To kull – Two litters

Jeg har aldri hatt to kull samtidig før så dette var en ny erfaring. Gudny fikset som sagt det meste, litt verre med Hippie for dette var hennes første kull. Fra å brekke seg til vaske valpen trengte hun litt overtalelse. Måten dette ble utført på var at når jeg tømte Josefine for tiss og bæsj gjorde jeg det under springen i lunkent vann. Så la jeg Josefine tilbake til Hippie. Hippie likte ikke at Josefine var våt og dermed måtte hun tørke henne. Scmakk så satt den. Josefine ble rundvasket av sin mor.

I’ve never had two litters at the same time before so this was a new experience. Gudny, as I said, fixed most things herself. It was a little worse with Hippie because this was her first litter. From retching to try to persuade her the way a little bit bumpy. When I emptied Josefine for pee and poop I did it under the tap in lukewarm water. Then I put Josefine back. Hippie didn’t like that Josefine was wet so she had to fix it. Shcmakk, it worked. Josefine got licked by her mother so that she dried. Now Hippie cleaned her all around the little body.

11.08.2020

Gudny fikk en hanne og tre tisper. Dessverre lå hannen med bøyd hode slik at han sperret fødselskanalen og ikke kom ut. Det ble et besøk hos veterinær slik at Gudny kunne få ut firlingene. Hannen rakk å få navnet James Goliat av Jarobas før han døde bare et par timer gammel på grunn av for mye fostervann i lungene. Fødselsvekten deres var: Sort gutt 206 gr. Sort jente 203 gr. Rød jente 215 gr og Black and Tan jente 187 gr.

Gudny one male and three females. Unfortunately, the male lied with his head bent backward so that he blocked the birth canal and couldn´t get out. We had to go to the veterinarian to get them out. We got to call the male James Goliath av Jarobas before he died just a few hours old due to too much amniotic fluid in his lungs. Their birth weight was: Black boy 206 gr. Black girl 203 gr. Red girl 215 gr. Black and Tan girl 187 gr.

Vi rakk så vidt å komme hjem før Hippie begynte å pese. Jeg forsto at det var Hippies tur til å frigi sin hemmelighet. Vi ventet og ventet imens nattetimene forsvant en etter en.

We barely got home before Hippie started panting. I realized it was Hippie’s turn to release her secret. We waited and waited as the night hours went by one by one.

12.08.2020

Da morgenen kom ringte jeg rundt til veterinærer for å høre hvem som kunne ta imot oss om det ble nødvendig. Det samme gjorde jeg igår da Gudny skulle føde. Jeg fikk beskjed av en veterinær om at de kunne ta imot oss det skulle oppstå noe. Da kunne jeg puste lettet ut. Riene kom og de gikk. Hippie gravde, peste og snudde seg. Ingen pose kom til syne. Plutselig hoppet hun ut av fødekassa og da rant det veldig av henne. Jeg luktet på teppet og kjente ingen lukt av urin. Da var klokka var 14:34 gikk altså vannet til første valp. Ut i fra røntgenbildene som var tatt uken føre regnet jeg med det var to valper på grunn av noe som så ut som en ekstra hale.

When the morning came I called around to different vets to see who we could go to if necessary. I did the same yesterday when Gudny was due to give birth. I was told by a veterinarian that they could let us come if the puppies didn`t come out by themselves. Then I could breathe a sigh of relief. Her contractions came and they left. Hippie was panting, digging, and turned herself around and around. No fetal sac appeared. Suddenly she jumped out of the crate and now a lot of liquid was flowing from her rear end. I smelled the carpet and it did not smell like urine. By then it was 2:34 p.m. From the X-rays we took last week I figured there were two puppies because of something that looked like an extra tail.

Da klokken var 16 ringte jeg til veterinæren og sa at vi ville komme. Det var et godt stykke å kjøre. Da viste det seg at de ikke kunne ta imot oss. Nå var det gått 1.5 timer siden vannet gikk. Valpene burde være ute innen tre timer etter at vannet gikk. Fortsatt kjente jeg ingen valp i fødselskanalen og det uroet meg veldig. Jeg ringte en annen veterinær og denne kunne ta imot oss. Da denne veterinæren hadde undersøkt Hippie mente han at vannet ikke hadde gått. Hippie hadde stor fin åpning og veterinæren mente at det holdt med å gi henne en sprøyte for å øke riene. Da var klokken 19:10. Hege Marie var hjemme med Gudny og hennes valper. Ida Naemy (min datter) og jeg dro til Astrid Krog og ventet. Avtalte på forhånd med veterinæren at om ikke valpen hadde kommet innen 21:30 så skulle vi komme tilbake. Dessverre så måtte vi det.

When the clock was 4 p.m., I called the vet and said we’d come. It turned out that they couldn’t let us come. Now it had been 1.5 hours since the water broke. The puppy should be born no later than three hours after the water breaks. I could not feel any puppy in the birth canal and that worried me. I called another vet and this one said we could come. When this vet had examined Hippie, he thought the water wasn`t broken. She had a big nice opening so he gave her a syringe to increase the contractions. It was 7:10 p.m. Hege Marie was home to babysit Gudny and her puppies. Ida Naemy (my daughter) and I left and waited at Astrid Krog`s home. I had asked the vet if the puppy wasn`t out when the time turned 21:30 p.m. we were to go back and we did.

Hippie fikk den hjelpen hun trengte og en flott rød tispevalp så kveldens lys. Ja, hun har rosa nese, men den vil bli svart i løpet av et par tre uker. Hun veide 216 gr. Vi dro hjem etter den opplevelsen og dermed satt jeg med to kull valper.

Hippie got the help she needed and a lovely red puppy saw the light of the evening for the first time. Yes, she has a pink nose, but it will turn black in two or three weeks. She weighed 216 gr. We went home after that experience and now I got two litters of puppies in my house for the first time.

På vei hjem prøvde frøkna å få litt mat, men Hippies melkeproduksjon var ikke kommet så godt igang enda. Det er ikke uvanlig på dette stadiet.

On the way home, the little miss tried to get some food, but Hippie’s milk had not started yet. It is not uncommon at this stage.

13.08.2020

Siden Hippie ikke hadde fått igang melkeproduksjonen ordentlig lot jeg Jenny (sort) få suge litt av Hippie imens Josefine fikk suge litt melk av Gudny. Hippie var fortsatt litt groggy etter veterinærbesøket igår. Ida Naemy (min datter) og jeg har sittet nattevakt på skift både forgår natt, igår natt og natten i natt. Dette på grunn av fødsel og nå for at hverken Gudny eller Hippie skulle legge seg på valpene, eller at valpene skulle bli kalde.

Since Hippie hadn’t started her milk production properly, I allowed Jenny (black) to suck a little of Hippie while Josefine got to suck some milk from Gudny. Hippie was still a little dizzy after the veterinary visit yesterday. Ida Naemy (my daughter) and I have had night shifts both last night and the night before and the night before that. We did that so we could be sure that neither Hippie nor Gudny lied themselves on top of the puppies and we checked so that the puppies weren`t cold.

Hippie and Jenny

14.08.2020

Hippie var fortsatt litt usikker på dette skrikende vesenet som kravlet rundt i kassa hennes. Hun visste jo at Gudny hadde fått valper og var nok ikke sikker på at dette var hennes valp. Hippie nektet og vaske Josefine slik at jeg tømte frøkna under under rennende lunkent vann. På grunn av medisiner Hippie nå fikk, fikk Josefine diaré. Jeg var ikke engstlig for den da jeg visste grunnen til diaréen. Josefine fikk litt ZooLac på grunn av diaréen.

Hippie was still a little unsure of this screaming creature crawling around her in her crate. She knew Gudny had got puppies and probably wasn’t sure if this was her`s. Hippie refused to clean Josefine so I cleaned her underneath running lukewarm water. Because of the medication Hippie got Josefine got diarrhea. I wasn’t worried about it since I knew the reason for this diarrhea. Josefine got some ZooLac for that.

Heldigvis var Hippie var litt nysjerrig på den parasitten som bare sugde seg fast på puppen hennes. Hun var ikke helt fornøyd over å matte ha parasitten hengende der. Heldigvis hang Josefine godt fast.

Fortunately was Hippie a little curious about the parasite that just sucked onto her boob? She wasn’t entirely happy to have the parasite hanging there. Luckily, Josefine hung firmly on to it.

Da Hippie la seg ned for å hvile krabbet like godt Josefine opp på Hippie. Hippie ble litt redd, men vi satt ved siden av kassa hennes og roet henne slik at hun skjønte at den klumpen som kravlet opp på halsen hennes ikke var farlig.

When Hippie lied down to rest, Josefine crawled up on top of Hippie. Hippie got a little scared, but we sat next to her crate and calmed her so that she realized that the lump crawling up on her throat was not dangerous.

God natt!Good night!

Dette innlegget ble publisert i 08 August 2020 og merket med , , , , , . Bokmerk permalenken.

4 svar til To kull – Two litters

  1. Christine sier:

    Så godt det gikk bra. Skumle greier når ikke mora forstår helt hva som skjer.

  2. Ann Buckley sier:

    Good job with both litters!! Can’t wait to see them all growing! Congratulations!!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *