Læring – Learning

01.09.2020

En ny måned har startet og Jenny, Jorunn og Julie er tre uker i dag. Josefine blir tre uker imorgen. Tiden løper så altfor raskt og jeg føler at jeg nesten ikke klarer å henge med. Er det da man begynner bli gammel?

A new month has started and Jenny, Jorunn, and Julie are three weeks today. Josefine will be three weeks tomorrow. Time is running too fast and I feel like I can hardly keep up. Is that when you start getting old?

Uansett er det koselig å våkne til to slike trøtte tryner.
Either way, it’s nice to wake up to two such tired faces.

Morgenstellet må tas og da er det veldig greit å samle alle fire på et sted imens jeg skifter i den andre bingen.

The morning care has to be done every day and then it’s really okay to collect all four in one place while I change in the second bin.

02.09.2020

Samme rutine i dag. Morgenstell måtte til, men denne gangen lot jeg alle fire ligge utenfor bingen slik at de som fikk lov av mødrene kunne hilse på valpene imens jeg ordnet bingen deres.

Same routine today. Morning care had to be done again, but this time I left all fours outside the bin so that those who are allowed by the mothers could greet the puppies while I arranged their bin.

Josefine hilste på Tutta – Josefine greeted Tutta

Siden de nå fyller tre uker måtte jeg ta et lighterbilde igjen.

Since they now turn three weeks, I had to take a lighter photo again.

Julie, Jorunn, and Jenny

Så var det portrettbilde som skulle tas. Det er alltid like morsomt for de er jo så fotogene når de er rolige i noen sekunder.

Then there was the portrait picture to be taken. It’s always fun because they’re so photogenic when they’re calm for a few seconds.

Josefine bruker søtfaktoren – Josefine uses the sweet factor
Jenny er vel studenten – Jenny is the student
Noen synes det er mer kjedelig enn andre – Some individs finds it more boring than others
Andre er av den mer av den seriøse sorten. – Others are more of the serious type.

03.09.2020

Etter morgenstellet og hundefrokost servert måtte jeg ut en liten tur. Da møtte jeg denne lille krabaten. Dessverre hadde noen prøvde å fange den slik at den mistet halen sin. Jeg mistenker kattene her i huset for å ha forårsaket dette. Jeg plukket opp den lille stakkaren og tok den med på en liten kjøretur. Jeg ville nemlig sette den ut ved bekken som ikke er så langt unna.

After the morning care and the dogs had gotten their breakfast, I had to go for a little drive. Then I met this little fellow. Unfortunately, someone had tried to catch it so it lost its tail. I suspect the cats in this house for causing this. I picked up that little poor guy and took him on a little drive. I wanted to put it out by the creek that’s not that far away.

Den var litt søt synes jeg – I thounht it was a bit cute
Jeg håper den ble glad nå – i hope it was glad now

Hunder ser, erfarer og lærer av det. Julie fulgte nøye med på hva Gudny gjorde. Vel kanskje dette var en litt vel nærgående måte å studere på, men hun lærer vel.

Dogs see, experience and learn from it. Julie watched what Gudny was doing very closely. Well maybe this was slightly too close in the way she studied her mother, but she’s learning I hope.

Ike synes det er veldig spennende med disse småsøstrene. Gudny er Ike`s mor også. Ike ble født ifjor og for deg som har fulgt med på den tidligere bloggen min skrev jeg om han og hans kullsøsken ifjor.

Ike finds it very exciting with his little sisters. Gudny is Ike’s mother too. Ike was born last year and for you who have been reading my previous blog I wrote about him and his siblings last year.

04.09.2020

Josefine synes veiing er noe stort tull. Nå så det ut til at hun ville bite gommene sammen, men valgte å bite i isboksen istedenfor. Kjedelig å sitte stille så lenge veit du.

Josefine thinks weighing is a big nonsense. Now it looked like she wanted to bite the gommies together, but chose to bite in the ice box instead. It’s boring to sit still for so long you know.

I helgen skal jeg være hos Astrid Krog og passe Misha. Samt at Elsa og jeg skal på kurs. Godt å se at Misha ikke syntes det var trist at vi kom.

This weekend I’ll be staying at Astrid Krog`s place and babysit Misha. Elsa and I are going to a class this weekend. Good to see that Misha liked that we stayed with him.

Elsa and Misha

God natt! – Good night!

Skrevet i 09 September 2020 | Merket med , , , , , | Legg igjen en kommentar

Bjeffer – Barking

31.08.2020

Valpene har begynte å leke mermed hverandre og kravler rundt litt raskere enn snegelfarten de hadde for bare et par dager siden. Dermed var det på tide å gjøre plassen deres større. Samtidig tok jeg vekk teppet i mellom valpekassene slik at Hippie og Gudny kan se hverandre. Jeg henger tilbake teppet på natterstid slik at de kan få sove i fred for hverandre. Hippie så litt overrasket ut over at den ene veggen i kassa nå er borte. På kvelden vender jeg den åpne siden mot gitteret og teppet som henges opp igjen slik at valpene holder seg ved moren sin når de skal sove for natten.

The puppies have started to play more with each other and they are crawling around a little faster than the snail speed they had just a couple of days ago. Now, it was time to make their space bigger. At the same time, I took away the blanket between the puppy bins so that Hippie and Gudny can see each other. I hang the blanket back at night so they don`t see each other during the night. Hippie looked a little surprised when one of the walls in her crate was removed. In the evening, I turn the open side towards the lattice and the blanket that is hung up again so that the puppies stay by their mother when they are going to sleep for the night.

Dagtid – daytime

Hippie synes fortsatt det er litt kjedelig om dagen og hun er ikke alene om det. Gudny kunne nok tenkte seg at det skjedde litt mer, men slik er det å ha små snyltere som stadig forlanger melk av en pupp. Hippie blir veldig glad når jeg har mulighet til å sitte/ligge der hun er når hun skal amme.

Hippie still finds it a bit boring during the day and she’s not alone in that. Gudny might have imagined that it happened a little more, but so it is to have little sneers who constantly demand the milk of a tit. Hippie gets very happy when I have the opportunity to sit/lie where she is when she’s going to breastfeed.

Gudny ville nok gjerne hatt meg i sin binge også. – I believe Gudny wanted me in her bin also.

Grunnen til at jeg lot valpene til Gudny være hos Hippie litt var for å få dem til å suge litt melk av Hippie. Hun har hatt litt lite så derfor bruker jeg de beste arbeiderne til å øke melkeproduksjonen hennes litt.

The reason I let Gudny`s puppies stay a little with Hippie is that she didn`t have enough milk for Josefine. The best workers to fix that was the other puppies.

God natt! – Good night!

Skrevet i 08 August 2020 | Merket med , , , , | Legg igjen en kommentar

Første måltid – First meal

28.082020

En favn full a lykke behøver ikke være penger. Det kan som i dette tilfellet være en favn full av myke, varme og trøtte valper. Tror ikke Ida Naemy (min datter) synes dette var vondt.

Arms full of happiness don’t have to be money. As in this case, it can be arms full of soft, hot, and tired puppies. I don’t think Ida Naemy (my daughter) thought this was painful.

Jenny, Julie, Josefine, Jorunn og Ida Naemy

Roy Are (min eldste sønn) koste seg også med valper, men det varte bare til han kjente at det kom noe varmt rennende nedover magen hans. Jorunn bare måtte tisse hun og da gjør hun det der hun er. Dermd likte han ikke valpene lengre!

Roy Are (my eldest son) also enjoyed the puppies. That only lasted until he felt something hot flowed down his stomach. Jorunn just had to pee and then she dis it where she was. After that, didn`t he like the puppies anymore!

Elsa både tålerer og ikke tålerer katter. Rufsen tror jeg nå har gått over i kategorien jeg «tålerer deg». Elsa likom bare må klæsse seg ned i nærheten av ham. Jeg må innrømme at jeg elsker den lille, rare frøkna.

Elsa both tolerates and can’t stand cats. i believe Rufsen is moved into the category «I`ll tolerate you». Elsa just has to lie down near him. I have to admit that I love that little strange miss.

29.08.2020

Jorunn begynte å tygge på søstera si så tiden var nok inne for å begynne med fast føde.

Jorunn had started to chew on her sister so the time was enough to start with solid food.

Jeg kjøpte kjøttdeig av lam. Så da var det bare å sette igang og lage passe store måltider til de små. En kjøttbolle delt på fire til hvert måltid nå i starten burde holde.

I had bought minced meat from lamb. So then it was just to start and make some suitable large meatballs for the little ones. I thought one meatball would be enough per meal for now.

Meatballs from lamb

Nå ser det jammen i meg ut til at Jorunn har gått inn for kanibalisme.

It seems like Jorunn has chosen for canibalism.

30.08.2020

Er ikke helt sikker på om Jenny syntes dette var morsomt, godt, eller om hun bare ble trøtt.

I`m not sure if Jenny thought it was funny, good or she got tired of eating.

Jorunn Sa ikke nei takk. Jeg hadde regnet med at det holdt med en kjøttbolle, men der tok jeg skammelig feil. Jorunn bare sugde i seg resten etter at Jenny hadde spist.

Jorunn was not modest. I had figured it was enough with one meatball, but there I was shamefully wrong. Jorunn just sucked in the rest after Jenny had eaten.

Jorunn var ikke ferdig med og spise så hun fortsatte ved å suge seg fast på fingeren min.

Jorunn was not finished eating so she continued to such on my finger.

Jeg tinte neste bolle i mikroen, men den ville hverken Julie eller Josefine ha. Så da må de vente til den tiner naturlig.

I melted the next meatball in the micro, but neither Julie nor Josefine would eat it. Now they had to wait until it melts naturally.

Julie

Elsa er valpenes livvakthund.Derfor synes hun at oversiktsplassen grei å bruke. Jeg har trukket teppet i mellom bingene litt tilbake slik at de to mødrene kan se hverandre når de går ut av kassene sine. De har en madrass foran kassa om de ønsker å ligge litt unna valpene sine.

Elsa is the guard dog regarding the puppies. She uses the «overview space» so that she can see everything that happens in the two bins. I’ve pulled the rug in between the bins a little back so the two mothers can see each other as they step out of their crates. They have a mattress in front of their crates if they want to stay away from their puppies for a while.

Jeg tror nok Hippie synes at tiden blir lang der hun ligger sammen med den sovende blåhvalen.

It still looks like Hippie thinks the time is long where she lies next to the sleeping blue whale.

Hippie and Josefine

God natt! Good night!

Skrevet i 08 August 2020 | Merket med , , , , | Legg igjen en kommentar

Sneglefart – Snail speed

24.08.2020

Julie har fått opp øynene helt og de to andre er ikke langt bak i øyeåpnelse. Hun ser ikke godt enda, men hører desto bedre. Jeg merker nå at de små har begynt å reagere litt på lyd. De har ikke fått igang det beste travet enda, men det går da fremover dit de vil omtrent som om de var en snegle.

Julie has opened her eyes completely and her siblings are not far behind with their eyes. She doesn’t see well yet but her hearing is better. I noticed that the little ones have started to react a little to sound. They haven’t got the best speed yet, but it’s moving forward as they were a snail.

Åpne øyne – Open eyes

Jeg synes nesten litt synd på disse to mødrene her i huset. De orker ikke ligge sammen med valpene sine hele tiden, men de er stadig vekk borte og kikker på gullungene sine. Da er det akkurat som begge sier: «Ja ha, du ligger der enda!» Hippie synes nok at Josefine kunne leet mere på seg. Hun dytter stadig borti dattera si med snuta for liksom å sjekke at det er liv i den klumpen med fire bein og en hale.

I feel a little bit sorry for these two mothers in this house. They don’t want to stay with their puppies all the time, but they’re constantly jumping into their bin to check how their golden cubs are doing. When they are looking at their small once I can hear both of the mothers say: «Yes, you’re still lying there!» I believe Hippie wish Josefine could be more lively than she is at the moment. That’s because she keeps pushing her daughter with her nose as if she check if there’s life in that lump with four legs and a tail.

Mammarollen er kjedelig – Motherhood is boring

Rufsen har sin helt egne agenda. Han blåser i disse klumpene i stua og er mest opptatt av å finne noe spiselig om det være seg mus, fugl eller noe godt i søpla.

Rufsen on the other hand has his own agenda. He could care less about these lumps that are lying in the living room. He is most keen to find something edible if it`s a mouse, bird or something good in the trash.

Rufsen

Eller han gir av hele seg selv når det gjelder Hege Marie`s innflytting. Noen ganger er det vanskelig å finne ham igjen.

Or he gives Hege Marie a little help with moving in. Sometimes it’s hard to find him.

Hvor er han? – Where is he?
Sneglefart – Snail speed

25.08.2020

Det meste har roet seg og jeg trenger ikke være redd når Josefine klatrer opp på sin mor. Det ser faktisk ut som Hippie trives med det og ligger helt stille. Det har vært litt frem og tilbake med vasking, men nå fikser Hippie det helt selv.

Now, most things have calmed down and I don’t have to be afraid when Josefine climbs up on her mother. It actually looks like Hippie thrives on it and lies completely still. It’s been a bit back and forth with washing, but now Hippie fixes it all herself.

Kosetid – Time for cuddling

Det å gi Josefine mat klarer Hippie nå helt av seg selv. Jeg er ikke redd for at Hippie skal legge seg på dattera si lengre heller. Dermed følte jeg meg nesten litt overflødig. Det jeg passer på nå om dagen er om Hippie eller Gudny skulle få Melkefeber også kjent som Canine Eklampsi eller det jeg kaller det kalkmangel.

Hippie manages to feed and cleaning Josefine by herself. I’m not afraid that Hippie will lie on top of her daughter anymore either. Now I feel like I`m not needed anymore. My job now is to feed the mothers and give their offspring food three times a day. There is one more thing I need to check and that is if Gudny and Hippie were to get Canine Eclampsia.

Kjennetegn for kalkmangel er som regel at tispa er svak, vanskelig for å gå nesten så den ser beruset ut, muskelstivhet, kramper som kan ligne på epilepsi, rastløs, uvenlig oppførsel slik som aggresivitet eller gjemmer seg, dessorientert, lysømfintlig, liker ikke at noen klapper på den, kollaps, feber, kramper og koma. Kalkmangel kommer som regel helt plutselig og tispa blir som regel veldig syk raskt. Det er viktig å komme seg til veterinær så raskt som mulig for da er sjansen for at tispa overlever større.

Characteristics of Canine Eclampsia is that the bitch is weak, difficult to walk almost so it looks intoxicated, muscle stiffness, cramps that may resemble like epilepsy, restless, reckless behavior such as aggression or hiding, disoriented, light-sensitive, do not like that someone pets her, collapse, fever, convulsions, and coma. Canine Eclampsia comes completely sudden and the bitch usually becomes very sick quickly. It is important to get her to the veterinarian as quickly as possible because she can die.

26.08.2020

Siden Josefine er alenevalp har jeg valgt å bruke varmelampe til henne. Derav rødt bilde denne gangen.

Since Josefine is the only puppy in Hippie`s litter have I chosen to use a lamp to keep her warm. That’s why this picture is red.

Josefine og lighteren – Josefine and the lighter

27.08.2020

Resten av gjengen kjedet seg fryktelig om dagen, men det er er ikke lenge før de skal begynne å jobbe igjen. Litt ferie hadde de ikke vondt av selv om de ikke var enige i dette. Tutta kikket litt anklagende på meg og synes nok at ferie var noe tull.

The rest of the gang are terribly bored these days, but it’s not long before they’re going to get back to work. A little vacation doesn’t hurt them even if they don’t agree with it. It looks like Tutta is accusing me of being bored and sais that vacation is nonsense.

Kjedelig – Boring

Turid Jensen oppdretteren til Nami kom en tur. Dere som fulgte min forrige blogg husker nok den Nami. Jeg har begynt å kalle henne Marta i farta da hun er alle steder på en gang. I hvert fall føles det slik når hun er på besøk. Turid og jeg tok med gjengen og hennes hunder en tur på jordet. De satte utrolig stor pris på det. Hilde og Nami er ikke helt ulike, selvfølgelig måtte Nami se i alle andre retninger enn i kameraet. Kan du gjette hvem linselusa i bakgrunnen er?

Turid Jensen the breeder of Nami came to visit. You who followed my previous blog probably remember Nami. I’ve started calling her Marta on the move as she’s in all directions at once. At least it feels that way when Nami is visiting. Turid and I went for a walk together with the rest of the gang and Turid`s dogs. We tried to take a picture of Hilde and Nami. It was not easy. Of course, Nami had to look in all the other directions than where the camera was. Can you guess who the lens louse in the background is?

God natt!Good night!

PS: Det er tastaturet sin skyld hvis du finner skrivefeil.

PS: It is the keyboard’s fault if you find any typos.

Skrevet i 08 August 2020 | Merket med , , , , | Legg igjen en kommentar

Kattepine og navn – Cat trouble and names

Siden jeg har oppholdt meg det meste av tiden oppe hos Rune og gutta hans, Alvin og Colin har Hege Marie og jeg bestemt at hun flytter inn hos meg. Det er kjempekoselig å få henne som nærmeste nabo og «samboer».

Since I’ve spent most of my time with Rune and his boys, Alvin and Colin, Hege Marie and I have decided that she moves in with me. It’s great to have her as the nearest neighbor and «cohabitant.» ‘

Hun har to katter. De heter Tequila og Rufsen. Elsa og Hippie er kattehatere. Dermed var krigen igang. Elsa og Hippie mot kattene og Hege Marie og jeg som fredsmeklere i midten. Krigen i midtøsten er for ingen ting å regne sammenlignet med krigføringen her i huset.

She has two cats. They’re called Tequila and Rufsen. Elsa and Hippie are cat-haters. Thus, the war was underway. Elsa and Hippie against the cats and Hege Marie and I as peace mediators in the middle. The war in the Middle East is for nothing compared to the warfare in this house.

20.08.2020

Tutta, Eva og Rufsen går godt overens. Ikke noe problem å ha sengekamerat for natta da.

Tutta, Eva, and Rufsen get along well. No problem for them to be a bedmate for each other during the night.

Tutta, Eva and Rufsen

21.08.2020

Måten jeg jobbet med Elsa på for å få henne til ikke og jage kattene inne var en metode man ikke burde bruke har jeg blitt fortalt. Vel jeg brukte den. Metoden gikk ut på at hver gang hun jagde kattene gikk jeg med meget bestemte skritt bort til henne, løftet henne opp, for så å sette henne i bur. På en måte en «Time out». Jammen fungerte det. Jeg har ikke gjor dette med Hippie nå da hun har valper og jeg vil ikke stenge henne vekk fra valpen. Grunnen til at man ikke skal bruke denne metoden er fordi man da bruker buret som en straff. Isteden puttet jeg Hippie in valpebingen. Tror ikke Elsa helt har skjønt at buret er straff for hun labber inn i buret og legger seg der selv om hun ønsker å være i fred.

I used a method one shouldn’t use have I been told. Well, I used that method to stop Elsa from chasing the cats inside of my house. Every time Elsa tried to chase the cats I walked with very heavy steps towards her and lifted her up and then put her in a cage. In a way, a «Time out». It worked. I haven’t done this with Hippie now because she has puppies and I don’t want to put her away from her puppy. Instead, I put her in the puppy pen. I do not think Elsa has understood that the cage is a punishment. Sometimes she goes into a cage to be rest.

Elsa er på vakt, men hun lot Rufsen få passere da han kom inn. Jeg må passe på, men dette gikk overraskende bra.

Elsa’s on duty, but she let Rufsen pass by when he walked in. I have to watch out, but this went surprisingly well.

22.08.2020

Fra å jage Rufsen endte Elsa opp med å bli hans livvakt. Det var ikke med i beregninga da jeg trente på at hun ikke skulle jage kattene. Blir jo helt opprådd her jeg sitter. Når skal det bli fred i heimen?

From chasing Rufsen, did Elsa ending up becoming his bodyguard? It wasn’t in the calculations when I was training her not to chase the cats. I’m not sure I know what I do when I train dogs! When is there going to be peace in my home?

Elsa livvakt – Elsa the bodyguard

Trillingene og Josefine blir bare mer og mer sjarmerende. Hvis du har fulgt meg på Facebook kjenner du nok igjen disse bildene og videoene.

The triplets and Josefine are just getting more and more charming. If you’ve followed me on Facebook, you’ll probably recognize these photos and videos.

Må jeg få presentere Jenny av Jarobas. Navnet hennes betyr: «Hvit, rettferdig og glatt, myk». Hvit passet kanskje ikke så godt, men resten håper jeg stemmer. Jenny er en opprinnelig engelsk kjæleform av kvinnenavnet Jane  som er en kortform av Johanna. Navnet brukes også som en kortform av Jennifer. (Wikipedia)

May I present Jenny av Jarobas. The meaning of Jenny is «white, fair and smooth, soft». White may not have been the best choice, but the rest is nice and I hope will suit her. Jenny was originally the diminutive form of Jane, but it is now associated with Jennifer. It may also be spelled Jennie, which was the most common spelling before the 20th century. (Source Wikipedia)

Jenny av Jarobas

Så vil jeg presentere Jorunn av Jarobas. Det første navneleddet kommer av det norrøne ordet jór/iór, «hest», og det andre navneleddet kan komme av det norrøne unna, «elske», eller unnr, «bølge». Alternativt kan det første navneleddet komme av jǫfurr, «konge» eller «høvding». Dette ordet har igjen opprinnelse i det urnordiske *eburaR, «villsvin». Har navn noe å si kan Jorunn bli en hest, elskelig bølge, en flott konge/høvding eller så blir hun et villsvin. Dette kan bli spennende! 😀

Then I’ll introduce Jorunn of Jarobas. The first name link comes from the Norse word jór/iór, «horse», and the second name link may come from the Norse away, «love», or unner, «wave». Alternatively, the first name link may come from jсfurr, «king» or «chief.» This word again originates in the Indigenous «eburaR», «boar». If a name sais anything Jorunn might become a horse, lovable wave, a great king/chief or she becomes a boar. This could be exciting! 😀

Jorunn av Jarobas

Til slutt vil jeg presentere Julie av Jarobas. Julie er et jentenavn som stammer fra den romerske slekten Julius der kvinnene i alle grener av familien ble kalt Julia. Familiens mest kjente person var Gaius Julius Cæsar. Julie er litt lettere i type foreløpig og mer kvinnelig enn sine søstre. Jenny og Jorunn er liksom bare noen blåhvaler i forhold. Om det fortsetter skal bli spennende å se.

Julie is a popular Latin first name that originally comes from the Latin Julia which could mean youthful, soft-haired, beautiful, or vivacious. It is the feminine form of Julius and can be a pet form of Julia, Yulie, or Juliette. Julie is a little lighter type currently and more looks more female than her sisters. Jenny and Jorunn look more like a blue whale. Whether it continues or not will be exciting to see.

Julie av Jarobas

Jeg må jo ikke glemme å presentere Griff`n Go Josefine. En vakker liten frøken som flytter inn i de fleste hjerter. Litt sta, men vi kvinner har lov til det. Josefine og Josephine er kvinnenavn dannet av mannsnavnene Josef eller Joseph, som er avledet av hebraisk Jōsēph, «Herren skal forøke», ved å tilføre endelsen -ine.

I must not forget to introduce Griff’n Go Josefine. A beautiful little miss that moves into most of our hearts. A little stubborn, but we women are allowed to be that. Josefine, Josephine, and Josephine are female names formed by the male names Joseph or Joseph, which are derived from Hebrew Jōsēph, «the Lord shall increase,» by adding the ending -ine.

Husker du at jeg nevnte nesa til Josefine da den var rosa at den ville bli svart. Vel som du ser er fargen i ferd med å forandre seg.

Do you remember that I mentioned Josefine’s nose when it was pink that it would turn black. Well as you can see, the color is about to change.

Griff`n Go Josefine

Enten blir Josefine større eller så er det lighteren som krymper. Du får velge selv hva du vil tro!

Josefine gets bigger and bigger or the lighter shrinks. You get to choose for yourself what you think!

Josefine

23.08.2020

Mine barnebarn er populære når de kommer. Ingen skal si at de blir oversett. Jentene har alltid en liten hånd som stryker pent over en eller annen hundekropp.

My grandchildren are popular when they come. No one’s going to say they’re being overlooked. The girls always have a small hand that strokes neatly over some dog body.

Tutta, Berit, Lexi, Eva, Hilde og Tallulah

Vekt/weight: Jenny (black) 590 gr. – Jorunn (red) 572 gr. – Julie (black and Tan) 494 gr. – Josefine 496 gr.

God natt! – Good night!

Skrevet i 08 August 2020 | Legg igjen en kommentar

Vask og fotoseanse – Cleaning and photoshoot

15.08.2020

Hippie begynner å bli flinkere og flinkere når det gjelder å rengjøre Josefine. Jeg skyller Josefine først så overtar Hippie etterpå.

Hippie is getting better and better when it comes to cleaning Josefine. I clean Josefine first then Hippie takes over afterward.

16.08.2020

Når man får små i hus vil man ha noen bilder av dem. Kan fortelle at selv fire dager gamle valper motsetter seg et slikt påfunn fra oss mennesker. Fikk et bilde av hver valp som jeg tør dele med dere. Jeg er ingen fotograf med en fantastisk flott linse foran. Videoer og bilder blir tatt med mobilen som det aller fleste gjør i disse dager.

When you get little ones in the house, one likes to get some pictures of them. I can tell that even four and five days old puppies oppose such an idea from us humans. I got one picture of every puppy that I dare share with you. I’m not a photographer with a great lens in front. Videos and pictures are taken with my phone like most people do these days.

Den svarte frøkna virket litt overlegen.
The black miss may seem a little superior.
Den røde frøkna var ikke rolig et sekund slik at bildet ble litt uklart.
The red miss was not still for a second so the picture became a little blurry.
Den sorte lille frøkna så veldig fornøyd ut.
The black little miss looked very pleased.

19.08.2020

Jeg begynte for noen år siden å ta bilder av valper ved siden av en lighter slik at man kunne få et størrelsesperspektiv på hvor store/små de er og hvor raskt de vokser. Selv nå klarte de ikke å ligge stille.

A few years ago I started taking pictures of puppies next to a lighter so that you can get a size perspective of how big/small they are and how fast they grow. Even now they couldn`t stay still.

Black
Red
Black and Tan
Josefine

Thomas, sønnen til Hege Marie var innom en tur og som alle andre besøkende her i huset ble han trøkt ned i sofaen av gjengen slik at den som er gjest ikke skal forsvinne.

Thomas, the son of Hege Marie, visited, and like every other visitor in this house, he was trampled into the sofa by the gang so that the visitor had to stay.

Thomas and the gang

God natt! – Good night!

Skrevet i 08 August 2020 | Merket med , , , | Legg igjen en kommentar

To kull – Two litters

Jeg har aldri hatt to kull samtidig før så dette var en ny erfaring. Gudny fikset som sagt det meste, litt verre med Hippie for dette var hennes første kull. Fra å brekke seg til vaske valpen trengte hun litt overtalelse. Måten dette ble utført på var at når jeg tømte Josefine for tiss og bæsj gjorde jeg det under springen i lunkent vann. Så la jeg Josefine tilbake til Hippie. Hippie likte ikke at Josefine var våt og dermed måtte hun tørke henne. Scmakk så satt den. Josefine ble rundvasket av sin mor.

I’ve never had two litters at the same time before so this was a new experience. Gudny, as I said, fixed most things herself. It was a little worse with Hippie because this was her first litter. From retching to try to persuade her the way a little bit bumpy. When I emptied Josefine for pee and poop I did it under the tap in lukewarm water. Then I put Josefine back. Hippie didn’t like that Josefine was wet so she had to fix it. Shcmakk, it worked. Josefine got licked by her mother so that she dried. Now Hippie cleaned her all around the little body.

11.08.2020

Gudny fikk en hanne og tre tisper. Dessverre lå hannen med bøyd hode slik at han sperret fødselskanalen og ikke kom ut. Det ble et besøk hos veterinær slik at Gudny kunne få ut firlingene. Hannen rakk å få navnet James Goliat av Jarobas før han døde bare et par timer gammel på grunn av for mye fostervann i lungene. Fødselsvekten deres var: Sort gutt 206 gr. Sort jente 203 gr. Rød jente 215 gr og Black and Tan jente 187 gr.

Gudny one male and three females. Unfortunately, the male lied with his head bent backward so that he blocked the birth canal and couldn´t get out. We had to go to the veterinarian to get them out. We got to call the male James Goliath av Jarobas before he died just a few hours old due to too much amniotic fluid in his lungs. Their birth weight was: Black boy 206 gr. Black girl 203 gr. Red girl 215 gr. Black and Tan girl 187 gr.

Vi rakk så vidt å komme hjem før Hippie begynte å pese. Jeg forsto at det var Hippies tur til å frigi sin hemmelighet. Vi ventet og ventet imens nattetimene forsvant en etter en.

We barely got home before Hippie started panting. I realized it was Hippie’s turn to release her secret. We waited and waited as the night hours went by one by one.

12.08.2020

Da morgenen kom ringte jeg rundt til veterinærer for å høre hvem som kunne ta imot oss om det ble nødvendig. Det samme gjorde jeg igår da Gudny skulle føde. Jeg fikk beskjed av en veterinær om at de kunne ta imot oss det skulle oppstå noe. Da kunne jeg puste lettet ut. Riene kom og de gikk. Hippie gravde, peste og snudde seg. Ingen pose kom til syne. Plutselig hoppet hun ut av fødekassa og da rant det veldig av henne. Jeg luktet på teppet og kjente ingen lukt av urin. Da var klokka var 14:34 gikk altså vannet til første valp. Ut i fra røntgenbildene som var tatt uken føre regnet jeg med det var to valper på grunn av noe som så ut som en ekstra hale.

When the morning came I called around to different vets to see who we could go to if necessary. I did the same yesterday when Gudny was due to give birth. I was told by a veterinarian that they could let us come if the puppies didn`t come out by themselves. Then I could breathe a sigh of relief. Her contractions came and they left. Hippie was panting, digging, and turned herself around and around. No fetal sac appeared. Suddenly she jumped out of the crate and now a lot of liquid was flowing from her rear end. I smelled the carpet and it did not smell like urine. By then it was 2:34 p.m. From the X-rays we took last week I figured there were two puppies because of something that looked like an extra tail.

Da klokken var 16 ringte jeg til veterinæren og sa at vi ville komme. Det var et godt stykke å kjøre. Da viste det seg at de ikke kunne ta imot oss. Nå var det gått 1.5 timer siden vannet gikk. Valpene burde være ute innen tre timer etter at vannet gikk. Fortsatt kjente jeg ingen valp i fødselskanalen og det uroet meg veldig. Jeg ringte en annen veterinær og denne kunne ta imot oss. Da denne veterinæren hadde undersøkt Hippie mente han at vannet ikke hadde gått. Hippie hadde stor fin åpning og veterinæren mente at det holdt med å gi henne en sprøyte for å øke riene. Da var klokken 19:10. Hege Marie var hjemme med Gudny og hennes valper. Ida Naemy (min datter) og jeg dro til Astrid Krog og ventet. Avtalte på forhånd med veterinæren at om ikke valpen hadde kommet innen 21:30 så skulle vi komme tilbake. Dessverre så måtte vi det.

When the clock was 4 p.m., I called the vet and said we’d come. It turned out that they couldn’t let us come. Now it had been 1.5 hours since the water broke. The puppy should be born no later than three hours after the water breaks. I could not feel any puppy in the birth canal and that worried me. I called another vet and this one said we could come. When this vet had examined Hippie, he thought the water wasn`t broken. She had a big nice opening so he gave her a syringe to increase the contractions. It was 7:10 p.m. Hege Marie was home to babysit Gudny and her puppies. Ida Naemy (my daughter) and I left and waited at Astrid Krog`s home. I had asked the vet if the puppy wasn`t out when the time turned 21:30 p.m. we were to go back and we did.

Hippie fikk den hjelpen hun trengte og en flott rød tispevalp så kveldens lys. Ja, hun har rosa nese, men den vil bli svart i løpet av et par tre uker. Hun veide 216 gr. Vi dro hjem etter den opplevelsen og dermed satt jeg med to kull valper.

Hippie got the help she needed and a lovely red puppy saw the light of the evening for the first time. Yes, she has a pink nose, but it will turn black in two or three weeks. She weighed 216 gr. We went home after that experience and now I got two litters of puppies in my house for the first time.

På vei hjem prøvde frøkna å få litt mat, men Hippies melkeproduksjon var ikke kommet så godt igang enda. Det er ikke uvanlig på dette stadiet.

On the way home, the little miss tried to get some food, but Hippie’s milk had not started yet. It is not uncommon at this stage.

13.08.2020

Siden Hippie ikke hadde fått igang melkeproduksjonen ordentlig lot jeg Jenny (sort) få suge litt av Hippie imens Josefine fikk suge litt melk av Gudny. Hippie var fortsatt litt groggy etter veterinærbesøket igår. Ida Naemy (min datter) og jeg har sittet nattevakt på skift både forgår natt, igår natt og natten i natt. Dette på grunn av fødsel og nå for at hverken Gudny eller Hippie skulle legge seg på valpene, eller at valpene skulle bli kalde.

Since Hippie hadn’t started her milk production properly, I allowed Jenny (black) to suck a little of Hippie while Josefine got to suck some milk from Gudny. Hippie was still a little dizzy after the veterinary visit yesterday. Ida Naemy (my daughter) and I have had night shifts both last night and the night before and the night before that. We did that so we could be sure that neither Hippie nor Gudny lied themselves on top of the puppies and we checked so that the puppies weren`t cold.

Hippie and Jenny

14.08.2020

Hippie var fortsatt litt usikker på dette skrikende vesenet som kravlet rundt i kassa hennes. Hun visste jo at Gudny hadde fått valper og var nok ikke sikker på at dette var hennes valp. Hippie nektet og vaske Josefine slik at jeg tømte frøkna under under rennende lunkent vann. På grunn av medisiner Hippie nå fikk, fikk Josefine diaré. Jeg var ikke engstlig for den da jeg visste grunnen til diaréen. Josefine fikk litt ZooLac på grunn av diaréen.

Hippie was still a little unsure of this screaming creature crawling around her in her crate. She knew Gudny had got puppies and probably wasn’t sure if this was her`s. Hippie refused to clean Josefine so I cleaned her underneath running lukewarm water. Because of the medication Hippie got Josefine got diarrhea. I wasn’t worried about it since I knew the reason for this diarrhea. Josefine got some ZooLac for that.

Heldigvis var Hippie var litt nysjerrig på den parasitten som bare sugde seg fast på puppen hennes. Hun var ikke helt fornøyd over å matte ha parasitten hengende der. Heldigvis hang Josefine godt fast.

Fortunately was Hippie a little curious about the parasite that just sucked onto her boob? She wasn’t entirely happy to have the parasite hanging there. Luckily, Josefine hung firmly on to it.

Da Hippie la seg ned for å hvile krabbet like godt Josefine opp på Hippie. Hippie ble litt redd, men vi satt ved siden av kassa hennes og roet henne slik at hun skjønte at den klumpen som kravlet opp på halsen hennes ikke var farlig.

When Hippie lied down to rest, Josefine crawled up on top of Hippie. Hippie got a little scared, but we sat next to her crate and calmed her so that she realized that the lump crawling up on her throat was not dangerous.

God natt!Good night!

Skrevet i 08 August 2020 | Merket med , , , , , | 4 kommentarer

Så starter jeg igjen – And then I started again

Det er lenge siden jeg har skrevet noe som helst nå. Man kan vel si at jeg gikk litt ned i kjelleren da jeg mistet Theo ifjor da jeg var på Danmarkstur. Hadde tenkt å starte igjen flere ganger, men slik ble det ikke da Mango sovnet inn tidligere i år.

It’s been a long time since I’ve written anything. You could say that I went down into the basement when I lost Theo last year when I was on holliday in Denmark. Had intended to start again several times, but that was not the case when Mango walked over the rainbow bridge to earlier this year.

Nå har jeg to kull med småtroll i huset. Gudny har fått tre flotte jenter og Hippie har fått ei flott jente (Josefine). Gudny klarer det meste selv denne gangen da hun har erfaring i fra før. Litt verre med Hippie. Første gangen jeg prøvde å få Hippie til å forstå at hun skulle vaske dattera si brakk hun seg. Det var helt tydelig at det hadde hun ikke tenkt å gjøre. Vel det gikk ikke mer enn et par tre dager før hun overkom den motviljen og fikset vasken av dattera si helt selv.

Now I have two litters of small trolls in the house. Gudny has got three beautiful girls and Hippie has got one beautiful girl (Josefine). Gudny manages most things herself this time as she has experience from before. A little worse with Hippie. The first time I tried to make Hippie understand that she needed to clean her daughter, she retched. It was quite clear that she did not intend to clean her daughter. Well, it did not take more than a couple of days before she overcame that reluctance and fixed cleaning her daughter all by herself.

Trioen
Mother: Faith av Jarobas (Gudny). Father: Ru-Paul’s Prince Charming (Knightly)
Trillingene ble født den – The triplets were born 11. August 2020
Josefine, valpen til Hippie
Mother: Cajkias Doriz Day (Hippie), Father is Griff’n Go Birk (Ossie)
Hun ble født den – She were born the 12. August 2020

Som du sikkert skjønner er ikke denne siden ferdig, men jeg klarte ikke la være å skrive et lite innlegg først. Jeg har masse å fortelle, men i kveld er det dyna som lokker.

As you probably realize, this page is not finished, but I had to write a little.I have a lot to tell you, but this evening it is the quilt that is calling.

God natt! – Good night!

Skrevet i 08 August 2020 | Merket med , , , , , , , | 6 kommentarer