Rengjøring – Cleaning

27.09.2020

Da jeg rengjorde bingen i dag reddet Berit skoen min fra valpene. Hun forsvarte den med livet ovenfor Tutta og Ike. Ikke lett jobb skal jeg si deg.

When I cleaned the bin today, Berit saved my shoe from the puppies. She defended it with her life towards Tutta and Ike. I’ll tell you it ain’t easy,

Jeg startet for flere uker siden å trene de små på å tisse og bæsje ute. Det ble et lite avbrudd da de var snørrete, men de begynner å bli flinke. Ja, vi har noen uhell inne, men i hovedsak prøver jeg så godt det lar seg gjøre å få dem husreine.

I started several weeks ago to train the little ones to pee and poop outside. It was a little interruption when they were snotty, but they’re getting good at telling me when they want to get out. Yes, we have some accidents inside, but essentially I try to get them potty trained.

Rengjøring av binge i dag: Tok tak i et tisselakenet for å fjerne det, men ble avbrutt av en valp som dro i en ledning. Løsne valp fra ledning. Fortsette å fjerne tisselaken som ble avbrutt av at en annen valp hang i tåa mi. Løsne valp fra tåa. Kaste tisselaken ut av bingen hvorpå det landet oppå en valp som hylte i forskrekkelse over overfallet fra tisselakenet. Redde valp fra tisselaken med lek slik at det å få et laken over seg ikke skulle være skummelt, men morsomt. Imens dette skjedde hadde en annen valp begynte å gnage på buksebaken min. Fjerne valp fra buksebak og få den til å henge fast på en leke istedenfor.

Cleaning the binge today: Grab a pee sheet to remove it, but was interrupted by a puppy pulling on an electric wire. Loosen the puppy from the wire. Continue to remove the pee sheet and now I was interrupted by another puppy that was hanging onto my toe. Losen the puppy from the toe. Throw the pee sheet out of the bin after which it landed on top of a puppy that started to howling in horror. Save the puppy from the pee sheet with play so that getting a sheet over her should not be scary, but fun. In the meantime, a puppy had started gnawing on the back of my pants. Remove the puppy from the back of my pants and make it bite onto a toy instead.

Rakk å ta tak i neste tisselaken før anlegget til gubben måtte reddes ellers ville det vært uten knotter. Finne noe å distrahere valp med. På vei tilbake hadde jeg plutselig en bæsj under sokken. Ta av sokken, fjerne bæsjen og valpene syntes den ble en fantastisk leke. Redde sokk og tær. Rive tisselaken ut av bingen. Imens rakk to av valpene å tisse i den andre bingen som akkurat var vasket og uten tisselaken fordi gulvet måtte tørke først. Vaske bingegulv en gang til, la det tørke og legge på nytt teppe og tisselaken og samtidig passe på at det ikke var noen valp under tisselakenet. God morgen!

I managed to remove the pee sheet before I had to rescue the stereo or it would have been without any buttons to turn it on with. I had to find something to distract the puppy with. On the way back to the bin, I suddenly have poop under my sock. Take off the sock, remove the poop and the puppies thought it was a fantastic toy. Save the sock and my toes. Try to remove the pee sheet once more out of the bin. Meanwhile, two of the puppies had to pee in the second bin that had just been washed and it was without a pee sheet because the floor had to dry first. Wash the bin floor again, let it dry and re-add the carpet and pee sheet. Good morning!

Jeg hater å ta oppstilte bilder av valpen da jeg absolutt ikke er god til det. Stakkars Astrid prøvde så godt hun kunne å få dem til å stå pent. Det var ikke lett.

I hate to take pictures of the puppies while they are standing nicely as I’m certainly not good at it. Poor Astrid tried as best she could to make them stand nicely. It wasn’t easy.

28.09.2020

Jeg har skrevet om morgenrutinene før, men denne gangen har jeg lyst til å vise deg om hvordan det virkelig er. Ikke lett skal jeg si deg. Det første som skjer på morningen er at valpene og de andre hundene må ut.

I’ve written about my morning routines before, but this time I’d like to show you how it really is like. Not easy, I’ll tell you. The first thing that happens in the morning is that the puppies and the other dogs have to go out.

Tutta and Julie

Valpebingen de løper rundt i ute er ikke av det minste slaget. – The «puppy bin» they run around in outside is not of the smallest kind.

Josefine klarte det nesten. Trappetrening er fortsatt på agendaen. Det sies at en valp ikke skal gå trapper og det er riktig, men da prater vi om trapper med mange trinn. To til tre trinn ut er ikke farlig å lære en valp å bruke.

Josefine almost did it. Stair training is still on the agenda. It is said that a puppy should not walk stairs and that is correct, but then we talk about stairs with many steps. Two to three steps out are not dangerous to teach a puppy to use.

Tutta, Elsa og Josefine lekte bra sammen. – Tutta, Elsa and Josefine played nicely together.

Ikke alle er så heldige å ha en tante Eva i huset. – Not everyone are so lucky to have an aunt Eva to play with.

I dag fikk jeg Ida Naemy til å filme rengjøring av valpebinge og alt som skjedde.
Trinn 1: Fjerne alt som var i bingen.

Ida Naemy filmed the cleaning of the puppy bins today.
Step 1: Remove everything from the bin.

Trinn 2: La valper og voksne hunder ha det gøy imens jeg hentet det jeg hadde glemt.

Step 2: Let the puppies and the grown dogs have fun while I got the things I forgot.

Trinn 3: Legge på plass reint tisselaken.

Step 3: Put in place clean pee sheet.

Trinn 4: Fortsette på trinn 3.

Step 4: Continue step 3.

Trinn 5: Gjøre ferdig trinn 3

Step 5: Finnish step 3

Da alt var ferdig var det tid til litt lek fra min side og denne gangen var det Josefine det gikk utover.

When I was finished I could play with the puppies. This time it was Josefine that got it from me.

Da frokosten var spist så det slik ut. Da kunne jeg puste litt.

When they had eaten their breakfast it looked like this. Now it was time for me to breath.

Ferdig ladet og klar for nye eventyr. Noen spiste stein imens andre spiste gress. Så har vi de som ville leke.

Fully charged and ready for new adventures. Some ate stones while others ate grass. Then there are the one who wanted to play.

Trapper er ikke lett. Noen ganger går det bra og andre ganger ikke så bra.

Stairs ain’t easy. Sometimes it went well and sometimes it didn’t.

Det så ut som om Hippie ikke ville at Josefine skulle få gå opp trappa.

It looked like Hippie didn’t want her daughter to climb the stairs.

Jenny fant et fantastisk område å leke i. Den plassen inneholdt muligheter for klatring, spising av grønt og en flott jungel.

Jenny found a wonderful area to play in. That space contained opportunities for climbing, eating greenery and a great jungle.

En flott liten jungel akkurat passe for Jenny. – A great little jungle that suits Jenny.

Imens Jenny og Josefine fikk en sup holdt storebror Ike stram vakt over sin mor, lillesøster Jenny og Josefine.

Meanwhile, Jenny and Josefine got to drink from Gudny kept big brother Ike tight guard over his mother, little sister Jenny and Josefine.

Ida Naemy (min datter) og jeg tok med oss griffegjengen og Berit på skogstur. Dessverre fikk jeg ikke kjørt bilen min slik at det kun var det småhundene som fikk bli med da bilen til Ida Naemy ikke er så stor. Først i køen har vi Hippie, så Tutta, Ike, Gudny, Hilde, Elsa og Berit.

Ida Naemy (my daughter) and I took the griff gang and Berit for a forest walk. Unfortunately, I couldn’t drive my car so it was only the little dogs that were allowed to come along bacause Ida Naemy’s car isn’t that big. First in line we have Hippie, then Tutta, Ike, Gudny, Hilde, Elsa and Berit.

Man skal jo alltid ha kontroll på hunden, men det var ikke så lett når man nesten ikke kunne se dem på grunn av fargene i skogen. Hvor var Berit?

You always need to have control of the dog, but it wasn’t so easy when you hardly could see it because of the colors in the forest. Where was Berit?

Hvor er Berit? – Where is Berit?

Et koselig bilde. – I cosy picture.

Hvem er kongen på haugen? Jo, Ike. De andre kan man ikke regne med da de er hunnkjønn. Så hvem ble dronningen på haugen? Ikke Berit for hun hadde litt problemer med å komme opp.

Who is the king on the mound? Yes, Ike. The others you can’t count on as they’re female. So who is the Queen on the mound? Not Berit because she had a little trouble getting up on the mound.

Når jeg er ute og går med mine hunder tar jeg alltid på båndet et godt stykke før jeg kommer frem til bilen. Dette gjør jeg for at hundene ikke skal lære seg at om jeg ber de komme for å rå bånd på seg så stopper ikke turen der, men at vi fortsatt har det morsomt og fortsetter turen. Ved å kun kalle dem inn når de skal i bilen vil de lære seg at det morsomme er over og at man kjører hjem. Mange hunder nekter dermed å komme når eier roper dem inn.

When I’m out walking with my dogs, I always put on the leashes a good distance before I get to the car. I do this so that the dogs don’t learn that if I ask them to come they will be put into the car and go home. That means the fun is over, but when I do this in a good distance from the car we’re still having fun and continuing the walk. Many dogs refuse to come when the owner recalls them because of that.

Hippie ble overfalt nok en gang og elsket det. Det er helt tydelig at Josefine er så å si frisk igjen for nå tar Hippie godt vare på sin datter.

Hippie was ambushed once again and loved it. It is quite clear that Josefine is virtually healthy again, for now, Hippie takes good care of her daughter.

Jenny liker de store bitetingene. Man skal da ikke nøye seg med småting.

Jenny likes big chew stuff. You don’t have to settle for small things you know.

God natt! – Good night!

Dette innlegget ble publisert i 09 September 2020 og merket med , , , , , , , , . Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *