Ett gram her og ett gram der – One gram here and one gram there

14.09.2020

Som vanlig ble morgenrutinen gjennomført. Da merket jeg at Josefine pustet litt vel tungt. Både Jenny, Julie og Jorunn er litt snørrete, men Josefine pustet mye tyngre enn de andre. Det jeg nå begynte å mistenke var lungebetennelse, men jeg klarte ikke å høre noen surkling inne i henne bare øverste del i halsen og nesa. Jeg sa i fra til eieren til Josefine at jeg kom til å ta Josefine og de andre valpene med til veterinær for en sjekk.

As usual, the morning routine was carried out. Then I noticed that Josefine was breathing a little heavy. Jenny, Julie and Jorunn are both a little snotty, but Josefine breathed much heavier than the others. What I now began to suspect was pneumonia, but I couldn’t hear any lashing inside her just the top part of her throat and nose. I told Josefine’s owner that I was going to take Josefine and the other puppies to a vet for a check-up.

Josefine ville ikke ha noe særlig mat til frokost i dag. Jeg prøvde å håndmate henne, men det ville hun ikke ha noe av. Jeg ga henne RawFood. Josefine la seg med hodet høyt. Det gjorde det nok lettere å puste.

Josefine didn’t want any food for breakfast today. I tried to hand-feed her, but she didn’t want any of that. I gave her RawFood. Josefine lied her head high. It might have made it easier to breathe.

Josefine oppdaget noe nytt i dag. Hun har hale. Problemet var at det ikke var så lett å få tak i den pinnen som stakk opp/ut bak. Hun har en flott kort hale og når man er litt for liten til å nå helt bak forsvant den jo når hun prøvde å fange den.

Josefine discovered something new today. She’s got a tail. The problem was that it was not so easy to get hold of the stick that stuck up/out at her rear end. She has a great short tail and when you’re a little too small to get to the back it disappeared when she tried to catch it.

Jammen har jeg fått en Griffondachs tror jeg for denne var lang. Den skiftet visste farge på midten så det ut til siden den var helt sort bakerst. Har aldri hatt en slik en i huset før. 😉

WOW, I got a Griffondachs I think for this one was long one. It had to change color on the middle because it looked like it was completely black in its rear end. I’ve never had one like this in the house before. 😉

Josefine ligger fortsatt med hodet høyt – Josefine still lies with her head high

Josefine ville ikke ha lunsj. Hun bare snudde hodet bort. Jeg hadde heldigvis en boks igjen av Starermousse i kjøleskapet og prøvde den. Hun ville ikke ha det heller. 14:30 veide jeg henne og da veide hun 906 gr.

Josefine didn’t want her lunch. She just turned her head away. Luckily, I had a can of Starermousse in the fridge and tried it. She didn’t want that either. At 2:30 p.m., I weighed her, and then she weighed 906 gr.

Da vi kom til veternæren ble alle fire båret inn. Veterinæren var kjempekoselig og måtte innrømme at firerbanden var veldig søte. Hun lyttet lenge på dem og da viste det seg at Josefine hadde lungebetennelse. Josefine fikk en sprøyte med antibiotika og kortison pluss at jeg fikk med antibiotikatabletter hun skulle ha. De andre tre var bare skikkelig snørrete. Veterinæren sa at jeg heldigvis hadde kommet tidlig med Josefine slik at hun trodde Josefine ville overleve.

When we got to the vets, all four were carried in. The vet was very nice and had to admit that the four-band was very cute. She listened to their breathing for a long time and then it turned out that Josefine had pneumonia. Josefine got a shot with antibiotics and Cortisone plus that I got some antibiotics pills. The other three were just really snot. The vet said that I had come early with Josefine so she thought she would survive.

Ifjor da jeg var i Danmark og besøkte mine danske venner mistet jeg Theo i akutt lungebetennelse. Nå kjente jeg redselen komme da veterinæren sa at Josefine hadde lungebetennelse.

Last year when I was in Denmark visiting my Danish friends I lost Theo to acute pneumonia. Now I felt the fear coming when the vet said Josefine had pneumonia.

Min vakre Theo – My beautiful Theo

Berit og Rune har en merkelig connection angående mat. Kan vel si at Berit ikke er kresen. Hun spiser alt og gjerne det Rune har på tallerknen. Berit lar seg ikke overse.

Berit and Rune have a strange connection regarding food. I guess that Berit isn’t picky. She eats everything and gladly what ever Rune has on his plate. Berit can’t be overlooked.

Berit klarer alltid å få kontakt med Rune. Hun bare stirrer til seg kontakt med ham.

Berit always manages to connect with Rune. She just stares at him until she gets an attention from him.

15.09.2020

Det var heldigvis litt liv i et par av dem denne morningen. Jenny og Josefine ønsket bare å sove. Kjenner jeg er mer bekymret for Josefine nå. Jeg klarer ikke å få i henne mat annet enn å tvangsfore henne. Det å få i henne tablett er heller ikke lett. Takk og lov for at den er liten. Måten jeg gjør det på er å putte den lengst bak i munnen hennes og så gir jeg henne litt vann med sprøyte. Da forsvant den rett ned. Noe fungerte som det skulle, heldigvis.

Luckily, there was some activity in a couple of them this morning. Jenny and Josefine just wanted to sleep. I feel more worried about Josefine now. I can’t get her to eat other than forcing her. Getting her to eat the pill is also not easy. Thank God it’s small. The way I do it is to put it at the back of her mouth and then I give her some water with a syringe. Then it disappeared right down. Something worked properly.

Hippie har lite melk og vil helst ikke ha noe særlig med Josefine å gjøre. Jeg skjønner den for er en valp ordentlig syk hender det at moren nekter å ha noe med valpen å gjøre. Nå fjernet jeg Gudny fra sine valper et par timer for så å la Josefine suge melk av henne. Det fungerte bra. Dermed fikk Josefine i seg litt mat i hvert fall. Fortsatt puster hun tungt.

Hippie does not have much milk left and would not have anything to do with Josefine. I understand that. Is a puppy really sick sometimes it happens that the mother refuses to have anything to do with the puppy. Now I removed Gudny from her puppies for a couple of hours and then I let Josefine get milk from her. It worked well. Josefine got some food at least. She’s still breathing heavily.

Ikke lett å være liten og snørrete. De benyttet hviletiden godt disse små nå om dagen. Trillingene har ikke blitt dårligere, heldigvis. Det er verre med Josefine. Hun sover veldig mye om dagen.

Not easy to be small and snot. They used the rest time well these little ones these days. Thankfully the triplets haven’t gotten any worse. It’s worse with Josefine. She sleeps very much during the day now.

Klokken 23:00 klarte jeg å få i Josefine 8 ml væske med sprøyte i form av morsmelktillegg. Da hadde vekten økt til 930 gr.

At 23:00 I managed to get in Josefine 8 ml of liquid with syringe in the form of breast milk supplement. By then, the weight had increased to 930 gr.

16.09.2020

02:15 veide Josefine 925 gr. Dette vil si at hun har gått ned 5 gr. Jeg lot Josefine spise melk i fra Gudny pluss at jeg fikk i henne 5 ml med morsmelktillegg.

02:15, Josefine weighed 925 gr. This means that she has lost 5 gr. I let Josefine eat milk from Gudny plus I forced her to drink 5 ml of breast milk supplement from a syringe.

11:00 veide hun 926 gr. Hun pustet litt bedre nå. Klokken 12:00 veide hun fortsatt 926 gr. Josefine fikk mat av Gudny igjen og da hun var ferdig med å spise veide hun 936 gr. Altså et godt måltid denne gangen.

At 11:00 a.m., she weighed 926 gr. She was breathing a little better now. At 12:00 a.m., she still weighed 926 gr. Josefine was fed by Gudny again and when she finished eating she weighed 936 gr. This was good meal.

Igår begynte jeg å la trillingene suge av Hippie i håp om at melkeproduksjonen hennes ville øke igjen.

Yesterday I started to let the triplets suck milk from Hippie in the hope that her milk production would increase again.

Josefine er ute og går litt innimellom, men leken er hun ikke. Hun bare rusler rundt og hilser på de andre.

Josefine is out walking a little bit, but she’s not playful. She just walks around and greets the others.

Jorunn og Ike er i farte. Det er med en skrekkblandet glede Jorunn leker med Ike. Uansett ser det ut til at de har det gøy sammen. Snørra ser nå ut til å være på vei ut av trillingene.

Jorunn and Ike are not calm. It is with a horror mixed joy Jorunn plays with Ike. Either way, it looks like they’re having fun together. The triplets are less snotty now.

Elsa synes dette med valpene er stas inntil en viss grense. Gudny passer på da Elsa kan være litt hardhendt når hun sier i fra, men i dag var hun flink.

Elsa thinks it is fun with the puppies up to a certain limit. Gudny make sure that Elsa isn’t too tough when she tell the puppies to stop what they are doing, but today she was good.

Elsa er et merkelig lite individ. Hun kan godt si i fra til valpene, men Alvin som bare er snill passer hun på slik at han ikke får være sammen med dem. Elsa jager både Alvin, Colin og Eva unna valpene. I de tilfellene Elsa prøver seg må jeg passe på. Elsa trenger ikke påta seg ansvaret for valpene. Gudny, Hippie og jeg klarer godt å passe på dem. Er du interessert i hundens språk kan du lese mye ut i fra hvordan Elsa oppfører seg frem til jeg stopper henne.

Elsa is a strange little individual. She may well tell the puppies off, but Alvin, who is just kind, does she chase away from the puppies. Elsa chases Alvin, Colin and Eva from the puppies. In those cases Elsa tries, I have to watch out. Elsa doesn’t have to take on the responsibility of the puppies. Gudny, Hippie and I can take care of them. If you’re interested in the dog’s language, you can read a lot from how Elsa behaves until I stop her in this video.

Alvin er vel noe av det mest tålmodige som finnes. Jeg blir nesten litt usikker på om han liker de små eller ikke. Får vel bare trøste meg med at om han ikke liker dem ville han vel gått. De små kunne ikke fått en bedre onkel altså. Jeg kan se dette i Ike om dagen. Han vokste jo også opp med Alvin og Colin. Tror jeg kan takke de to for at Ike liker å leke med småsøstrene sine.

I guess Alvin is one of the most patient dogs there is. I almost get a little unsure if he likes the little ones or not. I can’t help it but has to comfort myself with that if he doesn’t like them, he’d probably go. The little ones couldn’t have a better uncle. I can see that in Ike these days. He was lucky and grew up together with both Alvin and Colin. I believe I have to say a big thanks to both Alvin and Colin for being so nice with the puppies and that Ike loves his sisters because of them.

Når gjengen synes det blir litt mye med de små klumper de seg sammen i sofaen. Det er visste det tryggeste stedet for disse små stiftemaskinene som flyr rundt på gulvet.

When the gang thinks it gets a bit too much with the little ones they clumping together on the sofa. Now the sofa is the safest place for the grown dogs to get away from these small staplers that are running around on the floor.

Stakkars Gudny, hun får aldri mat da disse små stjeler det de kommer over av mat. De spiser ikke alt, men de vil gjerne smake.

Poor Gudny, she never gets food as these little ones steal what they come across. They don’t eat everything, but they’d like to taste while Gudny waits patiently until they are finished.

God natt! – Good night!

Dette innlegget ble publisert i 09 September 2020 og merket med , , , , , , , . Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *