some antibiotics pills. The other three were just really snot. The vet said that I had come early with Josefine so she thought she would survive.

Ifjor da jeg var i Danmark og besøkte mine danske venner mistet jeg Theo i akutt lungebetennelse. Nå kjente jeg redselen komme da veterinæren sa at Josefine hadde lungebetennelse.

Last year when I was in Denmark visiting my Danish friends I lost Theo to acute pneumonia. Now I felt the fear coming when the vet said Josefine had pneumonia.

Min vakre Theo – My beautiful Theo

Berit og Rune har en merkelig connection angående mat. Kan vel si at Berit ikke er kresen. Hun spiser alt og gjerne det Rune har på tallerknen. Berit lar seg ikke overse.

Berit and Rune have a strange connection regarding food. I guess that Berit isn’t picky. She eats everything and gladly what ever Rune has on his plate. Berit can’t be overlooked.

Berit klarer alltid å få kontakt med Rune. Hun bare stirrer til seg kontakt med ham.

Berit always manages to connect with Rune. She just stares at him until she gets an attention from him.

15.09.2020

Det var heldigvis litt liv i et par av dem denne morningen. Jenny og Josefine ønsket bare å sove. Kjenner jeg er mer bekymret for Josefine nå. Jeg klarer ikke å få i henne mat annet enn å tvangsfore henne. Det å få i henne tablett er heller ikke lett. Takk og lov for at den er liten. Måten jeg gjør det på er å putte den lengst bak i munnen hennes og så gir jeg henne litt vann med sprøyte. Da forsvant den rett ned. Noe fungerte som det skulle, heldigvis.

Luckily, there was some activity in a couple of them this morning. Jenny and Josefine just wanted to sleep. I feel more worried about Josefine now. I can’t get her to eat other than forcing her. Getting her to eat the pill is also not easy. Thank God it’s small. The way I do it is to put it at the back of her mouth and then I give her some water with a syringe. Then it disappeared right down. Something worked properly.

Hippie har lite melk og vil helst ikke ha noe særlig med Josefine å gjøre. Jeg skjønner den for er en valp ordentlig syk hender det at moren nekter å ha noe med valpen å gjøre. Nå fjernet jeg Gudny fra sine valper et par timer for så å la Josefine suge melk av henne. Det fungerte bra. Dermed fikk Josefine i seg litt mat i hvert fall. Fortsatt puster hun tungt.

Hippie does not have much milk left and would not have anything to do with Josefine. I understand that. Is a puppy really sick sometimes it happens that the mother refuses to have anything to do with the puppy. Now I removed Gudny from her puppies for a couple of hours and then I let Josefine get milk from her. It worked well. Josefine got some food at least. She’s still breathing heavily.

Ikke lett å være liten og snørrete. De benyttet hviletiden godt disse små nå om dagen. Trillingene har ikke blitt dårligere, heldigvis. Det er verre med Josefine. Hun sover veldig mye om dagen.

Not easy to be small and snot. They used the rest time well these little ones these days. Thankfully the triplets haven’t gotten any worse. It’s worse with Josefine. She sleeps very much during the day now.

Klokken 23:00 klarte jeg å få i Josefine 8 ml væske med sprøyte i form av morsmelktillegg. Da hadde vekten økt til 930 gr.

At 23:00 I managed to get in Josefine 8 ml of liquid with syringe in the form of breast milk supplement. By then, the weight had increased to 930 gr.

16.09.2020

02:15 veide Josefine 925 gr. Dette vil si at hun har gått ned 5 gr. Jeg lot Josefine spise melk i fra Gudny pluss at jeg fikk i henne 5 ml med morsmelktillegg.

02:15, Josefine weighed 925 gr. This means that she has lost 5 gr. I let Josefine eat milk from Gudny plus I forced her to drink 5 ml of breast milk supplement from a syringe.

11:00 veide hun 926 gr. Hun pustet litt bedre nå. Klokken 12:00 veide hun fortsatt 926 gr. Josefine fikk mat av Gudny igjen og da hun var ferdig med å spise veide hun 936 gr. Altså et godt måltid denne gangen.

At 11:00 a.m., she weighed 926 gr. She was breathing a little better now. At 12:00 a.m., she still weighed 926 gr. Josefine was fed by Gudny again and when she finished eating she weighed 936 gr. This was good meal.

Igår begynte jeg å la trillingene suge av Hippie i håp om at melkeproduksjonen hennes ville øke igjen.

Yesterday I started to let the triplets suck milk from Hippie in the hope that her milk production would increase again.

Josefine er ute og går litt innimellom, men leken er hun ikke. Hun bare rusler rundt og hilser på de andre.

Josefine is out walking a little bit, but she’s not playful. She just walks around and greets the others.

Jorunn og Ike er i farte. Det er med en skrekkblandet glede Jorunn leker med Ike. Uansett ser det ut til at de har det gøy sammen. Snørra ser nå ut til å være på vei ut av trillingene.

Jorunn and Ike are not calm. It is with a horror mixed joy Jorunn plays with Ike. Either way, it looks like they’re having fun together. The triplets are less snotty now.

Elsa synes dette med valpene er stas inntil en viss grense. Gudny passer på da Elsa kan være litt hardhendt når hun sier i fra, men i dag var hun flink.

Elsa thinks it is fun with the puppies up to a certain limit. Gudny make sure that Elsa isn’t too tough when she tell the puppies to stop what they are doing, but today she was good.

Elsa er et merkelig lite individ. Hun kan godt si i fra til valpene, men Alvin som bare er snill passer hun på slik at han ikke får være sammen med dem. Elsa jager både Alvin, Colin og Eva unna valpene. I de tilfellene Elsa prøver seg må jeg passe på. Elsa trenger ikke påta seg ansvaret for valpene. Gudny, Hippie og jeg klarer godt å passe på dem. Er du interessert i hundens språk kan du lese mye ut i fra hvordan Elsa oppfører seg frem til jeg stopper henne.

Elsa is a strange little individual. She may well tell the puppies off, but Alvin, who is just kind, does she chase away from the puppies. Elsa chases Alvin, Colin and Eva from the puppies. In those cases Elsa tries, I have to watch out. Elsa doesn’t have to take on the responsibility of the puppies. Gudny, Hippie and I can take care of them. If you’re interested in the dog’s language, you can read a lot from how Elsa behaves until I stop her in this video.

Alvin er vel noe av det mest tålmodige som finnes. Jeg blir nesten litt usikker på om han liker de små eller ikke. Får vel bare trøste meg med at om han ikke liker dem ville han vel gått. De små kunne ikke fått en bedre onkel altså. Jeg kan se dette i Ike om dagen. Han vokste jo også opp med Alvin og Colin. Tror jeg kan takke de to for at Ike liker å leke med småsøstrene sine.

I guess Alvin is one of the most patient dogs there is. I almost get a little unsure if he likes the little ones or not. I can’t help it but has to comfort myself with that if he doesn’t like them, he’d probably go. The little ones couldn’t have a better uncle. I can see that in Ike these days. He was lucky and grew up together with both Alvin and Colin. I believe I have to say a big thanks to both Alvin and Colin for being so nice with the puppies and that Ike loves his sisters because of them.

Når gjengen synes det blir litt mye med de små klumper de seg sammen i sofaen. Det er visste det tryggeste stedet for disse små stiftemaskinene som flyr rundt på gulvet.

When the gang thinks it gets a bit too much with the little ones they clumping together on the sofa. Now the sofa is the safest place for the grown dogs to get away from these small staplers that are running around on the floor.

Stakkars Gudny, hun får aldri mat da disse små stjeler det de kommer over av mat. De spiser ikke alt, men de vil gjerne smake.

Poor Gudny, she never gets food as these little ones steal what they come across. They don’t eat everything, but they’d like to taste while Gudny waits patiently until they are finished.

God natt! – Good night!

Skrevet i 09 September 2020 | Merket med , , , , , , , | Legg igjen en kommentar

Bursdag – Birthday

13.09.2020

Slagmarken var offiselt åpnet for dagen og frokosten ble servert. Denne gangen tenkte jeg å være smart og fore dem før jeg gjorde reint. Gudny måtte selvfølgelig stå rett på utsiden av bingen og se sultent på de fire matskålene til valpene. Dermen var de mer opptatt av at moren deres var på utsiden enn at de hadde fått mat. Det endte med at jeg måtte sette meg ned sammen med dem å få dem til å spise litt. Det gikk heldigvis bra.

The battlefield was officially opened and their breakfast was served. This time I thought I’d be smart and give them food before I cleaned their bin. Of course, Gudny had to stand right on the outside of the bin and look like she was starving. Now the puppies were more concerned that their mother was on the outside than they that had food. I ended up having to sit down with them to get them to eat a little. Luckily, it went well.

Maten spist og bingen reingjort. Dermed var tiden for soving kommet og den gjennomførte de med glans.

The food was eaten and the bins was cleaned. The time for sleeping had come and they carried it out with brilliance.

Josefine syntes nok det var på tide at Hippie skulle fikse skjegget sitt. Det gikk over etter hvert og frøkna sovnet hun også.

I think Josefine thought it was time for Hippie to fix her beard. It eventually passed and she fell asleep, too.

Sovetiden gikk raskt over og da var det på tide med litt lek. Når Gudny setter igang storkoser de små seg av skrekkblandet fryd. Det gikk litt roligere for seg inne hos Hippie og Josefine der de lekte i bakgrunnen.

Their sleeping session quickly passed and then it was time for playing. When Gudny gets started, the little ones enjoy the horror-mixed joy. Hippie and Josefine had a little more calm way to play n the background.

Da jeg flyttet opp i Norde Oppdalen for ti år siden var det syv stykk av disse som løp rundt på jordene her oppe. I dag er det kun fire igjen og her er tre av dem. Dette er mor med to årskalver. Det er også en bukk som har travet rundt her innimellom, men nå har jeg ikke sett den på en stund.

When I moved up to Norde Oppdalen ten years ago, seven of these ran around the fields here. Today there are only four left and here are three of them. This is a mother with two calfs that was born this year. There’s also a buck that’s been trotting around here from time to time, but now I haven’t seen him in a while.

Etter lekestunden og lunsj var det en ny sovetid for de små. De er litt søte der de ligger synes jeg.

After the playtime and lunch, there was a new sleeping time for the little ones. I think they’re a little cute when they sleep.

Hippie gravde seg godt ned etter lekestunden med datteren sin før de sovnet.

Hippie dug herself into the blankets after the playing time was over and then they fell asleep.

k

Tallulah (mitt barnebarn) har hatt bursdag og den måtte feires. Tiden for pakkeåpning var kommet og spenningen var stor da pakkene skulle pakkes opp.

Tallulah (my grandchild) has had her birthday and we were to celebrate today. The time for her gifts had come and the excitement was great when the gifts were to be given to her.

Både latter og glede – Both laughing and joy

Tallulas pappa Roy Are (min eldste) så ganske tankefull ut. Skulle likt å vite hva det var han tenkte på. Jeg er ikke nysjerrig skjønner du!

Tallula’s dad Roy Are (my eldest) looked pretty thoughtful. I’d love to know what he was thinking. I’m not nosy you know!

Roy Are

Kent – Marius (min yngste) og hans pappa i en dyp samtale så det ut til.

It look like Kent – Marius (my youngest) and his dad has a serious conversation.

Kent-Marius and Jan Petter

Kent-Marius, William og Nina stakk en tur innom etter bursdagsfeiringen var over. De ønsket å hilse på valpene. De hadde aldri sett så unge valper før. Det ble nok litt overrasket begge to tror jeg over hvor små valpene var.

Kent-Marius, William and Nina stopped by after the birthday celebrations were over. They wanted to greet the puppies. Nina and William had never seen such young puppies before. I think they was a little surprised both of them, about how small the puppies were.

Jeg er som de fleste oppdrettere veldig opptatt av at valpene skal få en bra oppdragelse og en av øvelsene i den oppdragelsen er å spise skolisser. Dette har de faktisk blitt veldig dyktig til. Dette gjelder på alle gjesters sko også.

Like most breeders I’m concerned about the right way to give the puppies a good upbringing and one of the exercises in that upbringing is to learn them to eat shoelaces. In fact, they’ve become very good at this. This applies to all guests’ shoes as well.

God natt! – Good night!

Skrevet i 09 September 2020 | Merket med , , , , | Legg igjen en kommentar

Trøtt – Tired

11.09.2020

Det er morgen og klokken er slagen 08:00, men det er ikke alle som har lyst til å stå opp i dag. Jenny var en av dem.

It’s morning and it’s 8:00 a.m., but not everyone wants to get up today. Jenny was one of them.

Trøtt.no – Tired.com

Jorunn var også i samme kategori som Jenny i dag. Hun labbet like godt inn til Josefine og la seg på plassen hennes.

Jorunn was also in the same category as Jenny today. She walked into Josefine and lay down in her place.

Det var ikke så store farten på de små heller denne morningen.

It was like that the small ones moved in slow motion this morning.

Den eneste det var litt fart i i dag var Julie. Hun hadde bestemt seg for å gå helt egne veier.

The only one there was a little lively today was Julie. She had decided to go her own way.

Josefine fant akkurat ut at vannkopper er til for å spises. Det er mulig hun var for trøtt til å skjønne hva hun drev på med.

Josefine just found out that water bowls is nice to eat. It’s possible she was too tired to know what she was up to.

Lurer på hva som gikk av gjengen i dag. Ingen hadde egentlig lyst til å stå opp, inklusiv meg selv.

I wonder what went off with the gang and I today. No one really wanted to get up this morning, including myself.

Jeg ligger på sofaen om natten for å følge med de små. Da jeg sto opp og skulle slippe ut gjengen valgte de å hoppe rett opp i sofaen istedenfor å gå ut. Det var nesten så jeg måtte måke dem ut.

I lie on the sofa at night to accompany the little ones. When I got up and let the gang out of their cages to get them to go out. They chose to jump straight up into the sofa instead of going out. It was almost so I had to muck them out.

Hvis jeg lar være å strippe reste av Ike slipper han å gå med genser til vinteren. Hvis du ikke vet hva det vil si å strippe en hund kan jeg fortelle deg at det betyr å nappe pelsen av hunden . Dette gjøres på strihårede hunder slik som Strihåret Dachs, Riesenschnauzer, Griffon Belge og Griffon Bruxellois pluss mange andre raser.

If I don’t strip the rest of Ike, he won’t have to wear a sweater for the winter. If you don’t know what it means to strip a dog can I enlighten you with that you pull off the dog’s fur. It is done on Wired haired dogs like Wired haired Dachs, Riesenschnauzer, Brussels Griffon, Griffon Belge, and many more Wired haired breeds.

I dag ble det langtur på oss. Vi besøkte min mor og hennes mann. To timer i bli gikk veldig fint med de små. De sov hele veien.

Today were we going for a long drive. We visited my mother and her husband. Two hours in the care went very well with the little ones. They slept all the way.

Da vi kom frem og hadde parkert ble de to mødrene og deres avkom luftet.

When we arrived and had parked the car, the two mothers and their offspring were to go out.

En av naboene til mamma kom og hilste på. Da var Hippie der med en gang for det å få kos er ikke noe den damen sier nei til. Josefine oppdaget at mamman sin og spurtet bort hun også. Det gjorde visst ikke vondt å hilse på fremmede.

One of my mom’s neighbors came and greeted the dogs. Hippie greeted her right away because having a cuddle isn’t something that this lady says no to. Josefine discovered where her mom were and heard the neighbors nice voice so she ran over to them also. I don’t think it hurt to meet strangers.

Julie løp også bort og fikk litt kos. Gudny var mer opptatt av å rydde opp etter Julie som hadde lagt i fra seg en kabel.

Julie also ran over and got some cuddles. Gudny was more concerned with cleaning up after Julie that had put down a little brown one.

Jenny var mer av den diskré typen. Hun gjemte seg godt da hun måtte gjøre sitt fornødne.

Jenny was more of the discreet type. She hid well when she had to let her brown thing out.

Hvor er Jenny? – Where is Jenny?

På vei hjem bestemte jeg meg for å kjøpe meg en Kroneis, noe jeg gjorde. Jeg tok av papiret og gledet meg til første bit. Jeg syntes den så litt rar ut, men i min distré verden tok jeg en bit og da skjønte jeg at jeg hadde kjøpt katta i sekken. Jeg hadde kjøpt en Litago is. Må bare fortelle at den lever opp til navnet sitt angående smak for den smakte Lite godt.

On the way home, I decided to buy myself a Kroneis (icecream), which I did. I took off the paper and looked forward to the first bite. I thought it looked a little weird, but in my absent-minded world I took a bite and then I realized I had bought something er in Norway call «the cat in the bag». (It something we say when we buy something we do not like or it is wrong, bad etc.) I had bought a Litago (Small good) ice cream. Just have to tell you that it lives up to its name regarding taste for the tasted Little Good (bad).

12.09.2020

Bingen rengjort og frokosten servert. Nå kunne de besøkende bare ankomme.

The bin was cleaned and the breakfast served. Now the visitors could come when they wanted.

I dag fikk vi besøk av fire fine damer. Jeg spurte om de ville mate de små noe de gjorde med glede. De så meget bestemte ut der de prøvde å få i de små mat.

Today we got a visit from four nice ladies. I asked if they would feed the little ones something they did with pleasure. They looked very determined where they were trying to get some food into the puppies.

Hege Marie er et fast inventar og i dag var det hennes trøtthetsdag. Berit og Tutta kranglet litt om hvem som skulle få ligge oppå Hege Marie da hun hvilte.

Hege Marie is a regular inventory and today it was her day of tiredness. Berit and Tutta argued a little about who should be allowed to lie on top of Hege Marie when she rested.

I dag syntes jeg valpene virket litt snørrete så nå får jeg passe litt ekstra på de små. Vil ikke at de skal bli syke.

Today I thought the puppies seemed a little snotty so now I get to take a little extra care of the little ones. I don’t want them to get sick.

God natt! – Good night!

Skrevet i 09 September 2020 | Merket med , , , , , , , | Legg igjen en kommentar

Et da for f… – Eat for f…’s sake

09.09.2020

Klokka var 07:30 og Jorunn mente nå det var på tide å åpne bingen. Det var tiss og bæsj der og da ville hun ikke være der lengre. Hun så nesten desperat ut der hun satt.

It was 7:30 a.m. and Jorunn thought it was time to open the bin. There was pee and poop there and then she wouldn’t be there anymore. She looked almost desperate where she was sitting.

Litte seinere på dagen når sola hadde fått varmet opp litt ute fikk de komme ut. De stortrives ute og leken gikk like godt der som inne.

A little later in the day when the sun had warmed up a little outside they got to get out. They enjoyed it by playing and fooling around.

Da utetiden var over og de hadde sovet en stund fikk de løpe rundt i stua. Stakkars Julie, hun skjønte ikke at bingen av åpen. Dermed ble hun sittende helt alene og kikke ut igjennom gitteret.

When the outdoor time was over and they had been sleeping for a while they were allowed to run around the living room. Poor Julie, she didn’t realize that the bin was open. Now she was left all alone and peeked out through the lattice.

10.09.2020

Tid for frokost. Det å få dem til å spise var ikke så lett. Josefine hadde visst misforstått helt der hun prøvde å spise halen til Jenny. Den var visst bedre enn innholdet i matskåla.

Time for breakfast. Getting them to eat wasn’t so easy. Apparently, Josefine had misunderstood everything because she was trying to eat Jenny’s tail. I think she thought it was better than the contents of the food bowl.

Jeg prøvde og dytte matskålene bort i ansiktet deres, men det skulle de ikke ha noe av. Det er ikke Jorunn jeg løfter i denne videoen, det er Josefine. Jeg gikk visst litt i surr angående navnene.

I tried to push the food bowls near their faces, but they shouldn’t have any of that. It’s not Jorunn I lift in this video, it’s Josefine. I guess I went a little confused about the names.

Fortsatt kaos – Still caos

Da frokost og leketiden av over var det på tide å sove litt. Josefine var ikke fornøyd med jobben Hippie hadde gjort. Dermed prøvde hun å fikse sengen denne gangen.

The breakfast was over and it was time for a nap. Josefine wasn’t happy with the job Hippie had done. Josefine tried to make the bed this time.

Litt søt da, er hun ikke? – A bit sweet, isn’t she?

Hviletiden var over og da kom utetiden igjen for disse små. Jeg satte opp en grind som var åpen slik at den ville bremse store ikke fikk løpt ned de små nøstene. Lunsjen ble servert ute.

Their resting time was over and now it was time to get out. I put a out bin that was open so that the grown dogs couldn’t step on the small ones if they started to run. It would slow them down. The lunch was served outside.

Hva tenker hun på tro? – What is she thinking?
Jenny fant ikke åpningen – Jenny didn’t find the opening
Det ble så varmt at hun faktisk peste litt – It got so hot that she actually pant a little

Det å bli spist opp var vel ikke det Josefine regnet med da hun kom ut. Jorunn burde vært mett for hun hadde akkurat spist.

I guess being eaten up wasn’t what Josefine was counting on when she came out. Jorunn should have been full because she had just eaten.

God natt! – Good night!

Skrevet i 09 September 2020 | Merket med , , , , , , , | Legg igjen en kommentar

Gress – Gras

08.09.2020

Siden valpene flyttet igår ville jeg ikke ta dem med ut selv om været var strålende. Da hadde de nok med å undersøke de nye omgivelsene inne. I dag derimot ble det en tur ut på den grønne matta utenfor.

I moved the puppies yesterday and because of that, I did not want to take them outside. They had enough with experience their new environment inside. But today they are going outside on the green blanket.

Alle fire i et bilde var ikke dårligAll four in one picture isn’t bad

Jenny ble plutselig student. Hun satt stille lenge og studerte de nye om givelsene imens nesa gikk i alle retninger.

Jenny suddenly became a student. She sat quietly for a long time and studied her new surroundings while her nose went in all directions.

Jorunn var litt mer på føler’n. Jeg var ikke så sikker på om hun likte følelsen av gress under beine, men det gikk raskt over. Hun likte det!

Jorunn was a little more on the feeling side. I wasn’t so sure if she liked the feeling of grass under her paws, but it quickly passed. She liked it!

Julie sto så fint opp mot kneet mitt, men da jeg trykket på mobilen for å ta bilde ble dette resultatet. Disse små skal da ikke være så raske?

Julie leaned so nicely against my knee, but when I pressed my phone to take a picture, this was the result. These little ones aren’t supposed to be so fast, are they?

Hun var her!She was here!

Fire minutter ute holdt før jeg bar dem inn igjen. De voksne derimot lå og nøt solvarmen. For en fantastisk dag.

Four minutes out was enough before I carried them back in. The adults, on the other hand, were enjoying the sun. What an amazing day.

Elsa, Tutta, Misha and Hilde

Jeg hadde visst ikke gjort god nok jobb i følge Jenny. Hun ordnet opp i det jeg trodde var en bra jobb. Det er godt noen passer på.

I guess I hadn’t done good enough work, according to Jenny. She sorts out what I thought was a good job. It is good that someone knows how it should be.

Josefine satt der mer som en primadonna og så på at Jenny ordnet opp. Julie og Jorunn prøvde å rive ned hengekøya i bakgrunnen.

Josefine sat there more like a primadonna and watched Jenny sort it out. Julie and Jorunn tried to tear down the hammock in the background.

Så var rottefangeren igang. Julie klarte å drepe den slik at hun var fornøyd.

Then the rat catcher was on. Julie managed to kill it so she was happy.

Misha ble levert på Hønefoss til Astrid Krog og etterpå rakk disse tre og jeg en tur på et jorde.

Misha was delivered at Hønefoss to Astrid Krog and afterwards these three and I made a walk on a field.

De har god fart disse små. – They have good speed these little ones.

God natt! – Good night!

Skrevet i 09 September 2020 | Merket med , , , , , | Legg igjen en kommentar

Første – First

07.09.2020

Josefine likte helt de besøkende hun fikk inn i bingen sin i dag. Siden det kun er en dag i mellom dem burde dette gå greit etter hvert. De har jo vært sammen flere ganger, men nå begynner det å bli skikkelig fart i dem alle sammen. Josefine så nesten litt fornærmet ut til å begynne med over å få boligen sin invardert.

Josefine didn’t like the visitors she got into her bin today. Since there is only one day in between them this should go smoothly. They’ve been together several times, but now they’re starting to get really wild. Josefine looked almost a little offended at first over having her home invaded.

https://youtu.be/hoZYb2jPYtI

Så var dagen kommer hvor vi flyttet opp til Rune, Alvin og Colin igjen. Vel for valpene var det første kjøretur og flytting. Colin har vært hos meg en tur og sett på valpene.

The day for moving back to Rune, Alvin, and Colin is here. This will be the puppies’ first drive. Colin has been at my place and seen the puppies.

Da jeg hadde puttet alle inn i buret sammen med Gudny la Jenny seg til å sove med en gang. Jorunn og Julie derimot var litt mer våkne. De var nok litt forundret over at en binge kunne bli så liten.

Once I had put everyone in the cage with Gudny, Jenny fell asleep right away. Jorunn and Julie, on the other hand, were a little more awake. They were probably a little surprised that a bin could be so small.

Josefine kikket også litt forundret rundt seg. Da hun hadde fått gått en hel runde rundt buret satte hun seg ned ved siden av Hippie. Kanskje hun hermet etter Hippie som satt så fint og stirret ut!

Josefine also looked a little puzzled. After a whole round around the cage, she sat down next to Hippie. Maybe she canned after Hippie who sat so nice and stared out!

Deres nye hjem var klart med litt ny innredning. Hippie var den første til å undersøke hva som hadde havnet i bingen hennes. Josefine lurte nok på hvor mamma var blitt av.

Their new home was ready with some new décor. Hippie was the first to investigate what had ended up in her bin. Josefine was probably wondering where my mom had gone.

Det var en lite spennende dag for Josefine der hun satt alene og kikket på at de andre lekte på andre siden av gjerdet. Det måtte jeg gjøre noe med.

It was an unexciting day for Josefine, sitting alone, watching the others play on the other side of the fence. I had to do something about that.

Dermed var det bare å fjerne midtveggen slik at ingen hindring var i veien. Nå har jeg vært litt treig angående dette med barnedåp på disse små så Jenny fikset det. «Jeg døper deg til…..» sa Jenny. Josefine tok det veldig fint og er herved ikke registrert i den norske Statskirke bare i Norsk Kennel Klub.

It was only to remove the middle wall so that no obstacle was in the way. I’ve been a little slow about baptism on these little ones so Jenny fixed it. «I’ll baptize you for…..» said Jenny. Josefine took it very well and is hereby not registered in the Norwegian State Church only in the Norwegian Kennel Club.

Onkel Colin stakk en snarttur bortom bingen og tenkte nok bare: «Å nei, ikke flere av dennes sorten.» Så gikk han. Imens de små sto igjen og peip.

Uncle Colin took a quick visit to the bin and probably just thought, «Oh no, no more of this sort.» Then he left. Meanwhile, the little ones stood and cried when he walked away.

Josefine syntes røret var en flott soveplass. – Josefine liked the tunnel as a nice to sleep.

Hippie ble nesten litt engstlig da hun syntes at Josefine hadde vært borte lenge nok. Hun måtte inn og sjekke om det sto bra til med datteren.

Hippie was almost a little anxious when she thought Josefine had been gone long enough. She had to go in and check if her daughter was okay.

Alvin måtte også sjekke ut de små. Han syntes det var nok med en sniff før han jumpet opp i sofaen . Han hadde ikke glemt at Tutta prøvde å ta en bit av hans edlere kuler bak da han lå og sov da hun var liten. Jeg må bare opplyse deg om at i den forbindlese kan en Engelsk Bulldog reagere veldig raskt.

Alvin also had to check out the little ones. He thought it was enough with a sniff before he jumped up into the sofa. He hadn’t forgotten that Tutta had tried to take a bite of his nobler parts in his rear end when he was asleep when Tutta was little. I just have to inform you that an English Bulldog can react very quickly.

Så kom kvelden og roen senket seg. Julie krabbet inn i hengetunnelen. Hun krabbet litt for langt inn og endte opp med hodet hengende ut.

It was bedtime and the small ones fell asleep. Julie crawled into the paddock. She crawled a little too far in and ended up with her head hanging out.

God natt! – Good night!

Skrevet i 09 September 2020 | Merket med , , , , , , | Legg igjen en kommentar

Agilityhelg – Agility weekend

05 og 06 September 2020

Jeg har aldri gått på et videregående agilitykurs før så denne helgen skulle bli min første innenfor det emnet da jeg kun har vært med på noen videregående kveldstreninger. Elsa var min medstudent og Misha var med som publikum. Elsa var den eneste Griffon Bruxelloisen, resten av Petit Brabancon (rød). Kjempekoselig å skulle være sammen med andre som liker rasen en har selv. For deg som ikke vet det så er Griffon Bruxellois, Griffon Belge og Petit Brabancon samme rase. På grunn av pelsvariant og farge har de forskjellige navn.

I’ve never attended a agility class for those who has been in a beginners class before so this weekend was going to be my first. Elsa was my fellow student and Misha was our audience. Elsa was the only Brussels Griffon, the rest of the four legged students were Petit Brabancon (red). It’s great to be with others who like the breed you have yourself. For those who don’t know, Brussels Griffon, Griffon Belge and Petit Brabancon are the same breed. Due to the fur variant and color, they have different names.

Første skoledag var over og både Kristin Lium og jeg følte oss litt som to lefser. Du vet to gamle kjerringer i vår alder er ikke ungdommer lengre. De firbeinte derimot syntes visst ikke at de hadde fått nok oppmerksomhet i løpet av første dagen på kurs.

The first day of the agility class was over and both Kristin and I felt a bit like two lefser. You know two old bitches of our age aren’t youngsters anymore. The four-legged, however, did not seem to have received enough attention during the first day of the class.

Kristin og jeg satt litt ute før vi dro på kurset i dag og da kom denne flokken med ender flygende. Retningen var sydover. Dermed endte sommeren i Norge sine dager for dette året. Det var egentlig litt trist.

Kristin and I sat outside a little before we went to the class today and then this herd of ducks came flying. The direction was south. Now, the summer ended in Norway for this year. It was really a little sad.

Sydover – South

Dag to begynte med teori. Ole, vår instruktør sa at teorien bare skulle vare i rundt ti minutter. Problemet med Griffonfolket var at vi alle er født med åpen munn med lyd og da holdt det ikke med ti minutter. 😀

Day two began with theory. Ole, our instructor said the theory would only last about ten minutes. The problem with the Griffon people was that we were all born with their mouths open with sound so ten minutes was not enough. 😀

Elsa og meg – Elsa and me

Målet med dette kurset for Elsa og meg var å få Elsa til å få frem halen under jobbing på et fremme sted. Vi klarte å få frem halen igår. En annen ting som var kjempekult var at Elsa ville være med ut av bilen etter å ha vært inne i hallen en gang og trent. Liker Elsa seg ikke på et nytt sted vil hun helst bli i bilen. Denne helgen ble hun med frivillig ut hver gang det var hennes tur. Dessverre startet en skurtresker utenfor hallen og da klappet hun litt sammen. Det bråkte noe aldeles forferdelig, så det tok litt tid før hun løsnet litt igjen. Hun ble med frivillig inn i hallen etter det også.

The goal of this class for Elsa and me was to get Elsa to get her tail high while she was working at a new place. We managed to get the tail high yesterday. Another thing that was awesome was that Elsa wanted to get out of the car after being inside the hall once and training. If Elsa doesn’t like a new place, she’d rather stay in the car. This weekend, she voluntarily came out every time it was her turn. Unfortunately, a combine harvester started outside the hall, and then she wasn`t sure if she wanted to work anymore. It was a terrible noise outside of the hall, so it took a while for her to loosen up a little bit again. She voluntarily entered the hall after that, too.

Tusen takk alle sammen som gjorde denne helgen så flott. Takk til Ole instruktør i Bingen Agility for en koselig og morsom helg. Godt med instruktører som tør å si i fra om man gjør noe galt. Tusen takk til Astrid Krog for lånet av hus og seng. 🙂

Thank you all who made this weekend so great. Thanks to Ole the instructor in Bingen Agility for a cozy and fun weekend. It’s good to have an instructor who dares to let you know if you do something wrong. Thank you Astrid Krog for lending me your home and a bed. 🙂

Så vare kurshelgen over og da var det godt å komme hjem til disse små. Jammen hadde de utviklet seg mye siden torsdag. Tusen takk Hege Marie for barnpass.

Now the Agility class weekend came to an end and then it was nice to come home to these little ones. Sure, they had evolved a lot since Thursday. Thank you Very much Hege Marie for babysitting them.

God natt! – Good night!

Skrevet i 09 September 2020 | Merket med , , , , , , | Legg igjen en kommentar

Læring – Learning

01.09.2020

En ny måned har startet og Jenny, Jorunn og Julie er tre uker i dag. Josefine blir tre uker imorgen. Tiden løper så altfor raskt og jeg føler at jeg nesten ikke klarer å henge med. Er det da man begynner bli gammel?

A new month has started and Jenny, Jorunn, and Julie are three weeks today. Josefine will be three weeks tomorrow. Time is running too fast and I feel like I can hardly keep up. Is that when you start getting old?

Uansett er det koselig å våkne til to slike trøtte tryner.
Either way, it’s nice to wake up to two such tired faces.

Morgenstellet må tas og da er det veldig greit å samle alle fire på et sted imens jeg skifter i den andre bingen.

The morning care has to be done every day and then it’s really okay to collect all four in one place while I change in the second bin.

02.09.2020

Samme rutine i dag. Morgenstell måtte til, men denne gangen lot jeg alle fire ligge utenfor bingen slik at de som fikk lov av mødrene kunne hilse på valpene imens jeg ordnet bingen deres.

Same routine today. Morning care had to be done again, but this time I left all fours outside the bin so that those who are allowed by the mothers could greet the puppies while I arranged their bin.

Josefine hilste på Tutta – Josefine greeted Tutta

Siden de nå fyller tre uker måtte jeg ta et lighterbilde igjen.

Since they now turn three weeks, I had to take a lighter photo again.

Julie, Jorunn, and Jenny

Så var det portrettbilde som skulle tas. Det er alltid like morsomt for de er jo så fotogene når de er rolige i noen sekunder.

Then there was the portrait picture to be taken. It’s always fun because they’re so photogenic when they’re calm for a few seconds.

Josefine bruker søtfaktoren – Josefine uses the sweet factor
Jenny er vel studenten – Jenny is the student
Noen synes det er mer kjedelig enn andre – Some individs finds it more boring than others
Andre er av den mer av den seriøse sorten. – Others are more of the serious type.

03.09.2020

Etter morgenstellet og hundefrokost servert måtte jeg ut en liten tur. Da møtte jeg denne lille krabaten. Dessverre hadde noen prøvde å fange den slik at den mistet halen sin. Jeg mistenker kattene her i huset for å ha forårsaket dette. Jeg plukket opp den lille stakkaren og tok den med på en liten kjøretur. Jeg ville nemlig sette den ut ved bekken som ikke er så langt unna.

After the morning care and the dogs had gotten their breakfast, I had to go for a little drive. Then I met this little fellow. Unfortunately, someone had tried to catch it so it lost its tail. I suspect the cats in this house for causing this. I picked up that little poor guy and took him on a little drive. I wanted to put it out by the creek that’s not that far away.

Den var litt søt synes jeg – I thounht it was a bit cute
Jeg håper den ble glad nå – i hope it was glad now

Hunder ser, erfarer og lærer av det. Julie fulgte nøye med på hva Gudny gjorde. Vel kanskje dette var en litt vel nærgående måte å studere på, men hun lærer vel.

Dogs see, experience and learn from it. Julie watched what Gudny was doing very closely. Well maybe this was slightly too close in the way she studied her mother, but she’s learning I hope.

Ike synes det er veldig spennende med disse småsøstrene. Gudny er Ike`s mor også. Ike ble født ifjor og for deg som har fulgt med på den tidligere bloggen min skrev jeg om han og hans kullsøsken ifjor.

Ike finds it very exciting with his little sisters. Gudny is Ike’s mother too. Ike was born last year and for you who have been reading my previous blog I wrote about him and his siblings last year.

04.09.2020

Josefine synes veiing er noe stort tull. Nå så det ut til at hun ville bite gommene sammen, men valgte å bite i isboksen istedenfor. Kjedelig å sitte stille så lenge veit du.

Josefine thinks weighing is a big nonsense. Now it looked like she wanted to bite the gommies together, but chose to bite in the ice box instead. It’s boring to sit still for so long you know.

I helgen skal jeg være hos Astrid Krog og passe Misha. Samt at Elsa og jeg skal på kurs. Godt å se at Misha ikke syntes det var trist at vi kom.

This weekend I’ll be staying at Astrid Krog`s place and babysit Misha. Elsa and I are going to a class this weekend. Good to see that Misha liked that we stayed with him.

Elsa and Misha

God natt! – Good night!

Skrevet i 09 September 2020 | Merket med , , , , , | Legg igjen en kommentar

Bjeffer – Barking

31.08.2020

Valpene har begynte å leke mermed hverandre og kravler rundt litt raskere enn snegelfarten de hadde for bare et par dager siden. Dermed var det på tide å gjøre plassen deres større. Samtidig tok jeg vekk teppet i mellom valpekassene slik at Hippie og Gudny kan se hverandre. Jeg henger tilbake teppet på natterstid slik at de kan få sove i fred for hverandre. Hippie så litt overrasket ut over at den ene veggen i kassa nå er borte. På kvelden vender jeg den åpne siden mot gitteret og teppet som henges opp igjen slik at valpene holder seg ved moren sin når de skal sove for natten.

The puppies have started to play more with each other and they are crawling around a little faster than the snail speed they had just a couple of days ago. Now, it was time to make their space bigger. At the same time, I took away the blanket between the puppy bins so that Hippie and Gudny can see each other. I hang the blanket back at night so they don`t see each other during the night. Hippie looked a little surprised when one of the walls in her crate was removed. In the evening, I turn the open side towards the lattice and the blanket that is hung up again so that the puppies stay by their mother when they are going to sleep for the night.

Dagtid – daytime

Hippie synes fortsatt det er litt kjedelig om dagen og hun er ikke alene om det. Gudny kunne nok tenkte seg at det skjedde litt mer, men slik er det å ha små snyltere som stadig forlanger melk av en pupp. Hippie blir veldig glad når jeg har mulighet til å sitte/ligge der hun er når hun skal amme.

Hippie still finds it a bit boring during the day and she’s not alone in that. Gudny might have imagined that it happened a little more, but so it is to have little sneers who constantly demand the milk of a tit. Hippie gets very happy when I have the opportunity to sit/lie where she is when she’s going to breastfeed.

Gudny ville nok gjerne hatt meg i sin binge også. – I believe Gudny wanted me in her bin also.

Grunnen til at jeg lot valpene til Gudny være hos Hippie litt var for å få dem til å suge litt melk av Hippie. Hun har hatt litt lite så derfor bruker jeg de beste arbeiderne til å øke melkeproduksjonen hennes litt.

The reason I let Gudny`s puppies stay a little with Hippie is that she didn`t have enough milk for Josefine. The best workers to fix that was the other puppies.

God natt! – Good night!

Skrevet i 08 August 2020 | Merket med , , , , | Legg igjen en kommentar