Kattepine og navn – Cat trouble and names

Siden jeg har oppholdt meg det meste av tiden oppe hos Rune og gutta hans, Alvin og Colin har Hege Marie og jeg bestemt at hun flytter inn hos meg. Det er kjempekoselig å få henne som nærmeste nabo og «samboer».

Since I’ve spent most of my time with Rune and his boys, Alvin and Colin, Hege Marie and I have decided that she moves in with me. It’s great to have her as the nearest neighbor and «cohabitant.» ‘

Hun har to katter. De heter Tequila og Rufsen. Elsa og Hippie er kattehatere. Dermed var krigen igang. Elsa og Hippie mot kattene og Hege Marie og jeg som fredsmeklere i midten. Krigen i midtøsten er for ingen ting å regne sammenlignet med krigføringen her i huset.

She has two cats. They’re called Tequila and Rufsen. Elsa and Hippie are cat-haters. Thus, the war was underway. Elsa and Hippie against the cats and Hege Marie and I as peace mediators in the middle. The war in the Middle East is for nothing compared to the warfare in this house.

20.08.2020

Tutta, Eva og Rufsen går godt overens. Ikke noe problem å ha sengekamerat for natta da.

Tutta, Eva, and Rufsen get along well. No problem for them to be a bedmate for each other during the night.

Tutta, Eva and Rufsen

21.08.2020

Måten jeg jobbet med Elsa på for å få henne til ikke og jage kattene inne var en metode man ikke burde bruke har jeg blitt fortalt. Vel jeg brukte den. Metoden gikk ut på at hver gang hun jagde kattene gikk jeg med meget bestemte skritt bort til henne, løftet henne opp, for så å sette henne i bur. På en måte en «Time out». Jammen fungerte det. Jeg har ikke gjor dette med Hippie nå da hun har valper og jeg vil ikke stenge henne vekk fra valpen. Grunnen til at man ikke skal bruke denne metoden er fordi man da bruker buret som en straff. Isteden puttet jeg Hippie in valpebingen. Tror ikke Elsa helt har skjønt at buret er straff for hun labber inn i buret og legger seg der selv om hun ønsker å være i fred.

I used a method one shouldn’t use have I been told. Well, I used that method to stop Elsa from chasing the cats inside of my house. Every time Elsa tried to chase the cats I walked with very heavy steps towards her and lifted her up and then put her in a cage. In a way, a «Time out». It worked. I haven’t done this with Hippie now because she has puppies and I don’t want to put her away from her puppy. Instead, I put her in the puppy pen. I do not think Elsa has understood that the cage is a punishment. Sometimes she goes into a cage to be rest.

Elsa er på vakt, men hun lot Rufsen få passere da han kom inn. Jeg må passe på, men dette gikk overraskende bra.

Elsa’s on duty, but she let Rufsen pass by when he walked in. I have to watch out, but this went surprisingly well.

22.08.2020

Fra å jage Rufsen endte Elsa opp med å bli hans livvakt. Det var ikke med i beregninga da jeg trente på at hun ikke skulle jage kattene. Blir jo helt opprådd her jeg sitter. Når skal det bli fred i heimen?

From chasing Rufsen, did Elsa ending up becoming his bodyguard? It wasn’t in the calculations when I was training her not to chase the cats. I’m not sure I know what I do when I train dogs! When is there going to be peace in my home?

Elsa livvakt – Elsa the bodyguard

Trillingene og Josefine blir bare mer og mer sjarmerende. Hvis du har fulgt meg på Facebook kjenner du nok igjen disse bildene og videoene.

The triplets and Josefine are just getting more and more charming. If you’ve followed me on Facebook, you’ll probably recognize these photos and videos.

Må jeg få presentere Jenny av Jarobas. Navnet hennes betyr: «Hvit, rettferdig og glatt, myk». Hvit passet kanskje ikke så godt, men resten håper jeg stemmer. Jenny er en opprinnelig engelsk kjæleform av kvinnenavnet Jane  som er en kortform av Johanna. Navnet brukes også som en kortform av Jennifer. (Wikipedia)

May I present Jenny av Jarobas. The meaning of Jenny is «white, fair and smooth, soft». White may not have been the best choice, but the rest is nice and I hope will suit her. Jenny was originally the diminutive form of Jane, but it is now associated with Jennifer. It may also be spelled Jennie, which was the most common spelling before the 20th century. (Source Wikipedia)

Jenny av Jarobas

Så vil jeg presentere Jorunn av Jarobas. Det første navneleddet kommer av det norrøne ordet jór/iór, «hest», og det andre navneleddet kan komme av det norrøne unna, «elske», eller unnr, «bølge». Alternativt kan det første navneleddet komme av jǫfurr, «konge» eller «høvding». Dette ordet har igjen opprinnelse i det urnordiske *eburaR, «villsvin». Har navn noe å si kan Jorunn bli en hest, elskelig bølge, en flott konge/høvding eller så blir hun et villsvin. Dette kan bli spennende! 😀

Then I’ll introduce Jorunn of Jarobas. The first name link comes from the Norse word jór/iór, «horse», and the second name link may come from the Norse away, «love», or unner, «wave». Alternatively, the first name link may come from jсfurr, «king» or «chief.» This word again originates in the Indigenous «eburaR», «boar». If a name sais anything Jorunn might become a horse, lovable wave, a great king/chief or she becomes a boar. This could be exciting! 😀

Jorunn av Jarobas

Til slutt vil jeg presentere Julie av Jarobas. Julie er et jentenavn som stammer fra den romerske slekten Julius der kvinnene i alle grener av familien ble kalt Julia. Familiens mest kjente person var Gaius Julius Cæsar. Julie er litt lettere i type foreløpig og mer kvinnelig enn sine søstre. Jenny og Jorunn er liksom bare noen blåhvaler i forhold. Om det fortsetter skal bli spennende å se.

Julie is a popular Latin first name that originally comes from the Latin Julia which could mean youthful, soft-haired, beautiful, or vivacious. It is the feminine form of Julius and can be a pet form of Julia, Yulie, or Juliette. Julie is a little lighter type currently and more looks more female than her sisters. Jenny and Jorunn look more like a blue whale. Whether it continues or not will be exciting to see.

Julie av Jarobas

Jeg må jo ikke glemme å presentere Griff`n Go Josefine. En vakker liten frøken som flytter inn i de fleste hjerter. Litt sta, men vi kvinner har lov til det. Josefine og Josephine er kvinnenavn dannet av mannsnavnene Josef eller Joseph, som er avledet av hebraisk Jōsēph, «Herren skal forøke», ved å tilføre endelsen -ine.

I must not forget to introduce Griff’n Go Josefine. A beautiful little miss that moves into most of our hearts. A little stubborn, but we women are allowed to be that. Josefine, Josephine, and Josephine are female names formed by the male names Joseph or Joseph, which are derived from Hebrew Jōsēph, «the Lord shall increase,» by adding the ending -ine.

Husker du at jeg nevnte nesa til Josefine da den var rosa at den ville bli svart. Vel som du ser er fargen i ferd med å forandre seg.

Do you remember that I mentioned Josefine’s nose when it was pink that it would turn black. Well as you can see, the color is about to change.

Griff`n Go Josefine

Enten blir Josefine større eller så er det lighteren som krymper. Du får velge selv hva du vil tro!

Josefine gets bigger and bigger or the lighter shrinks. You get to choose for yourself what you think!

Josefine

23.08.2020

Mine barnebarn er populære når de kommer. Ingen skal si at de blir oversett. Jentene har alltid en liten hånd som stryker pent over en eller annen hundekropp.

My grandchildren are popular when they come. No one’s going to say they’re being overlooked. The girls always have a small hand that strokes neatly over some dog body.

Tutta, Berit, Lexi, Eva, Hilde og Tallulah

Vekt/weight: Jenny (black) 590 gr. – Jorunn (red) 572 gr. – Julie (black and Tan) 494 gr. – Josefine 496 gr.

God natt! – Good night!

Dette innlegget ble publisert i 08 August 2020. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *