Mat, mat og mat – Food, food and food

18.09.2020

02:52 veide Josefine 945 gr. Hun hadde kun gått ned et gr siden igår kl. 23:15. Jeg lot henne få melk av Gudny, men hun la ikke på seg noe. Jeg prøvde å henne litt geitemelk utblandet med startermousse. Fikk dessverre i henne bare litt. Jeg prøvde annenhver time, men det var lite hun spiste i natt.

2:52, Josefine weighed 945 gr. She had only lost one gr since yesterday at 11:15 p.m. I let her have some milk from Gudny, but she didn’t put on any weight. I tried to give her some goat’s milk mixed with starter mousse. Unfortunately, she only ate just a little. I tried every two hours, but there was little she ate last night.

De siste dagene har som sagt ikke Hippie brydd seg så altfor mye om Josefine. Hippie godtar fortsatt at Josefine legger seg inntil henne, men etter en stund går Hippie unna. Josefine puster fortsatt tungt og energinivået hennes er veldig lavt. Jeg lar Josefine bestemme om hun ønsker å være sammen med de andre. Det er sjelden hun orker det slik at hun sover veldig mye alene i bingen. Jeg tvinger Hippie til å være der da Josefine virkelig trenger henne nå.

The last few days, as I said, Hippie hasn’t cared too much about Josefine. Hippie still accepts that Josefine is lying down next to her, but after a while, Hippie walks away. Josefine is still breathing heavily and her energy levels are very low. I’ll let Josefine decide if she wants to be with the others or not. She sleeps very often alone in the bin. I’m forcing Hippie to be there because Josefine really needs her now.

Morgenkos – Morning cuddle

Frokosten til de små er klar og den ble servert. Det er ikke store posjonene i disse skålene, men det er mer enn nok til de små. Josefine ville ikke ha noe, hun spiste på halen til Jenny istedenfor. 09:40 veide hun 953 gr. Josefine hadde gått opp litt og denne gangen var det melk i fra Hippie.

Breakfast for the little ones is ready and it was served. These are not big potions in these bowls, but it is more than enough for the little ones. Josefine did not eat anything, she chewed on Jenny’s tail instead. 09:40 did Josefine weigh 953 gr. Josefine had gained some weight and this time she got milk from Hippie during the night.

Sola skinte og verandadøra kunne stå åpen til stor glede for de små. Ut på trappa og inn igjen.

The sun was shining and the veranda door could be left open to the delight of the little ones. Out on the stairs and back in.

12:05 veide Josefine 949 gr. Jeg lot henne få litt melk at Gudny igjen. da økte vekten hennes til 962 gr.

12:05, Josefine weighed 949 gr. I let her have some milk from Gudny again. Now her weight increased to 962 gr.

Ludvig (Idris av Jarobas) kom en tur på besøk sammen med sin eier Victoria. Dette er helbroren til Ike.

Ludvig (Idris av Jarbobas) came for a visit together with his owner Victoria. He is from the same litter as Ike.

Ike og Ludvig gikk veldig godt sammen og de lekte fint sammen med småsøstrene sine.

Ike and Ludvig played together very well and they played nicely with their little sisters too.

Veldig spennende med slike små – Very exciting with such small ones

Leken startet. Ludvig var nok ikke helt sikker på hvordan han skulle leke med disse små da han aldri har møtt noen som var mindre enn ham selv. Sikkert rart å måtte bøye seg så langt ned for å lukte på dem og at de kunne gå under magen hans.

The game started. Ludvig probably wasn’t quite sure how to play with these little ones as he’s never met anyone who was smaller than himself. Probably strange to have to bend so far down to smell them and that they could go under his stomach.

Jeg synes det var lenge siden Ike og Ludvig var så små, men det er jo ikke det. Litt over et år de løp rundt i hagen her og lekte med de to andre brødrene sine. Nå lekte de med sine småsøstre. Gudny godtok det uten problemer. Hun syntes nok det var greit å se igjen en annen av sine sønner også, ikke bare Ike.

I think it’s been a long time since Ike and Ludvig were so small, but it’s not. Just over a year ago they ran around in the garden here and played with their other two brothers. Now they were playing with their little sisters. Gudny accepted it without any problems. She probably thought it was okay to see another of her sons too, not just Ike.

Julie av Jarobas, Jorunn av Jarobas and Idris av Jarobas

Jippi, Josefine spiste litt mat av en skje to ganger i dag og da Josefine gikk bort til matkoppen ved et seinere måltid ble jeg utrolig glad. Hun slikket litt på maten før hun gikk sin vei. Det var bedre enn å ikke slikke på maten.

Jippi, Josefine ate some food from a spoon twice today and when Josefine walked over to the food bowl at a later meal I was incredibly happy. She licked the food a little before she walked away. It was better than not licking the food.

Måltid to – Meal two
Måltid tre – Meal three

Etter uttallige forsøk på å få Josefine til å spise i dag var vekten hennes gått ned til 958 gr da klokka var 21:50. Jeg skjønte at en ny våkenatt vår på agendaen.

After countless attempts to get Josefine to eat today, had her weight dropped to 958 gr by 9:50 p.m. I realized that a new night with little sleep was on the agenda again.

19.09.20

00:20 lå vekten på 956 gr og den økte til 968 gr etter et måltid fra Gudny. 04:00 lå vekta fortsatt på 968 gr. Hun var nødt til å ha fått litt melk fra Hippe ellers ville vekten synket. 08:00 hadde vekten sunket til 966 gr. Jeg prøvde å mate henne, men denne gangen spiste hun ikke noe.

0:20 a.m., the weight was 956 gr and it increased to 968 gr after a meal from Gudny. 4:00 a.m. She had to have got some milk from Hippe otherwise the weight would have dropped. By 8:00 a.m., the weight had dropped to 966 gr. I tried to feed her, but this time she didn’t eat anything.

To som ikke forlot matkoppen var Julie og Jenny. Julie hadde til og med spart litt oppå hodet for seinere bespisning.

Two who didn’t leave the bowl were Julie and Jenny. Julie had even saved a little on top of her head for later dining.

11:30 tvangsforet jeg Josefine med sprøyte igjen. Før måltidet veide hun 959 gr, etter måltidet 962 gr. Hun er nødt til å få i seg noe, men ikke nok. Det var ikke mye melk Gudny slapp ned til Josefine. Etter måltidet gikk hun og la seg. Hun fant seg en fin liggestilling. Det var kanskje litt lettere å puste på den måten.

11:30, I forced Josefine to eat from a syringe again. Before the meal, she weighed 959 gr, after the meal 962 gr. She’s got to get something in, but not enough. There wasn’t much milk Gudny dropped down to Josefine this time. After the meal, she went for a nap. She found herself a nice lying position. Maybe it was a little easier to breathe that way.

13:45 vide hun 956 gr og etter måltidet fra Gudny veide hun 962 gr. 17:06 veide hun 958 gr og etter mat fra Gudny steig vekta til 964 gr. 19:50 veide hun 960 gr, etter mottak av Gudny’s melk veiede hun 965 gr. 21:45 veide Josefine 962 gr. Ingen vektøkning etter å ha fått melk i fra Gudny.

13:45 she weighed 956 gr, and after the meal from Gudny she increased her weighed to 962 gr.
5:06 p.m., she weighed 958 gr., and after food from Gudny she gained weight to 964 gr.
7:50 p.m., she weighed 960 gr., after receiving Gudny’s milk she weighed 965 gr.
21:45 Josefine weighed 962 gr. No weight gain after getting milk in from Gudny.

Josefine er veldig fæl til å slikke oss på munnen. Da ble dette gjort som et forsøk. Godt Hege Marie klarte det. Jeg klarte det ikke og brakk meg bare jeg så på dem.

Josefine loves to lick on the mouth. Then this was what we tried to get her to eat. Well Hege Marie did it. I couldn’t do it as I almost through up when I even just looked at them.

20.09.2020

00:32 veide Josefine 963 gr. Så var det Gudnys tur til å gi litt melk igjen. Hippie fulgte nøye med på at hennes datter ikke led noen overlast. Ingen vektøkning.

0:32 was Josefine’s weight 963 gr. Then it was Gudny’s turn to feed Josefine again. Hippie closely watched that her daughter did not suffer. Josefine did not gain any weight.

Hege Marie sto opp annenhver time og munnforet Josefine. Jeg sto for veiingen. 05:14 962 gr før måltid. 976 gr etter måltid fra Gudny og Hege Marie.
10:10 978 gr. Ingen vektøkning.
12:40 973 gr før mat og etter mat fra Gudny og Hege Marie 983 gr.
16:15 975 gr før mat, 978 gr. etter mat fra Gudny og Hege Marie.
21:40 980 gr før mat, 985 gr. etter mat fra Gudny og Hege Marie.

Hege Marie got up every two hours and mouth-fed Josefine. I was weighing.
05:14 962 gr before meal. 976 gr after meal from Gudny and Hege Marie.
10:10 978 gr. No weight gain.
12:40 973 gr before food and after food from Gudny and Hege Marie 983 gr.
16:15 975 gr before food, 978 gr. after food from Gudny and Hege Marie.
21:40 980 gr before food, 985 gr. after food from Gudny and Hege Marie.

God natt! – Good night!

Dette innlegget ble publisert i 09 September 2020 og merket med , , , , , , , . Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *