Håndtak til grønne grinder – Handles for green gates

Nå har jeg begynt å kjøpe et våtfor som heter Mush. Den maten leveres i pappesker med håndtak. De håndtakene kan brukes til mye deriblant denne ideen jeg vil fortelle dere om nå.

Now I have started buying a raw food called Mush. That food is delivered in cardboard boxes with handles. Those handles can be used for a lot including this idea I want to tell you about now.

Håndtak - Handles
Åpent - Open

Jeg reiser litt rundt med mine hunder og da er det greit å kunne gjerde dem inn innimellom. Problemet mitt har vært å få båret disse grønne grindene uten at de flakser i alle retninger og at man får vondt i hendene. Jeg har prøde strips som kan åpnes og lukkes, bånde og bundet grindene sammen med, har hatt de liggende etc.

I travel a little with my dogs and then it’s nice to be able to fence them in from time to time. My problem has been as so many have had and that is to be able to carry these green gates without them fluttering in all directions.

Så kom ideen da jeg så håndtakene til Mush. Helt perfekt heter det. Nå bærer jeg faktisk 21 grønne grinder uten problem alene.

Then came the idea when I saw Mush’s handles. It’s called absolutely perfect. Now I actually carry 21 green gates with no problem alone.

Ikke bare det, men da jeg satte opp de grønne grindene til en binge så fikk jeg til og med en flott og lettvin lukkemulighet til bingen.

when I set up the green gates for a bin, I even have a great idea on how to close the bin.

God natt! – Good night!

Skrevet i 10_Oktober 2020 | Legg igjen en kommentar

Innlæring av tannpuss – Learning how to brush dog teeth

Mange hunder har problemer med tennene og eierne har store problemer med å få pusset tennene på hundene sine. Det å skulle bruke tannbørste i en vond hundemunn er ikke av det letteste så derfor har jeg kommet opp med et alternativ. Ikke er det dyrt og ikke gjøre det vondt for hunden og denne redskapen passer til alle hundestørrelser.

Many dogs have problems with their teeth and the owners have difficulty brushing their dogs teeth. Using a toothbrush in a dog’s mouth that is in pain is not the easiest, so that’s why I’ve come up with an alternative. It is not expensive and does not hurt the dog and this tool fits all dog sizes.

Bruk Q-tips for å lære hunden å få børstet tennene. Ta på litt hundetannkrem og smør den utover tennene.Use a Q-tips to learn the dogs to get their teeth cleaned. It is soft and small. Put a little bit of toothpaste for dogs on the Q-tips and smear it on the dog’s teeth.

Skrevet i 11_November 2020 | Merket med , , , , , , , , , | Legg igjen en kommentar

Moteshow og Smeller – Fashion show and Smeller

08.10.2020.

I dag var det en ny dag med blanke ark foran oss. Det er en del ting jeg liker å gjøre med de valpene som blir født her. Jeg håper jo at de skal fungere i de fleste settinger og med litt forskjellig utstyr på kroppen. Derav dette lille moteshowet og treningen senere på dagen.

Today was a new day with blank sheets in front of us. There are some things I like to do with the puppies that are born here. I hope that they will work in most settings and with slightly different equipment on their body. That was we had a little fashion show and training later in the day.

Jenny brydde seg ikke noe om å få på seg denne genseren. Det viste seg å være litt mer spennende at hennes søstre og Josefine hadde fått på seg genser også.

Jenny didn’t care about the sweater I dressed her in. It turned out to be a little more exciting that her sisters and Josefine had to wear sweaters too.

Josefine fikk plutselig et kjempehode og digre labber. – Josefine suddenly got a giant head and huge paws.

Julie lot seg heller ikke affisere av sin påkledning. – Julie didn’t let herself be affected by her sweater either.

Jorunn fortsatte leken like godt som sine søsken. Genser var ikke noe problem. Det fikk Eva merke.

Jorunn continued playing as well as her siblings. Sweater was no problem. Eva got to experience that.

Det endte opp med at jeg måtte redde stakkars Josefine. Ikke lett å ta igjen med sin mor da Jenny sto og dro i andre enden.

I ended up saving poor Josefine. It’s not easy to fight with one’s mother when Jenny stood and pulled in her sweater.

https://youtu.be/LnXY0bet7D0

Tutta elsker disse små! Vel hun må si i fra noen ganger når de biter litt for hardt eller prøver å få suge pupp av henne. Ellers leker de veldig godt sammen. Det virker nesten som om hun blir litt sur om de overser henne.

Tutta loves these little ones! Well she has to them tell them if they bite a little too hard or try to get some milk from her that she does not have. Otherwise, they play very well together. It almost seems like she’ll get a little sad if they ignore her.

Julie hang godt fast i panna på Tutta. – Julie bit herself onto Tutta’s forhead.

Jorunn tok en liten spisepause før hun fortsatte leken sin. – Josefine took a break while eating before she continued playing.

Bingen ble rengjort og frokosten kunne herved serveres. De små hadde ikke tenkt at de måtte bli i bingen en stund etterpå.

The bin was cleaned and breakfast was served. The little ones hadn’t thought that they had to stay in the bin for a while.

Da Ida Naemy (min datter) kom tenkte hun at hun kunne slappe av litt sammen med de små. Det var ikke noe

When Ida Naemy (my daughter) came she thought she could relax a little together with the small ones. That did not happen!

Det var nesten så jeg måtte redde henne. – It was almost as I had to save her.

Vi dro ut i skogen til stor glede for mødre og barn. Ikke så stor glede for Ida Naemy og meg da det viste seg at kumøkk vekte stor begeistring for de små.

We went out into the woods to the great joy of mothers and children. Not so much joy for Ida Naemy and me when it turned out that cow dug was met with a great enthusiasm for the little ones.

Det var ikke bare en gang de små måtte fjernes fra den dritten. – It was not only one time I had to remove the little ones from this shit.

Fargerik gjeng på tur. – A colorful gang on the hike.

Løp, løp og løp. Det gikk som mose og stein sprutet visse steder. – Run, run and run. It went like moss and stone splashed in certain places.

Mange nye spennende lukter var det også. Noen gang virket det nesten som om de ble litt hypnotisert av det de luktet på. Når en valp forsvinner slik inn i sin egen verden er det ingen vits i å prøve å kalle på den. Da får man heller vente til den er ferdig med det den undersøker. Når du igjen kan kalle på valpen er det viktig å ikke glemme og gi valpen godbit når den kommer.

There were many new exciting smells, too. Sometimes it almost seemed like they were a little hypnotized by what they smelled. When a puppy disappears like this into it’s own world there is no point in trying to recall it. Then you’d better wait until it’s done with what it’s investigating and then recall it. Never forget to give it a treat when the puppy comes to you.

Jorunn, Josefine, Julie, Jenny and Gudny

Når en startet å lukte et sted var det ikke lenge før de andre kom for å undersøke.

When one stars to smell it does not go long before the others come to smell there too.

En liten pause for oss, men ikke for de firbeinte. Det hadde ikke de tid til.

A little break for us, but not for the four-legged. They didn’t have time for that.

Josefine måtte til slutt reddes i fra sin mor. Hippie tok helt av og da hadde ikke Josefine en sjanse.

Josefine had to be rescued from her mother. Hippie went totally ballistic and then Josefine didn’t have a chance.

https://youtu.be/DyNu0KW0tFM

Det var ikke noe si på farten til Jorunn der hun løp i mellom kvister og trær.

There was nothing to say about Jorunn’s speed where she ran between twigs and trees.

Etter den lille skogtur og en lang hvil var vi kommet frem til tiden for litt trening. Det jeg var mest interessert i med denne treningenstunden var å lære dem til å respondere på klikkerlyde. Vi hadde trent litt på selve klikkerlyden før og nå var det på tide å sette den sammen med øvelser.

After the little forest walk and a long rest, we had arrived at the time for some training. What I was most interested in with this training session was teaching them to respond to clicking sound. We had trained a little on the actual clicking sound before and now it was time to put it together with exercises.

Josefine gjorde det ganske bra synes jeg. – Josefine did pretty well.

Hun sto ganske pent, men vi må nok trene litt mer på å få beina i rett stilling.

She was pretty nice, but we’ll probably have to train a little more to get her legs in the right position.

Så prøvde vi oss på Smellerbokser. Jeg satte kun frem to. Jeg har foreløpig ikke noen bane å sette boksene i. Hvis du lurer på hva Smeller er kan du lese litt mer om det ved å gå inn på siden til Smeller Norge. Lukten jeg valgte å bruke var Lipton te.

Then we tried Smeller boxes. I only put out two. I don’t currently have the equipment to put the boxes in. If you’re wondering what Smeller is you can read a little more about it by visiting the Smeller Norway page (only in Norwegian). Smeller is nose work. If you have seen Barnhunt you get the idea. The dog is supposed to find an object that has a certain smell. The smell I chose to use was Lipton tea.

Jeg byttet også plass på boksene for å se om josefine ville gå til rett boks.

I also swapped places on the boxes to see if Josefine would go to the right box.

https://youtu.be/pxsuhuynGgs

Jammen klarte jeg å klikke riktig som en start om ikke annet.

At last I clicked at the right moment when we started training.

https://youtu.be/HABPHgXv8wg

Jeg var ikke helt sikker på hva vi drev på med her, men noe var det.

I’m not sure what we are doing here, but something is we suppose to get right. I’m not sure what.

Feil boks til å begynne med. Må bare understreke at innlæringen ikke var helt riktig angående denne øvelsen.

It was the wrong box at the beginning. Just have to emphasize that the learning was not quite right regarding this exercise.

Jenny klarte det til slutt og da ble det godbit. – Jenny did it right and then she got a treat.

Jeg byttet plass på boksene og nå var det bare å vente på at hun valgte riktig boks. Lett distrahert var hun, men det gikk seg til.

I swapped places on the boxes and now it was just waiting for her to choose the right box. She was easily distracted, but it worked out in the end.

https://youtu.be/Rwwyd54cTeo

Jorunns tur til å imponere meg med noe hun ikke kan.Now it was Jorunn’s turn to impress me with something she didn’t know anything about.

https://youtu.be/A6-Rslr42VE

Hun sto rolig til slutt, men ikke riktig. Det viktigste nå var å få henne til å stå rolig. Beinstilling får vi ta seinere. Klikkeren kjente hun i hvert fall.

She stood still in the end, but not right. The most important thing now was to make her standstill. We’ll have to take the legs later. At least she knew the sound of the clicker.

Jorunn fikk også prøve seg på smellerboksene. Litt distraksjon var det her også, men hun klarte seg bra.

Jorunn got to try the smeller boxes. There was a bit of distraction here, too, but she did well.

Byttet plass på boksene og det gikk raskt riktig vei. I changed places on the boxes and it quickly went the right way for Jorunn.

https://youtu.be/k_M5UHhrmjQ

Jeg var litt stolt over meg selv over at jeg klarte å vente med å klikke til alle fire beina var i gulvet.

I was a little proud of myself that I was able to wait to click until all four of her legs were on the floor.

https://youtu.be/UNfpp9u9n54

Jenny var det verre med da det gjaldt Smeller. De andre hundene begynte å bli utålmodige. De ønsket også å få trene litt. Husk at dette ikke er riktig måte å trene inn Smeller på.

It was worse for Jenny when we started to train Smeller because the other dogs started to get impatient. They wanted to train too. Remember that this is not the right way to learn the puppies Smeller.

Noen ganger når man trener gjør hunden uventede ting. – Sometimes when one train, the dog does unexpected things.

God natt! – Good night!

Skrevet i 10_Oktober 2020 | Merket med , , , , , , , , , , | Legg igjen en kommentar

Nå startet treningen – The training started

07.10.2020

Rolig og fredlig etter frokost og utetid. Det var i hvert fall varmt nok her siden de la seg hver for seg alle fire.

It was very peaceful after breakfast an the play time outside. It was certainly hot enough since they laid down separately all four.

Alvin har begynte å passe på at ingen deler av ham henger utenfor eller på kanten når han sover i sofaen. Beina var godt gjemt under ham. Valpene har blitt så lange at nå når de opp til kanten og henger noe utenfor kan du være sikker på at de prøver å rive det ned av sofaen. Det vil si at de biter seg fast og klok av skade har Alvin funnet denne løsningen på det problemet.

Alvin has begun to make sure that no part of him hangs outside or on the edge when he sleeps on the sofa. His legs were well hidden beneath him. The puppies have become so big now that they reach up to the edge of the sofa and if something hangs outside of it you can be sure they are trying to tear it down. To do that they will bite themselves onto whatever is hanging out. Alvin has found this solution to that problem.

Det å få hvilt i fred her i huset er ikke alltid så lett. Tutta er fortsatt en av plagenåndene til Eva og Eva er kilen under beina. Det bryr ikke Tutta seg noe om selv om Eva prøver å si i fra både høyt og tydelig at hun ikke liker måten Tutta kontrollerer beina hennes på.

Tutta er født hos meg for litt over to år siden og mamman hennes er Hilde. Tutta har tatt på seg oppgaven med å holde de andre rene være seg poter eller ører. Elsa på sin side er også en av vaskedamene her i huset, men denne gangen var det hun som fikk rundvask.

Tutta was born here just over two years ago and her mother is Hilde. Tutta has taken on the task of keeping the others clean. It does not matter if it is the paws or ears. Elsa, on the other hand, is also one of the cleaning ladies in this house, but this time she was the one who got cleaned.

Det er så koselig å se disse på jordet om morningen. Jeg har fulgt alle tre siden de var født. Moren til disse tre ble født for to år siden og de to små ble født i år. Jeg håper de vil klare seg gjennom jakta og vinteren slik at jeg får se dem i flere år fremover.

It’s so nice to see these three in the field almost every morning. I’ve been following all three since they were born. The mother was born two years ago and the two little ones were born this year. I hope they will make it through the hunting season and the winter so that I will see them for years to come.

I dag startet alvoret. Dette var første turen ut uten mamman sin. Først ute var Jenny. Sele burde vi nok trent litt på først, men det hadde vi ikke gjort. Da var det jo greit å prøve å få gnidd den av. Det gikk heldigvis ikke.

Today the seriousness started. This was the first walk out without her mom. First out was Jenny. I should have tried the harness on them before this walk, but I was so dumb that I didn’t do that. So Jenny tried to get it off towards my shoe. Luckily, it didn’t work out.

Vi var i Gran sentrum og skulle vandre over en parkeringsplass og det gikk ikke lange stunden før hun ble distrahert av andre ting en selen hun hadde på seg.

We were in Gran «city» and were going to walk across a parking lot and it didn’t take long until she was distracted by other things than the harness she was wearing.

Vi var innom Buddy i Gran også. Da Jenny begynte å bli sliten var det godt med en kose- og hvilestund på armen.

We stopped by Buddy in Gran, too. When Jenny started to get tired, a cuddle and resting session was nice thought Jenny.

Josefine travet så fint fremover i godt driv. – Josefine trottet forward so nicely in good speed.

Det flotte travet varte helt til hun oppdaget det som dinglet ned fra handa mi. Den tråden syntes hun ikke noe om. Det hjalp litt å snakke henne frem.

The beautiful trotting lasted until she discovered what was dangling from my hand. She didn’t like that thread. It helped a little bit to talk her forward.

Josefine and the leash

Godbit ble noe som gjorde at det gikk frem over. Er det noe Josefine liker så er det godbiter i hvert fall.

Treat was given and it was something that made her walk forward. If there’s anything Josefine likes, at least it is goodies.

Josefine

Damen som jobbet i butikken hadde godbit også og de falt i smak hos Josefine de og.

The lady who worked in the store had a treat too and Josefine loved them too.

Josefine

Julie syntes at dette å ha på seg sele var noe stort tull. Til og begynne med var det veldig vanskelig å gå. Hun syntes rett og slett det var best bare å sitte der.

Julie thought that wearing a harness was a big nonsense. At first it was very hard to walk. She simply thought it was best just to sit.

Julie

Til slutt begynte hun å trave avgårde. På vei bort til Buddy fant hun jammen noen bein som viste seg å tilhøre en koselig dame. Da ble det litt kos før vi vandret videre.

Eventually, she started to trot in the direction we were suppose to go. On the way to Buddy, she found some legs that turned out to belong to a nice lady. Then Jenny got a little cuddle time before we wandered on.

Da man var liten og ble litt sliten var det greit med litt hvile på en arm. Det syntes Julie også.

When you were little and got tired was it nice when one was picked up and could rest on an arm for a while. Julie thought so also.

Plutselig dukket det opp noe Julie aldri hadde sett før. Det som dukket opp het Hugo og var en Rodesian Ridgback på ni uker. Han ble like forfjamset som Julie over at det kunne finnes slike merkelige vesener som han syntes Julie var og vice versa. Hugo fant raskt ut at jeg hadde godbiter i lomma.

Suddenly something Julie had never seen before appeared. What appeared was Hugo and he was a Rhodesian Ridgeback only nine weeks old. He was as confused as Julie that there could be such strange beings that he thought Julie was and vice versa. Hugo quickly found out that I had treats in my pocket.

Da jeg dro frem godbitene ble det meste av forfjamselsen glemt av begge to. Det viste seg at Hugo også var en hund etter godbiter akkurat som Julie.

When I gave them treats, most of the confusion was forgotten by both of them. It turned out that Hugo was also a dog after treats just like Julie.

Jorunn hadde det så travelt at det nesten var umulig å ta bilde av henne.

Jorunn was in such a hurry that it was almost impossible to take a picture of her.

Den travelheten varte bare til hun fant ut at hun hadde sele på seg. Da ble det litt piping og akutt allergi mot selen.

That busyness only lasted until she found out she was wearing a harnesses. Then there was a bit of noises and an acute allergy to the harness.

Jorunn

Buret som sto rett innenfor døren hos Buddy var litt skremmende. Det var helt mørkt og det kunne a sittet noen inne i det for alt Jorunn visste.

The cage that was right inside Buddy’s door was a little scary. It was completely dark and it could have been some one inside of it.

Hugo var en spennede fyr syntes Jorunn. Godbitene ble godt mottatt av begge to. Jeg tror Hugo aldri kunne bli mett.

Hugo was a exciting guy thought Jorunn. The treats were well received by both of them. I think Hugo could never be full.

Da Hugo mistet interessen for Jorunn snudde han seg. Jeg tror nesten Jorunn trodde at de skulle ut på tur.

When Hugo lost interest in Jorunn, he turned around. I almost think Jorunn thought they were going out for a walk.

Hugo and Jorunn

Jorunn syntes det var godt med et fang da hun begynte å bli sliten. Hege Marie så ikke lei seg ut hun heller det de to venninne satt.

Jorunn thought a lap was good when she started to get tired. Hege Marie didn’t look sad either when Jorunn entered her lap for a little cuddle.

Vinkelen på bildet ble litt merkelig, men uansett synes jeg Hugo var kjempesøt.

The angle of the picture was a bit strange, but anyway I think Hugo was super cute.

Hugo

Nå begynte Hugo å bli tøffere og ville gjerne legge en labb oppå de små. Da avsluttet vi leken imens den var god. En labb på hodet eller rygg kan både skade og skremme en liten hund for livet. Jeg håper vi møter Hugo igjen ved en seinere anledning. Til deg som oppdretter av Hugo vil jeg bare si du har en flott kar i Hugo. Dermed var første treningsøkt over for de små.

Now Hugo started to get tougher and would like to put a paw on top of the little ones. Then we finished the game while it was good. A paw on the head or back can both hurt and scare a small dog for life. I hope we meet Hugo again at a later date. To you as a breeder of Hugo, I just want to say you have a great guy in Hugo. And now the first training session was over for the small ones.

Hugo, Jorunn and Jenny

God natt! – Good night!

Skrevet i 10_Oktober 2020 | Legg igjen en kommentar

Drep den sakte – Kill it slowly

06.10.2020

Ulldotten Josefine på jakt etter fire store lodne bein. Colin stakkar er eier av disse store lodne beina og fikk som vanlig gjennomgå.

The woolen ball Josefine is in search of four large furry legs. Poor Colin is the owner of these big furry legs and, as usual, he got it from the little woolen ball Josefine.

Jorunn var i ferd med å drepe teppet som jeg hadde hengt opp i bakgrunnen av bingen. Tror det teppet vil ende opp som fyll i puter til hundene etter hvert da det begynner å bli en del hull i det.

Jorunn was about to kill the blanket that I had hung up in the background of the bin. Think that this blanket will end up as filling in pillows for the dogs later on as there has started to be a lot of holes in it.

Jorunn av Jarobas

Tutta har visst virkelig fått dem på galeien denne gangen. Hun har funnet ut for alvor at de fire små er gode lekevenninner. De små virket ikke som de var lei seg for lekevenninnen sin.

Tutta seems to have got them on the crazy side this time. She has found out that the four little ones are good playmates. The little ones didn’t seem like they were upset about their playmate Tutta.

Det var ikke bare de små som hadde løperunder ute. Hippie og Eva tok noen runder de også. Heldigvis for de små skjedde dette litt på avstand slik at de små ikke ble løpt ned av de store.

It wasn’t just the little ones who had runners out side. Hippie and Eva took a few rounds too. Fortunately for the little ones this happened on a distance from the small ones so that they were not run down by the big ones.

Jorunn, Gudny, Jenny Eva and Hippie

Gudny tok med seg et par av de små på rundtur rundt huset. De små fulgte på og det var nok litt stas at mamma tok dem med på tur.

Gudny took a couple of the little ones on a tour around the garden. The little ones followed and it was probably a joy full walk because their mom took them for a walk.

Julie, Jorunn and Gudny

Da mammaturen var ferdig begynte det å regne. Da var det Jorunn og Julie som tok en liten hagevandring alene. Hvis en av mine valpekjøpere kommer og sier at deres valp ikke vil ut i regnet vil jeg lure på hva de har gjort, for disse fire små bryr seg ikke om det kommer dalende vanndråper fra oven. De leker ute allikevel.

When the walk with their mom was over, it started to rain. Then Jorunn and Julie took one little garden walk alone. If one of my puppy buyers tells that their puppy won’t go out in the rain I’ll wonder what they’ve done, because these four little ones don’t care if there’s coming water droplets from above. They’re playing outside anyway.

Jenny and Jorunn

Julie hadde heller ikke noe problemer med dråpene som kom fra oven. Josefine dukket opp rundt hjørnet og hun oppførte seg også som om det ikke regnet.

Julie also had no problem with the drops from above. Josefine appeared around the corner and she also behaved as if it wasn’t raining.

Josefine and Julie

Morgentoalettet var over og frokosten skulle serveres. Det var tre som mente at den burde vært servert for lenge siden. De satt pent i kø, men virket ikke så veldig glade over å måtte vente på maten sin.

The morning toilet was over and the breakfast was to be served. There were three who thought it should have been served a long time ago. They sat nicely in line, but didn’t seem very happy to have to wait for their food.

Hilde, Elsa, and Tutta

Berit syntes det var veldig greit å komme høyt opp på grunn av de små terroristene ned på gulvet. Dessverre kom hun ikke høyere enn dette.

Berit thought it was very nice to get up high because of the little terrorists down on the floor. Unfortunately, she didn’t get higher than this.

Greit å sette rumpa til og bruke metoden «talk to the paw». – It’s great way to do it by putting her ass towards Josefine and use the method «talk to the paw».

https://youtu.be/rgyYPRuitPc

Da jeg så på denne videoen fant jeg ut at de ikke bare er terrorister, men destroyere også.

When I looked at this video I found that they are not only terrorists, but destroyers as well.

Du klemmer sikkert på tuben for å få ut tannkrem. Josefine gjorde det samme med tunnelen og da kom Jorunn ut. Fant herved ut at Josefine er av dem som klemmer midt på.

I’m sure you’re squeezing the toothpaste to get it out. Josefine did the same with the tunnel and then Jorunn came out. Found out that Josefine is of those who squeeze in the middle of it.

Jorunn syntes vel at det var spennende med bulk i taket på tunnelen. Godt hun ikke beit der.

Jorunn thought it was exciting with bulk in the roof of the tunnel. I’m glad she didn’t graze there.

Nye leker er alltid morsomt. Denne leken var ikke ny, men lyden den lagde hadde de ikke opplevd før. De er søte disse små, men støte som en rev kan de. Julie prøvde så godt hun kunne å skremme offeret til å løpe som denne gangen var et lattertre. Rottehunder skal man ikke skue seg på.

New toys are always fun. This toy was not new, but the sound it made they had not experienced before. They are cute these little ones, but the instinct they have they showed now. Just like a fox, Julie used the jumping act to try to scare the victim to run.

https://youtu.be/ebyUdBHAbO0

Godt denne katten ikke er levende for da hadde den blitt redd for hunder resten av livet. Griffonrasene er jakthund og man kan se hvordan de drar i byttet for å drepe det. Jeg har sett dette i virkeligheten hvor fjorten, ja, fjorten Griffon sto og dro i en katt på denne måten. Det var ikke noe pent syn, men jeg reddet katten og Griffonene gikk. De prøvde rett og slett å drepe den sakte.

Well, it is good that this cat isn’t alive because then it would have been afraid of dogs for the rest of its lives. The Griffon Breeds are a hunting dog and you can see how they go into the prey to kill it. I’ve seen this in real life where fourteen, yes, fourteen Griffon stood and pulled in a cat this way. It wasn’t a pretty sight, but I saved the cat and the Griffons left. They really tried to kill it slowly.

God natt! – Good night!

Skrevet i 10_Oktober 2020 | Merket med , , , , , , , , | Legg igjen en kommentar

Like ikke – Do not like

03.10.2020

Den store ulldotten venter på frokost og betakker seg for å ha en liten ulldott rundt beina.

The large wool ball is waiting for his breakfast and do not agree in having a small wool ball around his legs.

Colin and Josefine

Jeg liker morgenteen min og disse tre elsker morgenmelken sin.

I like my morning tea and these three love their morning milk.

Denne dagen var det endelig oppholdsvær slik at vi kunne sitte ute litt og Josefine hadde sine sedvanlige angrep som som regel ender opp i litt kos.

Today there was finally sustained weather so we could sit outside a little and Josefine had her customary attacks that usually end up in a little cuddle.

Kantsteiner og gress er fortsatt en del av menyen. – Stones and grass is still om the menu.

Dagens kneangrep var igang. – Todays knee attack was started.

Eva and Josefine

Det var ikke så lett å skulle gjennomføre et angrep når man så vidt når «fienden» opp til knærne.

It was not so easy to carry out an attack when one barely reaches the «enemies» knees.

https://youtu.be/AtCS1EFQN9M

Jeg begynte i ny jobb for cirka tre til fire uker siden. Den jobben består i å være døråpner og dørlukker. Da regnet startet ville nesten alle inn. Noen er litt treigere enn andre og denne gangen var det Jenny som var mest opptatt av å få med seg matta inn. Jeg vil helst at den skal være ute.

I started in a new job about three or four weeks ago. That job consists of being a door opener and a door shutter. When the rain started, almost everyone wanted to get in. Some are a little slower than others and this time it was Jenny who was most keen to bring the doormat in. I’d like it to be outside.

Berit syntes det samme som meg og det var at det var kaldt. Da jeg la i fra meg vandredyna mi var Berit raskt på pletten for å grave seg ned. Det er ikke noe rart at det er vanskelig å finne Berit altså.

Berit thought the same as me and that was that it was cold. When I put down my wandering duvet, Berit was quick to dig herself into it. It’s no wonder it’s hard to find Berit.

Berit

Colin prøver stadig å løpe fra disse små plageåndene sine. Denne gangen var det Jorunn som prøvde å holde følge med Colin. Dessverre for Colin har de små ulldottene blitt veldig raske og det er ikke lengre så lette å komme unna dem. Når han skjønner at han ikke blir kvitt dem snur han seg mot dem og bjeffer. Da går plageåndene.

Colin keeps trying to run away from these little tormentors. This time it was Jorunn who tried to keep up with Colin. Unfortunately for Colin, the little woolen balls have become very fast and it is no longer so easy to get away from them. When understands that he can’t get rid of them, he turns to them and barks. Then the tormentors go.

Noen er litt mer optimistiske enn andre. Slik som her da Julie prøvde å komme opp i blomsterbedet. Det gikk fint å komme opp i det andre bedet som bare har tre høyder. Her er det fire.

Some are a little more optimistic than others. Like Julie when she tried to get up into the flower bed. It was easy to get into the second bed that has only three heights. Here are four.

«Min,» sa Josefine om Tallulahs sko. – «Mine,» said Joefine about Tallulah’s shoe.

«Klø meg,» var den klare beskjeden Lexi fikk av Elsa. – «Scratch me,» was the clear message Lexi got from Elsa «

Lexi fulgte opp Elsas ordre. – Lexi followed up Elsa’s order.

Cuddle and play time

Nå syntes Elsa at det var nok bildetaking og at det var på tide å få sitte litt på fanget. Jeg er også lydig.

Now Elsa thought there was enough photo-taking and that it was time to sit on my lap. I’m obedient, too.

04.10.2020

Colin synes disse små er kun en pain in the ass. Han prøver å late som om de ikke eksisterer når de prøver å få kontakt med ham. Dette fikk Josefine merke i dag.

Colin thinks these little ones are just a pain in the ass. He tries to pretend they don’t exist when they try to connect with him.

https://youtu.be/EyIQDVr_fJo

Uten valper, barn, voksne hunder og uten et liv kan man ha det strøkent hele tiden. For meg er ikke det et hus man lever i om det er det.

Without puppies, children, adult dogs and without a life, you can have a clean house all the time. For me, it’s not a house I would live in if it was.

Det regner og regner. Alvin liker ikke regnvær. Vel, det vil si, hadde jeg tatt frem sele og bånd hadde han vært klar for tur. Men å gå og dasse rundt i hagen er ikke regnvær noe man har lyst til å gå ut i.

It’s raining and raining. Alvin doesn’t like rainy weather. Well, that is, if I had taken out his harnesses and his leash he had been ready for a walk. But walking around the garden is not something he likes to do in rainy weather.

Da var det bedre inne med små og store mennesker og hunder. – It was better to stay inside with small and big humans and dogs.

05.10.2020

Det kommende gjengen til Josefine kom på besøk. Ikke alle likte alle, men valpene syntes det var spennende uansett.

Josefine’s upcoming gang came to visit. Not everyone liked everyone, but the puppies found it exciting anyway.

Etter visitten dro Hege Marie og jeg ut på en skogtur med de voksne hundene. Dessverre var det bare plass til de små i bilen til Hege Marie. Min bil virker ikke om dagen og ut i fra lommeboka må jeg dessverre vente en stund med å få gjort den istand igjen.

After the visit, Hege Marie and I went on a forest walk with the adult dogs. Unfortunately, there was only room for the little ones in Hege Marie’s car. My car does not work these days and from the contents of my wallet and bank account, I will, unfortunately, have to wait a while to get it fixed.

Jeg drømmer om en liten bekk i hagen. – I dream of a little stream in my garden.

Det er ikke ofte jeg reklamerer for produkter. Får ikke betalt for å gjøre det heller, men denne gangen vil jeg gjøre et unntak. Har prøvd mange varianter av lys til å ha på hundene. Dessverre har jeg aldri kommet over noen bedre enn disse. De tåler til og med litt vann. Merket er Orbiloc. De synes godt og jeg liker at de kan festes på ryggen av hundene uten å dingle rundt. Jeg har aldri opplevd at de slår seg av slik som mange andre lamper gjør. De fungerer godt i kulda også. Det er en ting jeg ikke gjør og det er å etterlate selene med lys på i bilen om vinteren, for da blir batterikvaliteten raskere dårlig. Jeg bruker dette lyset kun på blinking og batteriene på dem skifter jeg sjelden mer enn hvert andre år.

It’s not often I advertise products. Don’t get paid to do it either, but this time I’ll make an exception. I have tried many varieties of lights to wear on the dogs during the years. Unfortunately, I’ve never come across anyone better than these. They can even withstand some water. The brand is Orbiloc. This light shows on a long-distance and I like that they can be attached to the backs of the dogs without dangling around. I have never experienced them turning themselves off as many other lamps do. They work well in the cold too. There’s one thing I don’t do and that’s leaving the harnesses with lights on in the car in winter, because then the battery quality gets poor faster. I use this light only on blinking.

God natt! – Good night!

Skrevet i 10_Oktober 2020 | Merket med | Legg igjen en kommentar

Josefine skremte Alvin – Josefine scared Alvin

01.10.2020

Dette var ikke så ille etter natten synes jeg. Lurer på om Hippie tar opp etter Josefine på natta eller om Josefine ikke bæsjer på den tiden av døgnet?

This wasn’t so bad after one night I think. I wonder if Hippie eats Josefine’s poop during the night or if Josefine doesn’t poop at when we all sleep?

Toalettforetningene ble uansett gjort ute på morningen.

The morning business was done outside.

Josefine og jeg tok en liten morgentur. Greit å trene på innkalling serru.

Josefine and I went for a walk. It’s a nice way to train her to come when I call.

Josefine var ikke den første som slapp puppen da hun fikk sugd seg fast. En tålmodig Gudny prøvde til slutt å vandre avgårde, men Josefine hang på.

Josefine wasn’t the first to let go of the Gudny’s boob when she got sucked on to it. A patient Gudny eventually tried to walk away, but Josefine hung on.

Jenny, Josefine, Julie, Jorunn and Gudny

Ike er en god læremester for de små. Nå har de lært at kantsteiner kan spises og det grønne kan beites. Lurer på hva det neste blir?

Ike is a good teacher to the small ones. Now he has learned them to gnaw on the big stones and grazing grass. I wonder what the next will be?

Morgenseansen ute var over og da fortsatte morgenseansen inne. Vil vel heller kalle det det fullstendige kaos. Måtte bare filme det nok en gang.

The morning session outside was over and then the morning session continued inside. I’d rather call it the complete chaos. Just had to film it once again.

Rengjøringen ble ferdig og enda en morgensup ble servert av Gudny.

The cleaning was finished and another morning milk meal was served by Gudny.

Jenny, Jorunn, Julie and Gudny

Til nå har valpene for det meste fått råfor. Det vil så rått kjøtt. Så til frokosten i dag hadde jeg lagt i vann litt tørfor (valp) til dem. De har spist tørfor før da de har stjået mat i fra Hippie og Gudny.

Until now, for the most part, the puppies have got raw meat. So for breakfast today I had put a little dogfood in for them. They’ve eaten it before when they’ve stolen food from Hippie and Gudny.

Jeg ble mildt sagt glad da Josefine spiste litt av alle matkoppene. Dette hadde hun ikke smakt før. De andre var mest opptatt av å leke.

I was really glad when Josefine ate some food from all the food bowla. She hadn’t tasted this before. The others were most concerned with playing.

Hviletid for både Ida Naemy (min datter) og de små så det ut til. – Time to rest for Ida Naemy (my daughter) and the small ones.

Jeg må innrømme at jeg ikke er så glad når mine hunder vil slikke meg i ansiktet. Josefine er utrolig flink til dette. Da hun var syk var det godt at Hege Marie fikk i henne mat på den måten. Jeg har prøvd å forklare Josefine at hun ikke trenger å gjøre det lengre, men hun har ikke hørt på det øret.

I must admit, I’m not so happy when my dogs want to lick me in my face. Josefine is incredibly good at this. When she was ill, it was good that Hege Marie got her eat that way. I’ve tried to explain to Josefine that she doesn’t have to do it anymore, but she closed her ears when I told her.

Ike vet å engasjere de små. Nå hadde han bestemt seg for at ballen var hans, men han fikk kjempe for å beholde den.

Ike knows how to engage the small ones. Now he decided that the ball was his, but he had to fight for it.

Josefine har pågangsmot, det er i alle fall sikkert. Alvin Bowlingkule er ikke den tøffeste hunden i verden, men han konkurrer godt om å være en av de snilleste. Den stakkars Bowlingkula ble faktisk redd da Josfine lekte med balanseplata og ønsket at Alvin skulle blitt med.

Josefine’s got courage, that’s for sure. Alvin Bowling ball is not the toughest dog in the world, but he competes well to be one of the kindest. The poor Bowling ball actually got scared when Josfine was playing with the balance plate and wanted Alvin to play too.

02.10.2020

Det å få lært valpene til å gå ned trappa har ikke vært så lett. Dermed la jeg ut et teppe slik at de kanskje turte å gå ned trappa imens det lå der. Det gikk ikke helt som jeg hadde tenkt.

Getting the puppies to walk down the stairs hasn’t been so easy. So I put a blanket on the stairs so they might have dared to walk down the stairs while it was there. It didn’t quite go as I intended.

Men søte syntes jeg de var der de sto alle fire og glodde på meg med store forundrede øyne over idiotien jeg hadde funnet på.

I thought they were cute there they stood all fours and stared at me with big amazed eyes over the idiocy I had come up with.

Josefine, Jorunn, Jenny and Julie

Vi fikk besøk i dag av Monica og Svein Arne som ønsker seg en av trillingene. Monica prøvde optimistisk å få tatt noen bilder, men med lang snute i nærheten var ikke det så lett.

Monica and Svein Arne who want one of the triplets came on a visit today. Monica tried optimistically to take some pictures, but with a long nose nearby, wasn’t it too easy to do that.

Colin er litt redd de små, eller det vil si han er redd for å trå på de små og ber stadig om hjelp om de blir for nærgående. Holder de små seg unna beina hans slik som Jorunn gjorde her synes han de er helt greie.

Colin is a little afraid of the little ones, or the right way to say it is that he is afraid to step on the little ones and constantly asks for help if they get too close. If the little ones stay away from his feet like Jorunn did here, he thinks they’re fine.

Josefine er ikke den som er redd for å vandre avgårde når hun er ute i hagen. Hun finner stort sett alltid noe hun kan komme bærende med. Denne gang var det en barkebit som fanget hennes interesse.

Josefine is not the one who is afraid to wander away when she is out in the garden. She pretty much always finds something she can come up with. This time it was a bark bite that captured her interest.

Ike er utrolig flink med de små. Det har jeg sagt før og kan ikke få gjentatt det nok ganger. Denne gange prøvde han seg på litt oppdragelse, men de små visste visst ikke hva respekt var for noe.

Ike is incredibly good with the little ones. I’ve said that before and I can’t repeat it enough times. This time he tried as good as he could to give them some upbringing, but the little ones didn’t seem to know what respect was.

Det er godt med en påtår syntes Josefine. Hippie trengte visst en hvil slik at Josefine rakk å få kost seg litt.

It’s good to have a refill thought Josefine. I think hippie needed a rest so Josefine got to lie there for a while.

Siden døra ikke sto oppe tenkte nok Jenny at det var greit å prøve og grave seg ut.

Since the door wasn’t open I believe Jenny thought she could dig herself out.

God natt! – Good night!

Skrevet i 10_Oktober 2020 | Merket med , , , , , , , | Legg igjen en kommentar

Ny leke – New toy

29.09.2020

Kastet ut hele gjengen i det fantastisk grå været. Ingen syntes det gjorde vondt. Har nå fått stadfestet at alle valpene er vanntette så lenge hodet er over vann. Så nå kan de nye eierne bli opplyst om det.

I threw out the whole bunch in the wonderful grey weather. No one thought it hurt. Has now confirmed that all of the puppies are waterproof as long as their head is above water.

Nå har det slik at jeg trodde jeg var oppdretter av kjøttetere, men det så ut til at jeg har tatt feil. Grønt i forskjellige varianter var visst også en del av deres meny.

I thought I was a breeder of carnivores, but it seemed that I was wrong. Green in different varieties is also a part of their menu.

Trappetreningen fortsetter og noen ganger kan det være godt med litt hjelp. Må innrømme at jeg er imponert over Josefine. Hun er bitteliten, men klarte nesten alle trappetrinnene.

The stair training continues and sometimes a little help can be needed. Must admit, I’m impressed with Josefine. She’s tiny, but she managed almost all the steps by herself.

Alle hadde vært ute og lekt og frokosten ble servert, men det å spise var det verre med. Julie og Josefine var ganske flinke. Verre med Jenny og Jorunn. Jeg hadde bestemt dem for å spise, men de var ikke enige i det. Trodde jeg som «leder» i flokken bestemte og at hundene skulle gjøre det jeg tenkte. To av valpene hadde ikke skjønt det. Hva gjør jeg galt?

They all had been out playing, and I then gave them breakfast. Julie and Josefine were pretty good. Worse with Jenny and Jorunn. I had decided them to eat, but they didn’t agree with it. I thought as a «leader» in the gang I decided and that the dogs should do what I thought. Two of the puppies hadn’t figured it out. What am I doing wrong?

Litt seinere på dagen reiste Herr Lommelund. Navnet fikk han fordi det jeg ikke hadde plass til i lomma det fikk jg plass til i Herr Lommelund. Han og jeg har hatt mang en fin tur, men nå reiste han ut på sin siste tur helt alene. Ha det bra Herr Lommelund!

A little later in the day, Mr. Baggins left. He got his name because of what I can’t get room for in my bag I got room for in Mr. Baggins. He and I have had many nice trips, but now he went out on his last trip all by himself. Have a good time, Mr. Baggins!

Alt nytt er spennende og denne gangen fikk de en ny leke. Første undersøkelse måtte dokumenteres.

Everything new is exciting and this time they got a new toy. The first examination had to be documented.

Julie and Josefine

Josefine trodde nok dette var en tyggeleke. Blir spennende å se om de vil leke med denne balanseplata. Eva tråkket nesten opp på nakken min slik at jeg måtte be henne gå vekk.

Josefine probably thought this was a chewing toy. It will be exciting to see if they want to play with this balance thing. Eva almost stepped up onto my neck so I had to tell her to go away.

Josefine er en liten og søtfrøken, men for et temperament hun har. Den dama er verre enn en lemen altså.

Josefine is a small and sweet lady, but what a temperament she has. That woman is worse than a Norway lemming.

Den nye leken ble mer og mer populær. Godt de har noe å drive med disse små.

The new toy became more and more popular. I’m glad they’ve got something to do with these little ones.

Som vanlig når man har kull havner en del gjester på gulvet.

As usual when one has litter the guests sits on the floor.

30.09.2020

Colin synes at disse små bare er en pain in the ass. Han nekter å komme inn når de er løse. Egentlig så er han vel litt redd for beina sine da de har en tendens til å vill gnage på dem. Samtidig flakser de små rundt ham som gale for de har funnet ut at det går an å plage den lille hvite og sorte kjempen.

Colin thinks these little ones are just a pain in the ass. He refuses to come in when they are loose. Actually, I guess he’s a little afraid of his paws as they tend to wildly gnaw at them. At the same time, they’ve found that it’s possible to torment the little white and black giant.

Jenny er klar – Jenny is ready

Kø i trappa er ikke så uvanlig her i huset. Godt de har god køkultur.

Queuing on the stairs is not so uncommon in this house. A good thing are that they have good queuing culture.

«Er det slik tro?» tenkte nok Josefine der hun labbet etter og hermet etter Alvin.

«Is this how it’s done?» might Josefine have thought, while she was walking after and did the same as Alvin.

Ha en fin dag! – Have a nice day!

Kristin Lium kom på besøk med de fire vennene sine. Dette syntes valpene var veldig spennende. Rupert, hannvallpen til Kristin syntes at dette med valper var stor stas. Ike var mest opptatt av de firbeinte damene Kristiin hadde med seg.

Kristin Lium came to visit with her four friends. The puppies thought it was very exciting. Rupert, Kristin’s male puppy thought the puppies were great. Ike was most concerned with the four-legged ladies Kristin brought with her.

Jorunn, Rupert, Josefine, Jenny and Julie

Kristin tok et fint bilde av de fire små. Fra venstre har vi Julie, Josefine Jorunn (litt bak) og Jenny. Jeg er imponert, for når jeg prøver stiller de seg ikke opp så fint.

Kristin took a nice photo of Julie, Josefine, Jorunn and Jenny together. I’m impressed because I have not done that yet. When I try they’re not lining up like this.

Valpene hviler og Alvin var veldig lykkelig. Han fikk ha bamsene sine i fred. De bamsene er bare hans og ingen andres. Psst: valpene har ingen respekt for hvem som eier hva.

The puppies are resting and Alvin was very happy. He was allowed to have his teddy bears in alone. Those teddy bears are just his and no one else’s. Psst: the puppies have no respect for who owns what.

Lurer på om Ike savner valpetiden. Han lurer seg inn i bingen og vil gjerne ligge der han også. Det går ikke lange stunden før han får beskjed av sin mor om å gå ut igjen.

I wonder if Ike misses the time when he was a puppy. He’s sneaks himself into the bin and he’d like to lie there too. It does not take long before his mother Gudny tells him to get out.

Så kom Julie og freden var over. – And then came Julie and Alvin’s alone time was over.

Good night! – Good night!

Skrevet i 09 September 2020 | Merket med , , , , , , , , , , | Legg igjen en kommentar

Rengjøring – Cleaning

27.09.2020

Da jeg rengjorde bingen i dag reddet Berit skoen min fra valpene. Hun forsvarte den med livet ovenfor Tutta og Ike. Ikke lett jobb skal jeg si deg.

When I cleaned the bin today, Berit saved my shoe from the puppies. She defended it with her life towards Tutta and Ike. I’ll tell you it ain’t easy,

Jeg startet for flere uker siden å trene de små på å tisse og bæsje ute. Det ble et lite avbrudd da de var snørrete, men de begynner å bli flinke. Ja, vi har noen uhell inne, men i hovedsak prøver jeg så godt det lar seg gjøre å få dem husreine.

I started several weeks ago to train the little ones to pee and poop outside. It was a little interruption when they were snotty, but they’re getting good at telling me when they want to get out. Yes, we have some accidents inside, but essentially I try to get them potty trained.

Rengjøring av binge i dag: Tok tak i et tisselakenet for å fjerne det, men ble avbrutt av en valp som dro i en ledning. Løsne valp fra ledning. Fortsette å fjerne tisselaken som ble avbrutt av at en annen valp hang i tåa mi. Løsne valp fra tåa. Kaste tisselaken ut av bingen hvorpå det landet oppå en valp som hylte i forskrekkelse over overfallet fra tisselakenet. Redde valp fra tisselaken med lek slik at det å få et laken over seg ikke skulle være skummelt, men morsomt. Imens dette skjedde hadde en annen valp begynte å gnage på buksebaken min. Fjerne valp fra buksebak og få den til å henge fast på en leke istedenfor.

Cleaning the binge today: Grab a pee sheet to remove it, but was interrupted by a puppy pulling on an electric wire. Loosen the puppy from the wire. Continue to remove the pee sheet and now I was interrupted by another puppy that was hanging onto my toe. Losen the puppy from the toe. Throw the pee sheet out of the bin after which it landed on top of a puppy that started to howling in horror. Save the puppy from the pee sheet with play so that getting a sheet over her should not be scary, but fun. In the meantime, a puppy had started gnawing on the back of my pants. Remove the puppy from the back of my pants and make it bite onto a toy instead.

Rakk å ta tak i neste tisselaken før anlegget til gubben måtte reddes ellers ville det vært uten knotter. Finne noe å distrahere valp med. På vei tilbake hadde jeg plutselig en bæsj under sokken. Ta av sokken, fjerne bæsjen og valpene syntes den ble en fantastisk leke. Redde sokk og tær. Rive tisselaken ut av bingen. Imens rakk to av valpene å tisse i den andre bingen som akkurat var vasket og uten tisselaken fordi gulvet måtte tørke først. Vaske bingegulv en gang til, la det tørke og legge på nytt teppe og tisselaken og samtidig passe på at det ikke var noen valp under tisselakenet. God morgen!

I managed to remove the pee sheet before I had to rescue the stereo or it would have been without any buttons to turn it on with. I had to find something to distract the puppy with. On the way back to the bin, I suddenly have poop under my sock. Take off the sock, remove the poop and the puppies thought it was a fantastic toy. Save the sock and my toes. Try to remove the pee sheet once more out of the bin. Meanwhile, two of the puppies had to pee in the second bin that had just been washed and it was without a pee sheet because the floor had to dry first. Wash the bin floor again, let it dry and re-add the carpet and pee sheet. Good morning!

Jeg hater å ta oppstilte bilder av valpen da jeg absolutt ikke er god til det. Stakkars Astrid prøvde så godt hun kunne å få dem til å stå pent. Det var ikke lett.

I hate to take pictures of the puppies while they are standing nicely as I’m certainly not good at it. Poor Astrid tried as best she could to make them stand nicely. It wasn’t easy.

28.09.2020

Jeg har skrevet om morgenrutinene før, men denne gangen har jeg lyst til å vise deg om hvordan det virkelig er. Ikke lett skal jeg si deg. Det første som skjer på morningen er at valpene og de andre hundene må ut.

I’ve written about my morning routines before, but this time I’d like to show you how it really is like. Not easy, I’ll tell you. The first thing that happens in the morning is that the puppies and the other dogs have to go out.

Tutta and Julie

Valpebingen de løper rundt i ute er ikke av det minste slaget. – The «puppy bin» they run around in outside is not of the smallest kind.

Josefine klarte det nesten. Trappetrening er fortsatt på agendaen. Det sies at en valp ikke skal gå trapper og det er riktig, men da prater vi om trapper med mange trinn. To til tre trinn ut er ikke farlig å lære en valp å bruke.

Josefine almost did it. Stair training is still on the agenda. It is said that a puppy should not walk stairs and that is correct, but then we talk about stairs with many steps. Two to three steps out are not dangerous to teach a puppy to use.

Tutta, Elsa og Josefine lekte bra sammen. – Tutta, Elsa and Josefine played nicely together.

Ikke alle er så heldige å ha en tante Eva i huset. – Not everyone are so lucky to have an aunt Eva to play with.

I dag fikk jeg Ida Naemy til å filme rengjøring av valpebinge og alt som skjedde.
Trinn 1: Fjerne alt som var i bingen.

Ida Naemy filmed the cleaning of the puppy bins today.
Step 1: Remove everything from the bin.

Trinn 2: La valper og voksne hunder ha det gøy imens jeg hentet det jeg hadde glemt.

Step 2: Let the puppies and the grown dogs have fun while I got the things I forgot.

Trinn 3: Legge på plass reint tisselaken.

Step 3: Put in place clean pee sheet.

Trinn 4: Fortsette på trinn 3.

Step 4: Continue step 3.

Trinn 5: Gjøre ferdig trinn 3

Step 5: Finnish step 3

Da alt var ferdig var det tid til litt lek fra min side og denne gangen var det Josefine det gikk utover.

When I was finished I could play with the puppies. This time it was Josefine that got it from me.

Da frokosten var spist så det slik ut. Da kunne jeg puste litt.

When they had eaten their breakfast it looked like this. Now it was time for me to breath.

Ferdig ladet og klar for nye eventyr. Noen spiste stein imens andre spiste gress. Så har vi de som ville leke.

Fully charged and ready for new adventures. Some ate stones while others ate grass. Then there are the one who wanted to play.

Trapper er ikke lett. Noen ganger går det bra og andre ganger ikke så bra.

Stairs ain’t easy. Sometimes it went well and sometimes it didn’t.

Det så ut som om Hippie ikke ville at Josefine skulle få gå opp trappa.

It looked like Hippie didn’t want her daughter to climb the stairs.

Jenny fant et fantastisk område å leke i. Den plassen inneholdt muligheter for klatring, spising av grønt og en flott jungel.

Jenny found a wonderful area to play in. That space contained opportunities for climbing, eating greenery and a great jungle.

En flott liten jungel akkurat passe for Jenny. – A great little jungle that suits Jenny.

Imens Jenny og Josefine fikk en sup holdt storebror Ike stram vakt over sin mor, lillesøster Jenny og Josefine.

Meanwhile, Jenny and Josefine got to drink from Gudny kept big brother Ike tight guard over his mother, little sister Jenny and Josefine.

Ida Naemy (min datter) og jeg tok med oss griffegjengen og Berit på skogstur. Dessverre fikk jeg ikke kjørt bilen min slik at det kun var det småhundene som fikk bli med da bilen til Ida Naemy ikke er så stor. Først i køen har vi Hippie, så Tutta, Ike, Gudny, Hilde, Elsa og Berit.

Ida Naemy (my daughter) and I took the griff gang and Berit for a forest walk. Unfortunately, I couldn’t drive my car so it was only the little dogs that were allowed to come along bacause Ida Naemy’s car isn’t that big. First in line we have Hippie, then Tutta, Ike, Gudny, Hilde, Elsa and Berit.

Man skal jo alltid ha kontroll på hunden, men det var ikke så lett når man nesten ikke kunne se dem på grunn av fargene i skogen. Hvor var Berit?

You always need to have control of the dog, but it wasn’t so easy when you hardly could see it because of the colors in the forest. Where was Berit?

Hvor er Berit? – Where is Berit?

Et koselig bilde. – I cosy picture.

Hvem er kongen på haugen? Jo, Ike. De andre kan man ikke regne med da de er hunnkjønn. Så hvem ble dronningen på haugen? Ikke Berit for hun hadde litt problemer med å komme opp.

Who is the king on the mound? Yes, Ike. The others you can’t count on as they’re female. So who is the Queen on the mound? Not Berit because she had a little trouble getting up on the mound.

Når jeg er ute og går med mine hunder tar jeg alltid på båndet et godt stykke før jeg kommer frem til bilen. Dette gjør jeg for at hundene ikke skal lære seg at om jeg ber de komme for å rå bånd på seg så stopper ikke turen der, men at vi fortsatt har det morsomt og fortsetter turen. Ved å kun kalle dem inn når de skal i bilen vil de lære seg at det morsomme er over og at man kjører hjem. Mange hunder nekter dermed å komme når eier roper dem inn.

When I’m out walking with my dogs, I always put on the leashes a good distance before I get to the car. I do this so that the dogs don’t learn that if I ask them to come they will be put into the car and go home. That means the fun is over, but when I do this in a good distance from the car we’re still having fun and continuing the walk. Many dogs refuse to come when the owner recalls them because of that.

Hippie ble overfalt nok en gang og elsket det. Det er helt tydelig at Josefine er så å si frisk igjen for nå tar Hippie godt vare på sin datter.

Hippie was ambushed once again and loved it. It is quite clear that Josefine is virtually healthy again, for now, Hippie takes good care of her daughter.

Jenny liker de store bitetingene. Man skal da ikke nøye seg med småting.

Jenny likes big chew stuff. You don’t have to settle for small things you know.

God natt! – Good night!

Skrevet i 09 September 2020 | Merket med , , , , , , , , | Legg igjen en kommentar

Ut, inn, ned og opp – Out, in, down and up

24.09.2020

Det å få dette som første møte når man kommer ut i gangen og den skyldige sitter under skrivebordet er man ikke helt glad. Dette så ut til å bli en drittdag. Det så ut til at Alvin hadde drevet med noe Monkeybusiness. Det å ha vondt i magen og ikke komme seg ut på do er ikke gøy. Stakkars Alvin han ville ikke gå ut hoveddøra. Han orket visst ikke å se på sine etterlatenskaper så han ble sluppet ut verandadøra istedet.

Getting this as the first sight when you come out into the hallway and the culprit sits under the desk, you’re not quite happy. This seemed to be a shitty day. It looked like Alvin had been doing some Monkey business. Having a stomach ache and not getting out to the «bathroom» is not fun. Poor Alvin he wouldn’t go out the front door. Apparently, he couldn’t bear to look at his poop so he was let out the veranda door instead.

Alvin’s Monkeybusiness

Dette er litt av sjarmen ved å ha valpekull. Vær morgen trenger valpebingen nytt underlag og de fire skyldige er lykkelig uviten om at slikt skal gjøres utendørs og aldri inne. Vel jeg må innrømme at jeg skal ikke klage. For når de må ut har de blitt flinke til å si i fra. Dessverre for dem lufter jeg dem ikke om natta.

This is a bit of the charm of having puppy litter. Every morning, the puppy needs a new pee pad and the four culprits are happily ignorant that such things should be done outdoors and never inside. Well I have to admit, I’m not going to complain. Because when they have to get out, they’ve become good at letting me know. Unfortunately for them, I don’t let them out at night.

Sjarmen ved å ha valpekull – The charm of having puppy litter

Været viste seg ikke fra sin aller beste side, men ut ville de små allikvel. Helt greit for meg for i Norge har vi ikke bare solskinnsdager serru.

The weather did not turn out from its very best side, but the little ones wanted to go out would the little anyway. All right for me because in Norway we don’t just have sunny days.

Stakkars Colin, dette var hans forsøk på å be om hjelp for slippe unna de fire små viltre ulldottene. Nå ville han ut. Ja, du har helt rett, Colin trenger et bad.Det må planlegges litt da det tar cirka 6 timer å gjøre denne hunden rein og gjennomgredd. Det er ikke lett å få gjort det i disse dager.

Poor Colin, this was his attempt to ask for help to escape the four little wild woollies. Now he wanted to get out. Yes, you’re absolutely right, Colin needs a bath. It must be planned a little as it takes about 6 hours to make this dog clean and thoroughly groomed. It isn’t easy to get the time to do that these days.

Redd meg! – Save me!

Jeg var innom Buddy på Gran for å kjøpe mer hundefor og da fikk jeg hilse på denne lille figuren. Jeg fikk til og med holde den, men da dreit han jammen i meg rett i handa mi. Tror dette må være en liten drittsekk.

I stopped by Buddy at Gran to buy more dog food and then I got to meet this little figure. I even got to hold it, but then he pooped right in my hand. Not nice to poop in ones hand on the first meeting.

Josefine spiser mer og mer selv, men hun blir også håndforet og Gudny sper på med melk.

Josefine eats more and more herself, but she is also hand-fed and Gudny is giving a little milk.

Energien hennes har virkelig begynt å øke og Hippie fikk erfare sin datter på en annen måte enn soving. Det så ut til at Hippie storkoste seg.

Her energy has really started to increase and Hippie got toe experience her daughter in another way than sleeping. Hippie seemed that she is enjoying Josefine now.

Siden Colin og Alvin ikke kan være sammen har vi satt opp en grind i mellom gangen og stua. Alvin trodde nok at han var på en sikker plass for de små, men den gang ei. Berit går jo tvers igjennom så jeg visste jo at valpene ikke ville ha noe problem med å besøke onkel Alvin i gangen. Det ble bevist i dag.

Since Colin and Alvin can’t be together, we’ve set up a gate in between the hallway and the living room. Alvin probably thought he was in a safe place for the little ones, but it turned out to not be true. Berit goes through it so I knew the puppies wouldn’t have a problem visiting Uncle Alvin in the hallway. It was proved today.

Litt godteri var på sin plass og den ble slukt på null komma niks altså. Vi skal jo snart begynne å trene inn klikkerlyden så da trenger jeg godbiter som valpene liker.

It is time for treats now and it was chewed and swallowed in no time. We’re about to start training the clicking sound so I need treats that the puppies like.

Tygge, tygge og tygge – Chew, chew and chew

25.09.2020

Morgenrutinen inneholder lufting og alle de fire små synes dette er en flott tid.

The morning routine includes a little time out and all of the little ones think this is a great time.

Trappegåing har blitt innlært, noe de klarte å lære seg selv.

– Climb the stairs has been taught, which they managed to learn by themselves.

Josefine er litt kortere i møkkfallet, men hun klarte et par trinn. Jorunn klarte de fleste trinnene også. Nå går de både ut, inn, ned og opp. Blir det i alle retninger tro?

Josefine is a little shorter in the rear end, but she managed a couple of steps. Jorunn did it too. Now they walk out, in, down and up. Is that in all directions?

26.09.2020

Ikke det beste været i dag heller, men ut ville de. – Not the best westher today either but the little ones wanted to go out.

Regndråpene ble ristet ut av pelsen. – The raindrops were shaken out of their fur.

Da utetiden var over måtte jeg rengjøre bingene. Imens jeg ordnet inne bingene lot jeg de være utestengt av bingen i dag. Det syntes de små var urettferdig. De var trøtte og ville inn å sove.

When the playtime outside was over, I had to clean their bins. While I cleaned their bins, I locked them outside of the bin. They found it a little unfair. They were tired and wanted to go to sleep.

«Skal de bare kose med de små?» spør Alvin«Are they only going to cuddle with the small ones?» asked Alvin

Lexi an dTallulah my grandchildren

Vi må jo ha en hobby og i dag ble hobbyen vår å lage hundehalsbånd. Litt opplæring måtte til, men konsentrasjonen deres kan jeg ikke klage på.

We have to have a hobby and today’s hobby was to make dog collars. A little teaching had to be done, but their concentration I can’t complain about.

Jeg er fortsatt like imponert over Ike. Han bare elsker de små og leker veldig bra sammen med dem. Her prøvde han faktisk å sette dem litt på plass, men de tre småsøstrene hans brydde seg ikke så mye om det.

I’m still impressed with Ike. He just loves the little ones and plays very well with them. Here he actually tried to put them in place a little bit, but his three little sisters didn’t care much about that.

Ike klarte virkelig å slite ut alle fire. Dermed ble det noen rolige timer på meg.

Ike really managed to wear out all fours. Now I got a few quiet hours.

God natt! – Good night!

Skrevet i 09 September 2020 | Merket med , , , , , , , | Legg igjen en kommentar