Ny leke – New toy

29.09.2020

Kastet ut hele gjengen i det fantastisk grå været. Ingen syntes det gjorde vondt. Har nå fått stadfestet at alle valpene er vanntette så lenge hodet er over vann. Så nå kan de nye eierne bli opplyst om det.

I threw out the whole bunch in the wonderful grey weather. No one thought it hurt. Has now confirmed that all of the puppies are waterproof as long as their head is above water.

Nå har det slik at jeg trodde jeg var oppdretter av kjøttetere, men det så ut til at jeg har tatt feil. Grønt i forskjellige varianter var visst også en del av deres meny.

I thought I was a breeder of carnivores, but it seemed that I was wrong. Green in different varieties is also a part of their menu.

Trappetreningen fortsetter og noen ganger kan det være godt med litt hjelp. Må innrømme at jeg er imponert over Josefine. Hun er bitteliten, men klarte nesten alle trappetrinnene.

The stair training continues and sometimes a little help can be needed. Must admit, I’m impressed with Josefine. She’s tiny, but she managed almost all the steps by herself.

Alle hadde vært ute og lekt og frokosten ble servert, men det å spise var det verre med. Julie og Josefine var ganske flinke. Verre med Jenny og Jorunn. Jeg hadde bestemt dem for å spise, men de var ikke enige i det. Trodde jeg som «leder» i flokken bestemte og at hundene skulle gjøre det jeg tenkte. To av valpene hadde ikke skjønt det. Hva gjør jeg galt?

They all had been out playing, and I then gave them breakfast. Julie and Josefine were pretty good. Worse with Jenny and Jorunn. I had decided them to eat, but they didn’t agree with it. I thought as a «leader» in the gang I decided and that the dogs should do what I thought. Two of the puppies hadn’t figured it out. What am I doing wrong?

Litt seinere på dagen reiste Herr Lommelund. Navnet fikk han fordi det jeg ikke hadde plass til i lomma det fikk jg plass til i Herr Lommelund. Han og jeg har hatt mang en fin tur, men nå reiste han ut på sin siste tur helt alene. Ha det bra Herr Lommelund!

A little later in the day, Mr. Baggins left. He got his name because of what I can’t get room for in my bag I got room for in Mr. Baggins. He and I have had many nice trips, but now he went out on his last trip all by himself. Have a good time, Mr. Baggins!

Alt nytt er spennende og denne gangen fikk de en ny leke. Første undersøkelse måtte dokumenteres.

Everything new is exciting and this time they got a new toy. The first examination had to be documented.

Julie and Josefine

Josefine trodde nok dette var en tyggeleke. Blir spennende å se om de vil leke med denne balanseplata. Eva tråkket nesten opp på nakken min slik at jeg måtte be henne gå vekk.

Josefine probably thought this was a chewing toy. It will be exciting to see if they want to play with this balance thing. Eva almost stepped up onto my neck so I had to tell her to go away.

Josefine er en liten og søtfrøken, men for et temperament hun har. Den dama er verre enn en lemen altså.

Josefine is a small and sweet lady, but what a temperament she has. That woman is worse than a Norway lemming.

Den nye leken ble mer og mer populær. Godt de har noe å drive med disse små.

The new toy became more and more popular. I’m glad they’ve got something to do with these little ones.

Som vanlig når man har kull havner en del gjester på gulvet.

As usual when one has litter the guests sits on the floor.

30.09.2020

Colin synes at disse små bare er en pain in the ass. Han nekter å komme inn når de er løse. Egentlig så er han vel litt redd for beina sine da de har en tendens til å vill gnage på dem. Samtidig flakser de små rundt ham som gale for de har funnet ut at det går an å plage den lille hvite og sorte kjempen.

Colin thinks these little ones are just a pain in the ass. He refuses to come in when they are loose. Actually, I guess he’s a little afraid of his paws as they tend to wildly gnaw at them. At the same time, they’ve found that it’s possible to torment the little white and black giant.

Jenny er klar – Jenny is ready

Kø i trappa er ikke så uvanlig her i huset. Godt de har god køkultur.

Queuing on the stairs is not so uncommon in this house. A good thing are that they have good queuing culture.

«Er det slik tro?» tenkte nok Josefine der hun labbet etter og hermet etter Alvin.

«Is this how it’s done?» might Josefine have thought, while she was walking after and did the same as Alvin.

Ha en fin dag! – Have a nice day!

Kristin Lium kom på besøk med de fire vennene sine. Dette syntes valpene var veldig spennende. Rupert, hannvallpen til Kristin syntes at dette med valper var stor stas. Ike var mest opptatt av de firbeinte damene Kristiin hadde med seg.

Kristin Lium came to visit with her four friends. The puppies thought it was very exciting. Rupert, Kristin’s male puppy thought the puppies were great. Ike was most concerned with the four-legged ladies Kristin brought with her.

Jorunn, Rupert, Josefine, Jenny and Julie

Kristin tok et fint bilde av de fire små. Fra venstre har vi Julie, Josefine Jorunn (litt bak) og Jenny. Jeg er imponert, for når jeg prøver stiller de seg ikke opp så fint.

Kristin took a nice photo of Julie, Josefine, Jorunn and Jenny together. I’m impressed because I have not done that yet. When I try they’re not lining up like this.

Valpene hviler og Alvin var veldig lykkelig. Han fikk ha bamsene sine i fred. De bamsene er bare hans og ingen andres. Psst: valpene har ingen respekt for hvem som eier hva.

The puppies are resting and Alvin was very happy. He was allowed to have his teddy bears in alone. Those teddy bears are just his and no one else’s. Psst: the puppies have no respect for who owns what.

Lurer på om Ike savner valpetiden. Han lurer seg inn i bingen og vil gjerne ligge der han også. Det går ikke lange stunden før han får beskjed av sin mor om å gå ut igjen.

I wonder if Ike misses the time when he was a puppy. He’s sneaks himself into the bin and he’d like to lie there too. It does not take long before his mother Gudny tells him to get out.

Så kom Julie og freden var over. – And then came Julie and Alvin’s alone time was over.

Good night! – Good night!

Dette innlegget ble publisert i 09 September 2020 og merket med , , , , , , , , , , . Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *